Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”God efterfrågan kommande tio åren”

2020-01-22 18:00
Marcus Björkstén. Foto: Tobias Ohls

Marcus Björkstén, som förvaltar Fondita Sustainable Europe.

Ni har gjort om en av era fonder – varför?

– Vi är ett litet fondbolag i Helsingfors, men finns även i Sverige. Vi hade en traditionell Europafond som vi gjorde om till en fond med hållbarhetsfokus i fjol då alla innehav byttes ut. Den placerar i europeiska bolag som är välpositionerade vad gäller reducerade koldioxidutsläpp och minskad förbrukning av naturresurser.

Vilket blev det bästa portföljbidraget?

– Batteribolaget Varta som rider på elektrifieringsvågen. Deras huvudprodukter är batterier för trådlösa hörlurar, exempelvis ear pods, men de tillverkar även batterier för laddbara trädgårdsmaskiner och hörapparater. Trådlösa hörlurar är ganska dyra, men det spekuleras i att man inom en snar framtid får sådana hörlurar när man köper en mobiltelefon. Varta har troligtvis Apple som kund men också en del andra. Nu sålde jag faktiskt innehavet vid årsskiftet eftersom aktien hade gått upp så pass mycket (från 50 euro till 125 euro på fem månader) och värderingen började kännas för utmanande med ett p/e-tal för 2020 på 55.

Fondens största innehav är finländska Neste. Ägnar inte de sig åt diesel?

– Traditionellt är det ett bolag som förädlar fossila bränslen, men som sedan länge genomgått en mycket spännande transformering till en mer hållbar verksamhet. Neste har blivit världsledande inom förnybar diesel. I och med att det finns krav och mål för att minska våra utsläpp i trafiken, inte minst inom flygplanstrafiken, så är de välpositionerade. De tillverkar också förnybart flygplansbränsle, vilket är ett sätt för flygbolagen att få ner sina utsläpp. Bland annat har Jet Blue, ett amerikanskt flygbolag, för avsikt att använda sig av Nestes flygplansbränsle.

Om man ser till kretslopp, vilka typer av bolag har ni då?

– Ett luxemburgskt bolag som heter Befesa. Vid stålproduktion uppstår en biprodukt som kallas stålpulver. I Europa klassificerar man denna biprodukt som ett problemavfall och Befesa samlar ihop avfallet mot betalning, återvinner metaller, däribland zink, ur det i sina återvinningsanläggningar och säljer sedan metallerna på marknaden. Det är ett perfekt exempel på bolag som växer lönsamt på grund av myndigheter som ställer allt högre krav på att miljön inte ska belastas på något sätt. Befesa håller även på att bygga ut anläggningar och infrastruktur i Kina, eftersom man även där har beslutat att detta är ett avfall som inte bara kan grävas ner. Bolaget har en mer eller mindre monopolistisk ställning inom vissa geografier.

Apropå infrastruktur har ni också tagit in norska NRC Group, vad tror du om dem på sikt?

– De bygger järnvägar och tar hand om servicen. I och med att vi alla troligtvis kommer att vilja åka mera kommunalt så kommer efterfrågan på järnvägar att öka vilket kräver mer service. NRC har flera statliga järnvägar som kunder, exempelvis den statliga järnvägen i Finland, Sverige och Norge. Allt tyder på att vi kommer att se färre bilar inne i städerna och mer järnvägar, och det inkluderar även pendeltåg och tunnelbana eftersom städerna växer. Jag tror därmed att NRC Group kommer att ha en god efterfrågan på sina tjänster de kommande tio åren.

Ett annat norskt bolag är Borregaard – varför?

– Allt som ersätter produkter som grundar sig på olja är intressant för oss, med tanke på fondens inriktning. Borregaard ersätter oljebaserade kemikalier och material med biokemikalier och biomaterial för vitt skilda industrier; från läkemedel och bygg till jordbruk och livsmedel. Bolaget håller också på att utveckla bioplaster där man inte använder olja som råvara. De tillverkar även bindningsmedel baserat på lignin som ersätter fossila bindningsmedel, som bland annat används för tillverkning av cement.

Marcus Björkstén

Förvaltar: Fondita Sustainable Europe.

Förvaltat kapital: Cirka 300 miljoner kronor.

Avkastning: +43,6 procent under 2019.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom