Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Få fynd i operatörssektor

2018-03-14 18:00

Affärsvärlden har tagit temperaturen på världens telekomleverantörer och operatörer.

Affärsvärlden har med hjälp av databasen Factset tagit fram en lista över världens största noterade telekomleverantörer och teleoperatörer. Amerikanska Cisco Systems är världens största telekomleverantör och AT&T dito för operatörssektorn, både med ett börsvärde på drygt 1 800 miljarder kronor.

Med undantag av Cisco har telekomleverantörssektorn utvecklats svagt på världens börser senaste året. Likaså operatörssektorn utanför Norden, där kurserna backat med 8 procent i median.

Den nordiska operatörssektorn har utvecklats desto bättre med en medianavkastning på 22 procent. Budet på TDC av riskkapitalbolaget Macquarie och danska pensionsfonders samt Tele 2:s bud på Com Hem har höjt temperaturen i sektorn. På sektornivå framstår dock den nordiska operatörssektorn som fullvärderad med ev/ebit 16 på 2018 års prognoser. Budmultipeln på Com Hem framstår som väldigt hög relativt sektorn.

I den nordiska operatörssektorn handlas Telia med högst direktavkastning och Millicom, inriktat på tillväxtmarknader, till lägst ev/ebit-multipel.

Ericsson är inte i närheten av lönsamhetsmålet 10 procent rörelsemarginal år 2020 men är långt ifrån fyndvärderad på dagens nivå. Konkurrenten Nokia har lyckats bättre inom 4g de senaste åren och har nu vuxit om Ericsson i börsvärde. Utrullningen av nästa generations mobilsystem, 5g, står för dörren och är av stor vikt för Ericsson. Det finns dock en del frågetecken kring hur stor 5g-marknaden blir och vilken tillväxt som kan väntas.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom