Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Europas bästa bankir

2012-11-14 09:00
Foto: Daniel Roos

Handelsbanken glänser, och inte bara i Sverige. Aktien har gett överlägset bäst avkastning av alla europeiska bankaktier sedan Pär Boman blev vd. Därför är han Årets ledare 2012.

Handelsbankens huvudkontor i hörnet av Kungsträdgårdsgatan och Strömkajen har möjligen huvudstadens bästa adress. Bättre än Kungliga slottet på andra sidan vattnet, eftersom utsikten vetter just mot slottet. Och oändligt mycket bättre än det tunga och murriga nummer 8 längre ner på gatan där ärkerivalen SEB har sitt högkvarter. Utan riktig sjöutsikt.

Men A-läget bedrar på sätt och vis, för bakom den flotta fasaden döljer sig ingen lyx. Den som passerar den pampiga portens tröskel möts i stället av en påfallande påver miljö. Här var det längesedan – 20–30 år? – som någon inredare fick i uppdrag att piffa.

Vd:s besöksrum på tredje våningen i det Palmeska huset, det med den bästa utsikten, för snarast tanken till sällskapsrummet i ett äldreboende för tidigare bemedlade som har hamnat i svårigheter. Carl Malmsten-sofforna i grått och blekblått behöver stoppas, konstaterar Affärsvärlden högt. Den kommentaren sätter oavsiktligt fingret på vad som visar sig vara en närmast existentiell fråga i banken och blottlägger genast den mytomspunna företagskulturen där sparsamhet är den största av dygder.

Nej, sofforna ska inte stoppas. Inte i dag, inte i morgon och kanske aldrig. Åtminstone inte så länge Pär Boman bestämmer. Vad skulle det sända för signaler om huvudkontoret plötsligt lade tiotusentals kronor på att tapetsera om koncernchefens kontor och renovera gamla möbler? Tanken svindlar.

Företagskulturen i Handelsbanken är så stark att Pär Boman återkommer till den gång på gång under samtalet. Han pekar rent av ut den som bankens enskilt viktigaste framgångsfaktor, skälet till att den har klarat sig oskadd genom åtminstone två finanskriser och sopat banan med konkurrenterna i snart fyra decennier. År efter år har Svenska Handelsbanken, på börsen förkortad SHB, lägst kostnader i förhållande till intäkterna och högst lönsamhet av storbankerna. Och banken glänser inte bara i Sverige utan minst lika mycket i världen.

Under de senaste fem åren, ungefär sedan Pär Boman tillträdde, har Handelsbanken givit bäst totalavkastning av alla stora europeiska banker. SHB har avkastat ungefär 50 procent under perioden, medan i stort sett alla andra ligger på kraftiga minus, med ett genomsnitt på nästan -80 procent.

Pär Boman återkommer ständigt till kulturen när han pratar om varför. Den är så central att det är relevant att fråga i vilken utsträckning Årets ledare 2012 skapar kulturen i banken och i vilken utsträckning han är ett resultat av den.

– Jag tror att det är svårt för en enskild människa att styra kulturen i ett så här pass stort företag. Samtidigt tror jag att jag som vd kan förstärka kulturen genom att i handling visa hur viktig den är.

Som exempel ger han etableringen i Storbritannien.

– Där tror jag att jag som vd kan ha spelat en roll för att förstärka kulturen. Det var vår idé om att driva bank, som den tar sig uttryck i företagsskulturen, som vi tog till Storbritannien, inte ett antal produkter och tjänster. Det handlar egentligen om ren kulturexport.

Boman jämför bankernas utbud med bensin: det spelar inte så stor roll var bilen tankas, kunden får ungefär samma vara. Skillnaden mellan SHB och konkurrenterna ligger i stället i synen på kunderna och hur tjänsterna utförs.

– Vi tog helt enkelt med oss de bärande elementen i vårt sätt att driva bank. Det handlar om delegerat ansvar, tron på den enskilda människan, lokal närvaro och samverkan mellan människa och teknik.

Satsningen i Storbritannien tog fart när Pär Boman tillträdde 2006 i en tid då andra svenska banker primärt satsade österut, i Baltikum, Ryssland och Ukraina. Handelsbanken hade också sneglat på de marknaderna, men Boman valde att gå västerut, trots att det inte råder någon brist på banker i Storbritannien.

Förklaringen är att landet har allt som är viktigt för att driva en bank framgångsrikt. Ett fungerande rättssystem, respekt för äganderätt och ingångna avtal med mera. Dessutom finns det många välutbildade människor där, inte minst inom banking. Språket var en annan faktor, engelskan gör det lätt att kommunicera med de lokalanställda och enklare för ledningen att få insyn.

Vidare är det en stor marknad där en bank kan växa länge utan att slå i taket. Handelsbanken har nu 137 kontor i landet och expanderar snabbt.

– Vi öppnar 25–30 kontor per år i Storbritannien.

En förutsättning för att kunna växa i den takten är att attrahera bra folk. Här pekar Boman på Handelsbankens tradition av att delegera ansvaret långt ut i organisationen som en framgångsfaktor.

– Datorbaserade beslutsmodeller har blivit vanliga där. Men det är inte så stimulerande för personalen att arbeta med och dessutom tycker många kunder att det är skönt att få träffa en bankanställd som fattar kreditbesluten, i stället för att en dator gör det baserat på ett antal centralt definierade parametrar.

De brittiska landvinningarna är utan tvivel Pär Bomans största insats för att skapa tillväxt, men hur lever han upp till ett annat kriterium för Årets ledare, det om att denne ska ha lett verksamheten genom svårigheter eller motgångar? Personer i hans omgivning lyfter fram hur han ledde banken genom den stora finanskrisen 2008-2009.

– Han var mycket förutseende och beordrade tidigt att vi skulle gå igenom tillgångsportföljerna och rensa ut sådant som såg farligt ut, säger en tidigare medarbetare.

Själv aktar sig Pär Boman på karaktäristiskt vis (Kulturen! Kulturen!) för att framhålla sin egen roll i den processen.

– I månadsskiftet januari/februari 2007 bestämde vi oss för att vi var på väg in i en ny finanskris och därför rensade vi ut i portföljen. Det var en del av hantverket. Jag tycker inte det var så märkvärdigt. Ser man att mycket talar för en ny finanskris så vidtar man en mängd åtgärder. Svårare än så är det inte. Det var vanlig banking.

Möjligen, men samtidigt var det ingen av de andra tre svenska storbankerna som gjorde samma sak. Åtminstone inte tillräckligt tidigt och grundligt för att slippa dras in i finanskrisen och tvingas till nyemission.

Pär Boman lyfter, som seden bjuder, fram medarbetarna och tonar ner sin egen roll i bankens framgångar. Till slut inställer sig frågan om han helt enkelt bara är en maskinist som tagit över en välbyggd och väloljad maskin. Kanske inte helt, ändå.

– Även om maskinen är bra så ska man inte underskatta service och underhåll.

Vad gör du när du ser avvikelser från Kulturen? Hur hanterar du om någon – Gud förbjude – skulle få för sig att stoppa om sofforna på ett kontor?

– Man får gärna stoppa om sofforna. Det viktiga är vem som bestämmer det. Beslutet ska fattas lokalt.

Det lokala beslutsfattandet, är – som väl har framgått – ett kärnvärde i Handelsbanken. Något annat som Boman lyfter fram är långsiktighet. Det är förklaringen till att banken inte betalar bonusar – i princip – utan att alla anställda i stället får del i vinstandelsstiftelsen Oktogonen, som också har en corner, lite drygt 10 procent, i ägarlistan.

Enligt Boman uppstår en grundläggande intressekonflikt när kortsiktiga vinstintressen får tränga undan långsiktigheten.

– Vi vill ha en långsiktighet i allt vi gör. När vi öppnar ett nytt kontor ska de som arbetar där inte känna att det måste bli lönsamt så fort som möjligt, eller att ett kontor som blir lönsamt snabbare skulle vara bättre. Det kan ta lång tid att nå lönsamhet och då får det göra det. Långsiktigheten är nyckeln till framgång.

Långsiktighet i alla ära. Den hindrar i alla fall inte Handelsbanken från att vara mycket lönsam även på kort sikt. Banken spöar som nämnts regelmässigt konkurrenterna när det gäller lönsamheten. Skälet är att Handelsbankens kostnader är så mycket lägre än andra bankers. Branschen använder det så kallade K/I-talet för att jämföra kostnadsläget. Kostnaderna (K) ställs då i relation till intäkterna (I) och så jämförs kvoten.

I Handelsbanken brukar den ligga kring 0,45 samtidigt som konkurrenterna ligger 0,1 till 0,15 högre.

Pär Boman vidhåller att produkterna i de olika bankerna är ungefär desamma och att de tekniska lösningar som finns är lätta att kopiera.

– Så vad återstår? Skillnaden ligger då i människorna och vi lägger ner oerhört mycket kraft på hur vi samarbetar med varandra. Och slutsatsen blir att vi löser uppgifter lite effektivare än andra i sektorn helt enkelt för att vi är bättre på att samarbeta.

Kan du ge exempel?

– Vi gör ingen budget, det är ett konkret och bra exempel. Det sparar vi oerhört mycket tid på. Vi går in i ett nytt år med tomma excel-ark och så fyller vi i allteftersom. Lönerna sätts lokalt. Vi har inga centrala förhandlingar eller potter. Därför behöver vi inga stora centrala personalavdelningar, säger Boman.

– Ett annat exempel är att vi har byggt upp hela vår verksamhet i Storbritannien utan en enda reklamkampanj. I stället jobbar vi med att våra anställda träffar kunder som blir nöjda och då berättar det för andra. Vi har ingen marknadsavdelning och gör i princip ingen marknadsföring centralt. Det skapar också kostnadseffektivitet.

Sparsamhet är alltså en dygd som hyllas i Handelsbanken. En annan skulle kunna vara flit, åtminstone vad koncernchefen beträffar. Han är oftast på kontoret vid sextiden på morgonen, men går inte hem tidigare för den skull.

– När jag går hem? Ja, du, nu när det är hockeysäsong så är jag hemma till sju i alla fall en kväll i veckan.

Den inbitne östgöten ska förstås se Linköping spela.

Jobbar du på helgerna också?

– Ja.

Efter lite räknande kommer vi fram till att arbetsveckan nog blir uppåt 70 timmar.

Hur länge orkar en människa med det?

– Jag har ett anställningsavtal som sträcker sig till 65 års ålder. Det här är mitt jobb och jag går dit varje dag och jag har inga planer att göra annat än det till dess jag fyller 65.

Tidigare vd:ar i Handelsbanken har arbetat till 55 och sedan tagit över ordförandeklubban. Men det är en tradition som ser ut att brytas med Pär Boman.

– Jag har inget sådant pensionsavtal, säger han.

Det verkar alltså som om han har satt stopp även för den enda vidlyftighet som bankens tidigare ledningar tillät sig. Kanske bara det värt utmärkelsen Årets ledare 2012.

Juryns motivering:

Årets ledare 2012 har framsynt och utan åthävor lotsat sin koncern genom en djup finanskris. Pristagaren har vidare gått sin egen väg och med en konsekvent tillväxtstrategi etablerat sitt företag som ett globalt föredöme i en turbulent bransch.

Pär Boman

Ålder: 51 år.

Familj: Firar silverbröllop med hustrun i år. Tre barn. Hunden Molly.

Karriär: Saab-Scania. Adamssons Transport. Handelsbanken sedan 1991. Vice vd 1998. Koncernchef sedan 2006.

Utbildning: Ekonom- och ingenjörsexamen. Hedersdoktor vid Umeå universitet.

Tjänade i fjol: 16,2 miljoner kronor inklusive pensionsavsättningar och övriga förmåner.

Intressen: Fiska, vandra i fjäll och natur. Snickra. Ägare till en imponerande verktygsbod.

På nattduksbordet: ”Säg nu inte Julas katalog!”, teaterviskar informationschefen eftersom Boman svarat så tidigare. Boman gapskrattar och avslöjar därmed att det fortfarande är favoritlektyren.

Kriterier för årets ledare

1. Ledaren ska ha visat förmåga att få organisationen och medarbetarna med sig i en strategisk förändring.

2. Ledaren ska ha omfattande erfarenhet av att arbeta med och genom medarbetare.

3. Ledaren ska ha etablerat ledarskap och ledningsprocesser i organisationen och bland medarbetarna.

4. Ledarinsatsen ska ha lett till påvisbara förbättringar, både när det gäller resultat och utveckling, avveckling och/eller förnyelse.

5. Ledarinsatsen bör ha utförts under olika förutsättningar, alltså både i framgång, under osäkerhet och i motgång.

6. Ledaren ska ha visat förmåga att situationsanpassa ledarskapet.

7. Ledarinsatsen ska ha bestående betydelse och ska således inte bedömas endast efter enstaka förändringsinsatser.

8. Ledaren ska inte bara vara ledare utan också manager.

JURY 2012: Claes Dahbäck, juryns ordförande, Agneta Dreber, Sveriges Radio, Hans Larsson, Handelsbanken (deltog ej i beslutet), Carl-Henric Svanberg, BP, Stefan Bergmark, PA Consulting, Mats-Ola Bydell, Korn Ferry, Christian Lindell, Ahlbins Zacco, Jon Åsberg, Affärsvärlden.

Jon Åsberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom