Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Finns det värde i Loomis?

2020-03-11 18:00

Loomis-aktien börjar se köpvärd ut efter den senaste tidens kursfall. Men det finns tendenser i de senaste rapporterna som gör att köpläget känns mindre givet nu än tidigare. Ovanpå det finns oro för corona och kontanterna.

VÄNTA Loomis är världens näst största företag inom värdehantering. Basaffären är värdetransporter som drar in cirka 60 procent av intäkterna. Det är en konjunkturstabil affär, men också en affär i strukturell nedgång på vissa marknader som den svenska. Av intäkterna kommer 54 procent från Europa och 46 procent från USA.

Strategin går ut på att öka omsättningen inom förädlade tjänster. Exempel på sådana är kontanthantering i uppräckningscentraler, vilket kallas CMS, och hantering av utländsk valuta. Loomis egenutvecklade system för distribuerad kontantförvaring i handeln, Safepoint, är en annan central produkt i strategin.

Huvudargumentet mot kunderna är att Loomis kan sänka deras kostnader för kontanthantering genom stordriftsfördelar, med mera.

På börsen har Loomis rykte som en defensiv placering med klara värdeinslag. Värderingen tenderar vara ganska låg, just nu cirka p/e 12. Samtidigt varierar inte intäkterna mycket med konjunkturen och bolaget har en stark marknadsposition som skyddar lönsamheten. Värdetransport är en bransch där hög kunddensitet medger lägre produktionskostnader, vilket gynnar större aktörer. Loomis är nummer ett eller två i 15 av sina 18 länder i nuläget.

De senaste åren har Loomis växt organiskt med 2–5 procent per år och haft en rörelsemarginal stabilt kring 11–12 procent. Förra året var marginalen lite bättre (12,4 procent på ebita-nivå) och tillväxten lite sämre (2 procent). Ovanpå den organiska tillväxten kommer förvärv. Den totala tillväxten har varit närmare 10 procent inklusive valutaeffekter sedan 2015. Vinsten per aktie har ökat 13 procent per år sedan 2015.

Ledningen driver bolaget med målet att nå 24 miljarder kronor i omsättning 2021 med en rörelsemarginal på 12–14 procent.

Detta är över lag fina siffror som kanske borde resultera i en högre värdering än 12 gånger vinsten? Så vore det nog om det inte var för oro kring vad som händer med kontanterna på lite sikt. Kommer de alltmer fasas ut som i Sverige? Loomis budskap är att kontantanvändningen inte alls minskar totalt sett utan att antalet dollar och euro i cirkulation tvärtom ökar 5 procent årligen.

Samtidigt är företaget rätt förteget kring hur det egentligen ser ut på de mest mogna marknaderna i Norden. Det antyder i våra ögon att det är rätt illa. I årsredovisningen för 2018 framgår att omsättningen i Sverige rasade 20 procent. Enligt Loomis är lönsamheten ändå god på de mogna marknaderna, och förbättringar i Sverige pekas ut som en stor faktor i vinsttillväxten under 2019.

Hur det ser ut i Europa i helhet är otydligt eftersom Loomis klumpar ihop regionen med Turkiet, Argentina och Chile. Detta är alla tillväxtmarknader där kontantanvändningen är hög. I USA uppges mängden kontanter öka, men den tilltagande e-handeln beskrivs också som en utmaning.

Osäkerheten om kontanterna får man leva med som ägare i Loomis. Man ska därför inte räkna med en högre värdering. Särskilt inte när konkurrenterna inte heller handlas så högt, även om den största aktören, amerikanska Brinks, ligger lite högre än Loomis för stunden (se tabell).

Vinstutvecklingen och utdelningen räcker dock till för att ge en godkänd avkastning i aktien, om man antar att Loomis utvecklas i samma stil som under senare år. Så kan det bli, men det finns tendenser i utvecklingen under fjolåret som gör oss lite tveksamma trots allt.

• Förvärvsstopp i Tyskland: Konkurrensmyndigheter stoppade en planerad storaffär där. Det är illa då utsikterna nu blir mer suddiga i Tyskland där Loomis skulle behöva en större verksamhet för att nå bra lönsamhet. Men också illa då det pekar på att konsolideringen kan ha en gräns i Loomis länder. Den typ av lönsamma konsolideringsaffärer som drivit tillväxten hittills kanske blir mer sällsynta framöver?

• Safepoint-installationer i USA: Loomis har slutat tala om installationsmål här, till exempel att nå 10 000 installationer 2021. Under 2019 var antalet cirka 4 000, vilket var i underkant av förväntningarna. Däremot var omsättningen från Safepointprodukten bra (+18 procent), vilket är positivt. Men givet den stora marknadsmöjligheten på 400 000 enheter i USA är installationstakt den viktigaste värdedrivaren i denna fas. Loomis installerade bas är 31 000 enheter. Man undrar om bolaget tappat fart till konkurrenter.

Möjligen övertolkar vi dessa saker, men det rör sig trots allt om tveksamheter på två av de mest centrala punkterna i Loomis-caset – bolagets status som serieförvärvare och resan mot en mer förädlad intäktsmix.

I vårt huvudscenario penslar vi in 3 procent i årlig tillväxt och en marginal som ökar från 12,5 till 13,0 procent. Detta bygger framför allt på att affärsmixen är ytterligare lite mer inriktad på CMS och liknande tjänster 2022 än i dag. Det sker hela tiden en outsourcing från bankerna som Loomis drar fördel av.

Med en multipel på 11 gånger rörelsevinsten (ev/ebita) finns en avkastningspotential på kring 30 procent. Det kan nämnas att vi här räknar in hela leasingskulden i Loomis nettoskuld, vilket kan anses något strängt.

Det är egentligen inget i värderingen eller den operativa utvecklingen som hindrar att man köper Loomis-aktien på nuvarande kursnivåer. Effekten av coronaviruset är förstås svåra att sia kring. Loomis lär knappast vara opåverkat när kundernas affärsvolymer sjunker. Kanske bidrar oron också till att kontanter ratas som betalningsmedel. WHO varnar tydligen för att smittspridning den vägen är en risk.

Men något större säkerhetsmarginal vore önskvärd i aktien mot bakgrund av punkterna ovan. Vi stannar vid ett neutralt råd.

Daniel Svensson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom