Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Garanterat lätta pengar

2012-06-19 21:00

Villkoren för personer som garanterar emissioner blir bättre Samtidigt minskar riskerna. Nu står förmögna privat­personer i kö till garanti­uppdragen.

En handfull aktuella emissioner, bland annat i sökföretaget Eniro, mjukvaruföretaget Formpipe och gruvbolaget Nordic Mines, visar på en ny trend: det råder gynnsammare villkor för dem som garanterar emissioner.

Enligt uppskattningar i branschen finns i storleksordningen 50–70 privatpersoner i landet som på hel- eller deltid ägnar sig åt att garantera emissioner. Bland de personer och bolag som är aktuella för att garantera minst två emissioner bara under maj och juni märks rederifamiljen Olsson, genom Stena Metall Finans, Axis-familjen Karlssons Lundbaserade LMK Ventures, investeringsföretaget Vätterleden med familjen Jönsson, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt Traction med familjen Stillström.

Att mot betalning och med sin förmögenhet garantera att en aviserad emission blir fulltecknad ses sedan Lehmankraschen 2008 nästintill som en nödvändighet på finansmarknaden. Normalt är det bankerna som kräver teckningsgaranter i syfte att skapa kursstabilitet under de veckor och ibland månader som processerna för att dra in kapital brukar pågå.

Den som tror att det krävs åtaganden i mångmiljonklassen för att garantera en emission får tänka om. I den just nu aktuella emissionen för det First North-noterade filmföretaget Forestlight Entertainment på 74 miljoner kronor finns hela tolv personer som garanterar summor lägre än 1 miljon kronor, bland dem finansfamiljen Mats Qviberg representerad av sonen Johan Qviberg som står som garant för knappt 150 000 kronor.

Ersättningsnivån till honom och hans medgaranter speglar det faktum att film- och nöjesföretaget är tungt skuldsatt. Den som tar betalningen i aktier får hela 12 procent av garantisumman i arvode – vilket är något av ett rekord. Den som i stället väljer kontanter kan se fram emot 10 procents ersättning – för Qviberg alltså en ersättning på cirka 15 000 kronor.

I en annars genomreglerad miljö på finansmarknaden delas garantiuppdragen ut nästan utan formella krav. Det tycks räcka med att garanterna skriver på ett avtal och att de är kända av banken. Till Carnegie, som står bakom de tre emissioner som nämns i inledningen, finns en pool med ett 50-tal garanter och bara under de senaste veckorna har ytterligare ett par personer spontananmält sig som garanter.

– Det har blivit relativt populärt att garantera nyemissioner. Min uppfattning är att det finns ganska många som är villiga att garantera, säger en person som har garantiuppdragen som bisyssla och som inte vill framträda med namn.

Det har till och med öppnats en fond för hugade garanter på senare år. Fonden gör det möjligt för vanliga sparare att investera på en marknad som tidigare har varit stängd och insynsskyddad. Fonden, som drivs av svenska JRS Asset Management och har ett förvaltat kapital på nära 200 miljoner, hade sitt första hela verksamhetsår i fjol och hade då en avkastning på drygt 3 procent. Fonden garanterar bland annat för 30 miljoner kronor i Nordic Mines.

– Vad gäller ersättningsnivåerna så tror jag att de nu ligger på medelnivåer ur ett historiskt perspektiv, säger en veteran i branschen.

Det som har förändrats under senare år är i stället att emissionsbolagen i princip alltid sätter en väldigt hög rabatt mot teoretisk kurs vid nyemissionerna. Den här praxisändringen tillkom i samband med SAS miljardemission 2010 när teckningskursen sattes till 67 öre, en bråkdel av den då rådande kursen. Konsekvensen för aktie­ägarna är att utspädningen blir större. För garanterna minskar samtidigt risken att de ska behöva träda in och göra sitt jobb.

Ett exempel på att garanterna gynnas mer än tidigare är emissionen i Nordic Mines på 220 miljoner kronor som aviserades i slutet av maj. Den emissionen mötte stort intresse hos garanterna, inte minst tack vare de gynnsamma villkoren. Detaljerna presenteras efter denna tidnings pressläggning, men enligt förhandsuppgifter som Affärsvärlden tagit del av ligger ersättningsnivåerna kring 5 procent. Särskilt gynnas garanterna av att teckningskursen 6 kronor inte bestämdes förrän i sista stund – något som satte press på aktien inför emissionen. Kursen har nu på några veckor dalat från 35-kronorsnivån till 12 kronor.

Några få utvalda får ännu bättre ersättning. Det gäller den lilla grupp garanter som också ordnade ett överbryggningslån för att Nordic Mines ska kunna betala tillbaka banklån på nära 100 miljoner kronor nu i veckan. Överbryggningslånet ska i sin tur betalas tillbaka när emissionspengarna flyter in efter en vecka och är därför nära nog riskfritt. Det avspeglades dock inte i prissättningen. Enligt en källa bestämdes kostnaden till mellan 20 och 25 procent i ränta. Andra aktörer talar om en mycket hög räntesats som ligger avsevärt över den nyss nämnda nivån – i storleksordningen 50 procent i årstakt, vilket skulle betyda cirka 5 procent för den aktuella veckan. (Nordic Mines representanter avböjer att kommentera Affärsvärldens uppgifter.)

– Det kan låta mycket men för ett trängt bolag utan kassa kan det bli väldigt dyrt, förklarar en garant.

Lättförtjänta pengar rätt ner i fickan? Ja, delvis, men inte sällan tvingas garanterna gå in och infria sitt löfte att köpa aktier.

– Om du tittar på de senaste garanterade emissionerna, sedan ett år, så är det så att i samtliga emissioner med garantikonsortier så har garanterna fått träda in, säger Per-Anders Tammerlöv, vd vid finanshuset Mangold.

En aktör, som just nu är aktuell i minst två garantikonsortier, ger en helt annan bild. Aktören pekar på att han medverkat i cirka 15 garantikonsortier och fram tills nu enbart behövt träda in som garant vid ett tillfälle. Att ett garantiåtagande utlöses betyder nu inte automatiskt att hela den garanterade volymen behöver köpas. Den som ”får på sig aktier” behöver ofta inte ta hela sin portion.

En annan aktör är Arne Björhn som nu är aktuell som garant för en miljon kronor i det lilla Forestlight.

– Det har varit en lönsam verksamhet, säger Arne Björhn.

Hans agerande är ganska typiskt för hur garanter jobbar: när de emellanåt tvingas köpa en del nytryckta aktier säljer de dem sedan så fort som möjligt.

– Jag har inga aktier alls nu, säger Arne Björhn.

En helt annan inställning har LMK Ventures, Lundaföretaget som förvaltar den stiftelse som bildats för att förvalta arvet efter Axisgrundaren (Lars) Mikael Karlsson. Bolaget ser garantiåtagandena som en möjlighet att verkligen göra en investering.

– Det är vår investeringsmodell. För oss är det ett sätt att göra en investering där vi tittar på möjligheterna att teckna med rabatt, säger Peter Ragnarsson, vd vid LMK, som bara under det första halvåret i år har varit med i sju åtta garantiemissioner.

Garantiersättningar

Bolag listade på OMX ger normalt mellan 2 och 10 procent i ersättning.

De faktorer som spelar in är bland annat:

n Hur stor rabatten blir mot teoretisk kurs.

n Hur stor nyemissionen är i förhållande till börsvärde.

n Om befintliga ägare förbinder sig att delta i nyemissionen.

n Hur stort bolaget är.

n Skälet till nyemissionen, om den är defensiv eller offensiv.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom