Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Håll det inom familjen

2015-10-13 21:00
Foto: Mayk

Att driva familjeföretag är svårt. Nästan alla försvinner. Men de som överlever är desto livskraftigare. Och bra att köpa aktier i.

Förvärva, ärva, fördärva. Shirt­sleeves to shirtsleeves in three generations. Dalle stalle, alle stelle, alle stalle. I stort sett varje språk har sin egen version av det bekanta talesättet. I Tyskland, där kusinerna Piëch och Porsche i tredje generationen har ägaransvaret för Volkswagen, mumlas nu allt oftare erwerben, vererben, verderben.

Fast egentligen försvinner förmögenheter ännu fortare, i alla fall om pengarna ligger i ett företag. Förra veckan besökte Harvard-professorn John Davis Sverige. Han är världens ledande expert på familjeföretagande och berättade att endast var sjätte, 16 procent, av alla familjeföretag går vidare till grundarens barn. När andra generationen ska lämna över till den tredje är 19 av 20 företag nedlagda eller sålda, bara 5 procent finns kvar. Och vid nästa arvskifte är nästan hälften av denna spillra också borta.

Varför är det så? Professor ­Davis anger ett tiotal faktorer som brukar kombineras i olika doser. Viktigast är förändrade industriella betingelser, det som nationalekonomen Joseph Schumpeter kallade kreativ förstörelse. Det innebär att ny teknik, nya produkter och nya produktionsmetoder slår ut gamla företag. Och det lär inte bli lättare att driva företag framgångsrikt över generationer. Tempot i näringslivet ökar, skiftena sker snabbare. På 1930-talet hade USA:s 500 största företag en förväntad livslängd på 73 år. På 1960-talet var siffran 37 år och i dag är den omkring 17 år.

Så tenderar arvtagarna också att vara riskaverta och missa tillfällen att investera i nya affärsmöjligheter. Successionsproblem då det saknas villiga och lämpliga arvingar är inte heller ovanligt, vilket ofta leder till att bolaget säljs.

Så får utspädningseffekten inte underskattas. Om alla i en släkt får tre barn kommer grundaren ha 27 barnbarnsbarn. Det kräver en formidabel värdetillväxt för att hålla levnadsstandarden på ungefär samma nivå över generationerna. Och principer för hur bolaget ska styras när antalet delägare med skiftande intressen och kompetens blir fler.

Att det är svårt att driva familjeföretag över decennier och till och med sekler är tämligen uppenbart. Men vad innebär dessa insikter för andra investerare? Att man ska hålla sig borta från noterade familjeföretag? Nej, tvärtom faktiskt. De genererar nämligen högre avkastning till lägre risk än genomsnittet.

Storbanken Credit Suisse har analyserat över 900 börsnoterade företag från hela världen som är värda mer än 1 miljard dollar styck och där ägarfamiljen kontrollerar mer än 20 procent av aktierna. Under de senaste tio åren genererade dessa bolag en avkastning som var i snitt 4,5 procent högre än bolagen i världsindexet MSCI.

Överavkastningen var högst så länge grundaren drev företaget. Den minskade sedan för varje generation som tog över – ganska lite för andra och tredje generationen, mer för fjärde respektive femte – men sammantaget var det ändå värt att köpa familjeportföljen.

Credit Suisse anger ett dussin delförklaringar till att familjeföretagen överpresterar avkastningsmässigt. En avgörande faktor är att ägarna är mer långsiktiga och därför driver bolagen mer konservativt och effektivt. Bolagen är lägre belånade, de växer organiskt snarare än genom förvärv. Omsättningen tenderar att växa långsammare men mer stabilt över tid och inte sjunka lika kraftigt i lågkonjunktur. Familjens goda namn och rykte öppnar dessutom dörrar vilket underlättar för affärerna.

Det kan verka motsägelsefullt att det å ena sidan är så svårt att driva familjeföretag över flera generationer och att de tenderar att stagnera på grund av riskaversion. Och å andra sidan genererar de högre avkastning av ungefär samma anledning.

Varför det är så vet vi inte. Men en anledning skulle kunna vara att bolagen i Credit Suisses undersökning utgör ett hårt gallrat urval. Det är ju en grupp företag som alla har varit så framgångsrika att de har gått från ingenting vid någon tidpunkt till ett börsvärde i dag på nästan 10 miljarder kronor. För vart och ett av dessa företag finns det naturligtvis hundratals, kanske tusentals, familjeföretag som aldrig når vad man skulle kunna kalla för kritisk massa.

Jon Åsberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom