Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Jag är mycket pessimistisk"

2011-02-08 21:00
Refaat El Sayed

Refaat El Sayed, född i Egypten och storägare och vd i Hebi Health Care, som har omfattande engagemang i det krisdrabbade landet.

<p>Läkemedelsbolaget Hebi har investerat tungt i Egypten och vd:n själv lämnade Egypten dagen innan protesterna mot president Hosni Mubaraks regim bröt ut. Refaat El Sayed är pessimistisk över landets framtid och orolig för sin senaste storaffär.</p> <p>Vad är det som händer i Egypten just nu?</p> <p>- Det här är en konsekvens av det som hänt sedan 1973 och militärens sätt att driva landet. Korruptionen har ökat kraftigt, orättvisor har skapats. Det har blivit mycket svårare av att näringslivet har involverats i politiken. Nationaldemokratiska partiet, som dominerar egyptisk politik, har dominerats av affärsmän. De har fått köpa tillgångar väldigt billigt. Den ekonomiska fördelningen har försämrats. Medelklassen har försvunnit. De rika har blivit rikare, de fattiga fattigare. </p> <p>- Utbildningen har också försummats. Grundskolan och gymnasiet har utarmats. Människor har svårt att få arbete. Då blir det så här. </p> <p>På vilken sida står du?</p> <p>- Om man tittar på utvecklingen, måste man se på historien. Det går inte att säga var jag står någonstans. Om man tittar på det styrande skiktet i Egypten, om man inte separerar affärsmännen från politiken, då blir det katastrof i Egypten.</p> <p>Vad kommer att hända nu, tror du?</p> <p>- Det är min personliga uppfattning, att om inte våldet mot dem som agerar mot presidenten stoppas, då kommer en krasch som är väldigt allvarlig för Egypten. Du får inte glömma en sak: Alla industrier i Egypten står stilla nu. Bankerna står stilla. Ekonomin står stilla. Det är väldigt allvarligt. Att komma tillbaka till det normala livet kommer att ta två tre månader. </p> <p>Du låter pessimistisk?</p> <p>- Jag är väldigt pessimistisk, måste jag säga. Tyvärr, tyvärr. Jag är normalt väldigt positiv och brukar tro att saker löser sig. Men det här tycker jag är väldigt bekymmersamt. Misstron mot regimen har blivit så cementerad, under så många år.</p> <p>När var du i Egypten senast?</p> <p>- Jag åkte hem dagen innan det bröt ut. Jag tror det var den 24 januari. </p> <p>Känner du många som är i Egypten?</p> <p>- Du vet, jag har stora investeringar i Egypten. Jag har haft väldigt stora engagemang där i tio år, så jag såg att det här var på väg att hända. Jag var också politiskt aktiv under mina ungdomsår.</p> <p>Hur påverkar de dramatiska händelserna dina och Hebis investeringar?</p> <p>- Vi har sålt 51 procent av tillgångarna i Egypten till det multinationella företaget GMH. Där kommer vi att få det väldigt besvärligt med hur vi ska verkställa det där. Det var meningen att vi skulle ha haft en bolagsstämma den 25 och 26. Men det gick inte, självklart. </p> <p>Så, vad kommer att hända med det nu?</p> <p>- Jag vet inte. Vi ska ha ett möte med GMH:s ägare om hur vi ska göra. </p> <p>När åker du till Egypten nästa gång?</p> <p>- Jag vet inte. Jag är i Korea nu, på väg till London och sedan Sverige.</p>

Erik Wahlin

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom