Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Farligt valutaspel

2018-05-16 18:00

FÖR PRENUMERANTER. Sverige övergav fast växelkurs under fastighets- och bankkrisens 1992. Sedan dess har den svenska kronans kurs i praktiken flutit fritt.

I grafen visas KIX, ett valutaindex där den svenska kronan, SEK, ställs mot en valutakorg som omviktas årligen för att spegla de svenska handelsflödena med utlandet över tid. KIX fångar därmed bland annat upp den ökade betydelsen av tillväxtekonomier, där exempelvis Kina i år gick om USA som den näst högsta vikten efter Tyskland.

Nu rör sig KIX snabbt högre då kronan försvagas brett med en kraft som inte setts sedan finanskrisåret 2008, och dessförinnan efter den spruckna it-bubblan våren 2000. En del av bränslet till den pågående kronförsvagningen har varit Riksbankens signaler att den första höjningen av Sveriges negativa styrränta flyttas framåt i tiden. Denna förlängning av en ultralätt penningpolitik sker i brinnande högkonjunktur och internationella ränteplacerare söker sig hellre mot exempelvis USA, vars centralbank Federal Reserve redan hunnit höja styrräntan sex gånger till dagens intervall på 1,5–1,75 procent.

Kronförsvagningen blir kortsiktig mumma för svenska exportbolag, men redan i närtid kan dock inflationen slå igenom på importvaror. Det ger risk för en inflationsspiral som kan behöva motas av snabbare räntehöjningar i en framtid när konjunkturen kan vara svagare och när de redan hårt skuldsatta svenska hushållen är som mest sårbara.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom