Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Gillar högränteobligationer

2012-04-24 21:00

Nicholas J Gartside, förvaltare för JPM Global Strategic Bond Fund med 2,5 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Vilket är det bästa makro-scenariot för obligationer?
– Det vi har just nu. Vi befinner oss i en rätt brutal återhämtningscykel som väntas ta omkring tio år. Hittills har det gått tre.

Hur yttrar sig det?
– Centralbankerna håller ned räntorna för att tillväxten är låg.

Vilka är obligationsmarknadens värsta fiender?

– Högre räntenivåer och hög inflation.

Så det går bra nu?
– Med rådande låga ränte-nivåer och låg inflation är det en fantastisk tid för handel med räntebärande instrument.

Men alla räntebärande -instrument är väl inte bra?
– Nej, det uppenbart säkra kortet har varit att köpa tillgångsklassen statsobligationer som i dag inte är särskilt tilltalande.

Äger ni statsobligationer?
– Nej, inga just nu. Nästan allt vi har är i företagsobligationer.

Vilka tillgångar har ni med störst risk?
– High Yield- och tillväxtmarknadsobligationer. Risken bedöms genom kreditvärdering. Allt som rankas som sämre än minus trippel-B blir något som kallas för High Yield.

Vilka är era säkraste placeringar?
– Det är så kallade covered bonds, säkerställda obligationer, som vanligen har betyget trippel-A. Investerare gillar dem för de ger säkerhet. Sådana placeringar utgör tio procent av vår portfölj.

Hur har fonden utvecklats i år?
– Omkring 3 procent.

Är det bra?
– Ja, det är ett starkt resultat. Det slutar nog på minst 5 procent upp.

Har ni något index att förhålla er till?
– Nej, och vi är heller inte bundna till någon särskild region utan väljer tillgångar från hela världen.

Vilka regioner är av intresse?
– Vi gillar high yield-obligationer i Europa och USA.

Är du inte rädd för att Europa kraschar?
– Nej, europeiska high yield-obligationer är väldigt intressanta just nu.  Särskilt för exportdrivna företag. I Nordeuropa finns flera sådana bolag med obligationer med kort löptid och stark kreditvärdering, men med god avkastning. Med andra ord finns en felaktig prissättning.

Vad mer gillar ni?
– Tillväxtmarknadsobligationer. Där gillar vi framförallt obligationer som är prissatta i amerikanska dollar i stället för lokal valuta.

Länder?
– Venezuela, Argentina, Ryssland, Rumänien och Kazakstan. Där finns flera bolag som ger avkastning med omkring 9 procent.

Inga asiatiska länder?
– De bolagen har ofta en stark balansräkning och hög värdering, så de obligationerna ger inte särskilt god avkastning.

Svenska?
– Samma sak. För starka balansräkningar.

Senaste inköp?
– Vi köpte nyligen företagsobligationer i Goodyear, Zygo och brittiska Priory. Även lite amerikanska banker som Wells Fargo, Morgan Stanley och Goldman Sachs.

Hur länge håller ni på en obligation?
– Omkring en månad, - ibland längre.

Hur ser du på trenden att marknaden för företagsobligationer vidgas?
– Traditionellt sett har räntebärande instrument lägre risk än aktier. Förut gick bolag till bankerna för att låna pengar. I dag sker det i mindre utsträckning. Banker krymper sina balansräkningar och lånar inte ut. Det är fortfarande enkelt för företag som vill låna en miljon dollar av en bank. Men de som vill låna 200 miljoner dollar har fått det svårare.

Förutom till institutionella investerare riktar ni er nu även till småsparare. Utmanar ni aktiemarknaden?
– Investerare kommer fortsätta att förvånas över avkastningen från räntebärande instrument.

Hur ser resten av året ut?
– Det här året är som 2011, det vill säga trendlöst. Det kommer optimism, pessimism, bättre och sämre än förväntade resultat.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom