Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Gott hopp om sommaren

2012-06-19 21:00

Börsen står inför ett vägval i sommar. Här är siffrorna som talar för att den faktiskt kan vända upp nu vid midsommar. I alla fall om historien upprepar sig.

Inte många, allra minst vi här på Affärsvärlden, tror att skuldkriserna i Sydeuropa och eurokrisen är ens i närheten av att vara lösta. De grundläggande obalanserna finns kvar likt livslustsugande dementorer från trolldomsvärlden i Harry Potterböckerna.

Den som följt med i den makroekonomiska malströmmen vet att det som bekant inte råder brist på argument för att Europas ekonomi kommer att snurra på lågvarv i både tre och fem år framöver – en följd av de ekonomiska sparåtgärderna som länder runt om på kontinenten tvingas till.

Med den reservationen uttalad är det bara att konstatera att med börsen är det som bekant en annan sak. Den lever i högsta grad sitt eget liv och den sprattliga kursuppgången i förra veckan i spåren av ”räddningen” av de spanska bankerna kan vara signalen till ett trendbrott. Börsen kan, efter en nedgång på 16 procent från mitten av mars till början av juni, ha nått botten för den här gången.

En sammanställning av kursutvecklingen på Stockholmsbörsen under de senaste tre decennierna visar på flera faktorer som pekar på att kursfallet nu är över. Affärsvärlden har jämfört kursutvecklingen under tre tidsperioder varje år sedan 1980. Det handlar om perioderna från nyår fram till midsommar (approximerat till 20 juni eller närmast föregående vardag), resten av sommaren, (21 juni–31 augusti) samt hela perioden från 21 juni till årsskiftet.

Det visar sig att kursutvecklingen under perioden från nyår fram till midsommar är något av en nyckelindikator när det gäller att spå börsutvecklingen för resten av sommaren och resten av året. Det faktum att börsen i förra veckan kravlade sig upp på plussidan räknat från nyåret kan därmed få en avgörande betydelse.

Erfarenheterna visar (tabell 1) att de år som börsen har gått starkt fram till midsommar, i genomsnitt två år av tre, fortsätter den att gå starkt under resten av året. Under 23 av de 32 åren har börsen stigit under perioden fram till midsommar. Sannolikheten, om man ska använda historien som måttstock, för att börsen ska fortsätta gå starkt under resten av sommaren och under resten av året är tre av fem respektive tre av fyra.

Det omvända gäller också. De år som börsen har gått dåligt fram till midsommar visar erfarenheterna att börskurserna under mer än hälften av åren utvecklas negativt också under resten av sommaren.

Och om nu börsen utvecklas starkt under perioden från midsommar till augusti, vilket har skett vid 18 tillfällen under de senaste 32 åren, så är det näst intill en garanti för att hela året från midsommaren utvecklas starkt – sådan har kursutvecklingen varit under 17 av de 18 åren. Motsvarande resonemang gäller för stormiga börssomrar. Under de 14 dystra somrarna har lågtrycken legat kvar på hösten och pressat börsen nedåt under inte mindre än nio av åren.

En annan vedertagen sanning på aktiemarknaden är att kurserna utvecklas bäst under vintern och våren. Det stämmer nog – men bara under de två decennierna före tusenårsskiftet. Vårt andra argument för att kurserna ska stiga till hösten finner vi därför i det faktum att det har skett ett skifte på den här punkten.

Under åren efter år 2000 har börskurserna på Stockholmsbörsen i genomsnitt utvecklats bättre under perioden efter midsommar. Börsuppgången under perioden 1 januari till 20 juni var årligen i snitt 16 procent under åren 1980–1990 respektive 1991–2000. Under det senaste decenniet har vårbörsen i Stockholm tvärtom i genomsnitt registrerat kursfall. Nedgången under dessa vårmånader slutar på i genomsnitt minus 1 procent.

Under dessa senaste börsår har kurserna på Stockholmsbörsen i genomsnitt stigit med 3 procent under perioden efter midsommar. Det senare låter kanske inte så mycket men är vackert nog, även om uppgången inte är lika stor som under de två decennierna dessförinnan.

Ett tredje argument för att börsen kan vända upp den närmaste tiden är det faktum att Stockholmsbörsen drabbats av fallande kurser under två somrar i rad, 2010 och 2011, och att erfarenheten inte talar för fallande börser under tre somrar i rad. Ett sådant dystert sommarfacit har Stockholmsbörsen inte registrerat sedan krisåren 2000–2002.

Det fjärde argumentet för att kursnedgången kan ha kommit av sig hittar vi i det faktum att tiden som har gått sedan den senaste kurstoppen, som inföll 16 mars, på midsommardagen passerar 100-dagarsstrecket.

Den uppgiften är intressant för den som gör en jämförelse av tidslängden på de stora kursnedgångarna efter 1980. Av fallets längd, mätt i antal dagar, går det också att dra slutsatsen att man kan skönja slutet av det nu pågående kursfallet.

Den genomsnittliga kursnedgången under de senaste 30 åren pågår nämligen noga räknat under 107 dagar (tabell 2), något som skulle tala för att botten är nära.

Samtidigt är det på sin plats att påpeka att ett annat kriterium däremot inte är uppfyllt. Det gäller storleken på den genomsnittliga kursnedgången under dessa perioder som är 26 procent. Och dit återstår fortfarande en nedgång på i storleksordningen ytterligare 10–15 procent.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom