Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Idéer driver tillväxt”

2013-09-24 21:00
Foto: Jonas Melzer

Affärsvärlden äter frukost med John Van Reenen, professor på London School of Economics.

Wallenbergstiftelsen har flugit in den brittiske professorn John Van Reenen från Harvard, där han gästforskar, för att föreläsa på ett symposium i Stockholm.

– Jag tror många ekonomer underskattar hur viktigt management är, säger John Van Reenen och smakar på sitt te.

De senaste åtta åren har han tillsammans med akademiker och företrädare från näringslivet mätt produktiviteten för drygt 10 000 organisationer och företag, med som mest 200 anställda. Undersökningen är global och flera svenska bolag ingår i studien.

Resultatet redovisas fortlöpande och ska slutligen sammanställas i en bok.

– Ett av de mest uppenbara felen bolagen gör är att de inte bryr sig om att samla in information. Vissa samlar inte alls, andra samlar men lägger informationen i skrivbords­lådan.

Att vara systematisk då data samlas in om hur de anställda agerar, hur nöjda kunderna är eller vad underleverantörer gör för fel är för managementkonsulter och ekonomer en självklarhet. Men så är inte fallet i praktiken. I undersökningen visar det sig även att bolagen inte tar itu med anställda som underpresterar.

– När du når 50–100 anställda måste bolaget skötas på ett mer systematiskt vis och tidigare beteenden måste ändras. Det är ett avgörande skeende för bolaget.

Vanskötsel är särskilt vanligt i familje­företagen.

– Familjeföretaget är framgångsrikt i ett par generationer. Chefen är ofta den äldsta sonen eller sonsonen till grundaren, säger professorn och gör liknelsen till sportens värld. Ett barnbarn till en tidigare OS-medaljör har inte på något sätt en given plats i landslagstruppen.

De svenska företagen är dock inte lika stora syndare när det kommer till att begå klassiska produktionsmisstag.

– Sverige gör alltid bra ifrån sig i sådana här undersökningar. USA är alltid i topp, vilket inte är så överraskande. Det är världens rikaste land och produktiviteten där är hög. Sedan kommer Tyskland, Japan och Sverige.

Sverige har relativt öppna gränser för handel och verkar i allt större utsträckning på en global marknad. Firmor som tror de kommer slås ut till följd av konkurrens anstränger sig mer, visar studien. En annan viktig faktor för hög produktivitet är människors färdigheter. Sverige har en hög andel högutbildade.

Professorn, som även bär titlen prefekt för Centre for Economic Performance, har en ljus framtidssyn.

– Det är folks idéer som driver tillväxt. Jag tror inte att människor blir dummare. Snarare tvärtom så ansluter sig allt fler människor, från exempelvis Indien och Kina, till att bidra med nya idéer.Jonas Melzer

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom