H&M-stämma ska bestämma ny plats för bolagsstämma

2016-02-29 15:25 Ola Söderlind

I nästa vecka håller den svenska klädjätten en extra bolagsstämma vars enda egentliga syfte är att kunna hålla framtida stämmor i Solna.

Den 8 mars bjuder H&M in aktieägarna till en extrastämma på huvudkontoret på Mäster Samuelsgatan 46 A i centrala Stockholm.

Enligt ett pressmeddelande är syftet ett enda - att ändra i bolagsordningen så att H&M ska kunna hålla framtida bolagsstämmor även i Solna, knappt 300 meter norr om kommungränsen till Stockholm.

För att kunna delta í extrastämman måste aktieägarna registrera sig senast onsdagen den 2 mars.

Frågan som ska avgöras på H&M:s extrastämma

Så här skriver H&M angående extrastämman den 8 mars.

Förslag till beslut

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagsstämma kan hållas även i Solna. Anledningen till föreslagen ändring är att bolaget önskar ha möjlighet att hålla kommande bolagsstämmor i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna.

Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:

”Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller i Solna”.

Vidare föreslås en ändring av ren formell art, nämligen att i § 1 läggs till ”(publ)” i slutet.

Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

§ 1 Bolagets firma är H & M Hennes & Mauritz AB. Bolaget är publikt (publ).

Ola Söderlind

Premiumnyheter

Aktuellt inom