”Jag är inte orolig”

2016-11-29 22:00

Malmöentreprenören Dan Olofsson har haft ett par tunga år av förluster. Själv kallar han det investeringar. Pengaslukaren ”Zlatan-appen” Mikz tänker han sälja.

Det är ett oktobergrått Malmö. Det regnar inte men kläderna blir våta ändå. Kontrasten mot Dan Olofssons egen paradisö utanför Tanzanias kust, där han tillbringade tre veckor i september, slår emot en likt den skånska snålblåsten. Men det hindrar honom inte från att glatt ställa upp framför fotografen med kavajen slängd över axeln, till synes oberörd av den råa luft utanför kontoret där han styr familjeföre­taget Danir Development.

Han är på gott humör. Han har i två ­timmar fått berätta hur Danir-koncernen är uppbyggd, med konsultbolaget Sigma som flaggskepp. Hur han har vind i seglen. Och han har fått ge sin version av 300-miljon­ersinvesteringen i kändisappen Mikz, som för en utomstående har sett ut som ett svart hål som han kastat bort sina pengar i.

– Det är klart att det har tagit längre tid än vad jag trodde från början. Men jag är inte ett dugg orolig. Mikz kommer att ge pengarna tillbaka, säger han.

I själva verket heter inte bolaget Mikz längre, utan United Influencers Media Group, UIMG. Mikz gick nämligen i fjol samman med det norska bolaget United Bloggers. Affärsmodellen är ändrad och bolaget dressas nu till försäljning.

– Är det något jag varit bra på genom åren så är det att bygga långsiktigt. Inget av Danirs konsultbolag är till försäljning. Men det här produktföretaget är ett undantag. Vi har en exitplan för UIMG, säger Dan Olofsson.

Mikz blev omtalat eftersom Dan Olofsson knöt upp fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović. Han fick genom mobilappen en egen kanal att blogga i. Affärsmodellen gick ut på att företag skulle marknadsföra sig i kändisars närhet och betala 1 krona per unik visning av det publicerade innehållet. Den affärsmodellen är nu övergiven sedan intäkterna inte kommit in i den storlek som man hoppats på.

Nu är affärsmodellen att koppla samman kändisbloggare, idrottsmän eller andra personer med inflytande i sociala medier, så kallade influencers, med ett företag som vill ha marknadsföring. UIMG blir då general­agent för bloggarens kommersiella samarbete med företaget ifråga, inte bara i den egna appen United Influencers, utan för bloggarens hela flöde i alla sociala ­medier, från Youtube och Twitter till Snapchat. ­Företaget som vill ha marknadsföring betalar för det, hälften går till bloggaren och hälften till UIMG.

Användaren av appen får push-notiser när den influencer som följs gör en uppdatering, oavsett vilken social mediekanal den sker i, beroende på vilka inställningar i appen som användaren gör.

Modellen är hämtad från det norska ­företaget med grundaren och styrelseord­föranden Kjetil Tveter. Han har tidigare även grundat gymföretaget Elixia, nu sammanslaget med konkurrenten Sats. I Norge har United Influencers cirka 100 kontrakterade bloggare, medan de i Sverige har ett trettiotal. I Norge räknar de med att verksamheten omsätter 30 miljoner kronor i år och i Sverige 10 miljoner. De tänker bygga upp UIMG i ytterligare nio länder i Europa, med lokala influencers och följare.

Dan Olofsson har inte bara investerat 300 miljoner kronor i bolaget, han har även ­genom fusionen med norrmännen gått ned i ägande till 56 procent.

De 300 miljonerna är dock långt ifrån bortkastade, anser Dan Olofsson. Pengarna har gått till att bygga ett kraftfullt it-system för datatrafik i sociala medier på mobila enheter. Det behövs. It-systemet ligger i bolaget Mikz Licensing som alltjämt är helägt av Dan Olofsson.

Mikz Licensing har som affärsidé att före­tag ska kunna hyra in sig på plattformen för att få tillgång till distribution av digitala värdehandlingar som rabattkuponger och presentkort. Mediehus kan också köpa licens för att skapa sin egen kanal för så kal­lad ­influencer marketing. De kallar det en white label-strategi. Några affärer är tecknade i Sverige, bland annat med företaget Value­qard.

Dan Olofsson och Kjetil Tveter pekar på hur reklamkakan blir allt mindre i traditionella medier som tidningar och tv, medan allt fler marknadsföringsinvesteringar sker i sociala medier. De säger att större mediehus visar intresse av den motor för medietrafik som de byggt.

– Vi har redan haft propåer från köpare. Men innan vi säljer ska vi bygga mer värde. De stora teknikinvesteringarna är tagna och ligger i år på en nivå under 10 miljoner kronor. Nu ligger fokus på att öka intäkterna, säger Dan Olofsson.

Sett utifrån har Dan Olofsson en utpräglat gungor och karuseller-strategi. Det han förlorar i det ena bolaget tjänar han igen i ett annat. Men själv vänder han sig med emfas mot den beskrivningen. Han tänker över­huvudtaget inte i förluster, utan i investeringar, som bokföringsmässigt tas över resultatet. Det gör att hans koncernbolag Danir Development haft ett par resultatmässigt knackiga år. Själv säger Olofsson att han har byggt betydande värden de senaste åren.

Danir Development gjorde en rörelseförlust på 171 miljoner kronor under 2014 och på 7 miljoner kronor under 2015. Å andra sidan tar han inga lån. Koncernen är skuldfri med ett eget kapital på 1,9 miljarder kronor.

Och Danirs omsättning ökar. År 2014 var den 1,6 miljarder kronor och i fjol 2,3 miljarder kronor.

Största delen av omsättningen utgörs av it- och teknikkonsulten Sigma, som Dan Olofsson grundat och börsnoterat, men köpte ut från börsen 2013. I år räknar han med att Sigmas omsättning hamnar på 2,8 miljarder med ett rörelseresultat på 200 miljoner kronor. Antalet anställda kommer att vara 3 100 vid årets slut.

– Sigma växer organiskt med 30 procent per år. Vi bygger motsvarande ett medelstort konsultföretag varje år. Det är jag väldigt stolt över, säger han.

Sigma består av sex affärsområden där det största är it-konsultdelen. Här finns ­också Sigma Connectivity, som startades i samband med att Dan Olofsson tog över nästan 200 anställda och hela inkråmet från Sony Ericssons hårdvaruutveckling i Lund.

Hemligheten bakom tillväxten är enligt Dan Olofsson att Sigma drar till sig kompetenta medarbetare. Och det gör han bland annat genom att låta ledningarna i dotter­bolagen bli delägare. De kan köpa in sig med 5 till 20 procents ägarandel.

– Om de behöver låna pengar för att köpa in sig kan de låna av mig personligen. Det har jag svårt att tänka mig skulle kunna ske i ett börsnoterat bolag, säger han.

Sedan 2013 har Sigma dessutom startat 17 nya dotterbolag kring drivande entreprenörer i koncernen. De får ta en del av aktiekapitalet medan moderbolaget finansierar uppstarten.

– Det här är något annat än personal­optioner, som har en löptid och alltså ett slutdatum för medarbetarens engagemang. Det här är delägande utan någon exithorisont. Det bidrar till en fantastisk entreprenörsanda i företaget. Organisk tillväxt gör att man bygger en företagskultur, säger han.

Han svävar på målet när han får frågan om han har något mål för Sigma, i omsättning, marginal eller på sista raden.

– Jag spelar pucken där den ligger. Sigma kan mycket väl få en omsättning på 10 miljarder (vilket skulle vara i nivå med branschjätten ÅF, reds anm). Men 3, 6 eller 10 miljarder – jag kan leva med alla tre. Det är ett torftigt synsätt att det bara är vinsten på sista raden som är drivkraften. Det viktiga är tjusningen med att driva och utveckla ett familjeföretag med skickliga medarbetare. Annars hade jag lika gärna kunnat investera i värdepapper.

Turerna kring hans utköp av Sigma från börsen 2013 har varit oklara. Året innan sålde han konsultföretaget Epsilon till ÅF, med aktier i börsbolaget som betalning. Dan Olofsson blev största ägare och tog plats i styrelsen. Men det skar sig.

– Den strategi som vi kommit överens om implementerades inte, är hans korta kommentar.

När han inte fick sin vilja igenom i ÅF sålde han aktieposten och fokuserade åter på skötebarnet Sigma. Han berättar att han försökte köpa ut Sigma från börsen redan fem år tidigare, 2008.

– Då satt Nordea på 20 procent av aktierna och ville inte sälja. Men det ville de plötsligt 2013. Det möjliggjorde utköpet, säger han.

Äventyret i ÅF har dock fått ett surt ­efterspel där de båda parterna ska möt­as i skilje­nämnd. Dan Olofsson anser att ÅF ska betala en tilläggsköpeskilling på 700 miljoner kronor för Epsilon, vilket ÅF ­bestrider. Det handlar om en årsvinst för ÅF och dess aktieägare på börsen, men ÅF har inte bokfört Dan Olofssons fordran. Tvisten avgörs under nästa år.

I en självbiografi beskriver Dan Olofsson sina tre liv, där det första var åren fram till en yrkeskarriär, det andra var hårt arbete som vd, entreprenör och grundare till de tre bolagen Sigma, Epsilon och Teleca. Det tredje, nuvarande, livet ger utrymme för en hel del annat med en blandning av extrem lyx och samhällsengagemang.

Till lyxen hör hans safarilodge Thanda Private Game Reserve med 14 000 hektar i Sydafrika och den ö i Indiska oceanen, Shungu Mbili, som han kallar Thanda ­Island och har hyrt på ett 40-årigt kontrakt med staten Tanzania. På ön har han byggt en ­anläggning med plats för ett sällskap på 26 personer. Man tar sig dit med helikopter eller båt. Själv räknar han med att vara där fyra–sex gånger per år och i övrigt hyra ut det för 10 000 dollar per dygn.

– Vi har redan sålt 65 dagar med start i ­november. Det är en god start, säger han.

Parallellt med detta engagerar han sig för aidssjuka i Sydafrika, arbetsmarknad och ­integration i Sverige i allmänhet och i Malmö i synnerhet. Han har på senare tid skrivit en rad debattartiklar i Dagens Nyheter och Dagens Industri, den senaste om vinster i välfärden.

– Jag vill ge något tillbaka. Star for Life, som är vår organisation mot aids i Sydafrika, är mitt livs bästa investering i den bemärkelsen att den gett mig störst glädje, säger han.

Han är nära vän med Ilmar Reepalu, ­socialdemokraten som är Malmös tidigare kommunstyrelseordförande och den som nu håller i den omdiskuterade utredningen om vinster i välfärden. I den frågan har vännerna olika åsikter.

– Det är helt orimligt att staten ska bestämma över hur mycket ett privat bolag får göra i vinst. Det vore bättre och rakare att socialdemokratin förslår att hela välfärdssektorn ska socialiseras. Då får de ta den debatten med svenska folket, säger Dan Olofsson.

 

Text: Gunnar Wrede

Dan Olofsson om...

Vinster i välfärden: ”Valfrihet och mångfald viktigt. Låt många blommor blomma. Planekonomiska drömmar och offentliga monopol har aldrig visat sig vara en framgångsrik modell för att förnya produktion av varor och tjänster.”

Invandring och integration: ”Vi borde ha mycket mer arbetskraftsinvandring, men S-politiker vill inte ta den diskussionen med facken, eftersom de behöver deras röster.”

Gränskontroller i Öresundsregionen: ”Gränskontrollerna är mycket skadliga för regionen. De behövdes i början, men nu bör man pröva hur man så snabbt som möjligt kan avveckla dem. Att nu avstå från att pröva det bara för att gränskontrollerna behövdes hösten 2015 är inget relevant argument.”

Dan Olofsson

Född: 1950.

Är: Ägare och ordförande i familjeföretaget Danir ­Deveopment.

Uppvuxen: I en pastorsfamilj i Malmö.

Familj: Gift med Christin Olofsson, tre barn, Johan, ­Anderas och Hanna.

Bor: I en villa i Malmö.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds tekniska högskola 1974.

Karriär: Grundade Sigma 1986 som ett affärsområde i bolaget Sapia. 1993 köpte han bolaget och börsnoterade det under namnet Sigma 1997. De tre affärsområdena kom sedan att börsnoteras som separata bolag – Sigma, Epsilon och Teleca. Dan Olofsson var huvudägare och ordförande i alla tre.

Övriga engagemang: Star for Life, en välgörenhets­organisation mot aids, Uppstart Malmö, en organisation för entreprenörskap och jobb, Emerging Cooking Solutions, ett företag som tillverkar rena vedspisar för Afrikas landsbygd, huvudsponsor i damfotbollsklubben FC Rosengård.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom