Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Färre säljråd i Handelsbanken

2019-09-11 18:00

Kompakt skepsis. Handelsbankens fina långsiktiga utveckling till trots har banken haft svårt att charma analytikerkollektivet. En majoritet positiva rekommendationer har varit mycket sällsynt i Handelsbanken under de senaste 20 åren, och sedan eurokrisen 2012 har skepsisen mot Handelsbanken varit kompakt med 0–20 procents andel köprekommendationer. I takt med de senaste årens kursfall har dock antalet säljrekommendationer nära halverats samtidigt som köprekommendationerna ökat något. Värderingsmässigt handlas aktien nu till p/e 10, vilket är nära botten i aktiens värderingsintervall de senaste 20 åren, finanskrisen 2008 undantagen.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom