”Gäller att hitta rätt bolag”

2016-04-12 21:00
Foto: Josefine Bergqvist

Förvaltaren Henrik Tingstorp diskuterar uppsidan på aktiemarknaden, de viktigaste innehaven, samt marknaden för företagsobligationer.

Varför startade ni en företagsobligationsfond 2012?

– I mars 2012 när vi märkte att det fanns ett stort intresse för räntefonder bland investerarna, och då i synnerhet för företags­obligationer. Man sökte ett komplement som kunde ge lite högre avkastning.

Hur har ni formulerat strategin för fonden?

– Fonden har en portfölj företagsobligationer i nordiska bolag med varierande ­nivåer på kreditbetygen, men där tyngdpunkten ligger på innehav i obligationer med högt kreditbetyg. Målsättningen är att generera en god absolut avkastning till en rimlig risknivå, både på kort och på lång sikt. I dagens ränteläge ska fonden ge en effektiv årsavkastning på cirka 3 procent. Genomsnittslöptiden ligger på två till fem år även om den ibland kan vara både längre och kortare.

Hur har det gått för fonden?

– Det har gått bra, sedan starten har fonden visat en avkastning på cirka 15 procent och vi har uppnått den målsättning vi haft. Vi har tagit en del tuffa beslut, till exempel 2014 när vi minskade exponeringen mot den norska oljesektorn. Men med facit i hand var det ett väldigt bra beslut.

Hur skiljer sig investerarperspektivet när det gäller att välja företagsobligationer jämfört med att välja aktier?

– Det gäller att hitta rätt bolag att investera i. Vårt synsätt är dock mer riskbaserat än när det gäller aktier, det är viktigt att begränsa nedsidan eftersom en dålig investering kan kosta mycket i form av lägre avkastning. Samtidigt är uppsidan mer begränsad än på aktiemarknaden. Därtill finns det ofta fler alternativ att välja på i obligationsmarknaden då ett enskilt bolag kan ha ett flertal olika obligationer utgivna med olika löptider och i olika valutor. Risken i företags­obligationer är högre än för de mest säkra tillgångsslagen, men risken är ändå betydligt lägre än risken med aktier.

Vilka är de viktigaste innehaven i fonden?

– Fonden har drygt 100 olika företagsobligationer eftersom vi tycker det är viktigt att ha en god riskspridning. En som vi kan nämna är Millicom. Vi bedömer att deras exponering mot telekommarknaderna i Syd- och Centralamerika bäddar för god tillväxt. Vi har också obligationer utgivna av alla de tre isländska bankerna. Efter krisen 2008 har de utvecklats på ett bra sätt och några kan vara på väg att lämna sitt statliga ägande. Vi har också investerat i flygbolaget Norwegian, ett företag som växer så det knakar, ger en god avkastning och är en vinnare på det låga oljepriset.

Vad tror ni om marknaden framöver för företagsobligationer?

– Vi har en positiv inställning och tror att marknaden kommer att utvecklas på ett bra sätt. Det finns fortsatt ett behov från företagen att låna utanför banksystemet samtidigt som investerarna söker en bra avkastning, så förutsättningarna är goda.

Vid den senaste räntesänkningen flaggade ECB för att man kan komma att börja köpa företagsobligationer på marknaden. Vad betyder det för er?

– Det övergripande syftet är att stabilisera marknaden, men det kan även innebära att det kommer in en ny stor aktör som köpare. Det skulle gynna oss i form av högre priser på obligationerna och därmed vara positivt för vår avkastning.

Hur placerar ni era egna pengar?

– I företagsobligationsfonden och i vår fond Global Corporate Bond. Sedan spetsar vi det med några av våra aktiefonder, till exempel Simplicity Norden och Europa, samt en del enskilda aktier.

Av: Erik Aronsson

Henrik Tingstorp

Förvaltar: Simplicity Företagsobligationer (tillsammans med Fabian Dahl).

Förvaltat kapital: Cirka 3 miljarder kronor.

Utveckling: 3,5 % per år sedan fondstart.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet