Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

- Javisst, Herr statssekreterare

2009-03-10 21:00

Här sitter stabiliteten i alliansregeringen. Statssekreterare HG Wessberg är hemligast och mäktigast i Svensk politik. En kille man lyssnar på.

IK åt middag för ungefär ett år sedan. Det lade grunden för regeringens energiuppgörelse som kom för några veckor sedan.

IK är kanslihusslang för det inre kabinettet, alltså de möten där alliansens fyra partiledare fattar beslut när det inte gått att komma överens på något annat sätt.

Partiledarna träffas för det mesta en gång i veckan någon timme före det vanliga regeringssammanträdet på torsdagar. Då får de försöka lösa en eller två frågor som departementen och samordnarna i statsrådsberedningen inte mäktat med.

Lyckas partiledarna enas fattar regeringen oftast beslut en vecka senare. Är det riktigt akut kan det dock bli samma torsdag.

Men så har IK alltså också andra möten av mer långsiktig karaktär. Så var det den där middagen för ett år sedan när den gordiska knuten om energin skulle få sin lösning.

Förutom partiledarna var bara statsminister Fredrik Reinfeldts statssekreterare HG Wessberg närvarande. Som chef över statsministerns kansli är han den ende tjänsteman som alltid är på plats när det inre kabinettet möts och på regeringens samtliga beredningar. Samordningsstatssekreterarna, finansens budgetstatssekreterare och de borgerliga gruppledarna är också med på regeringens allmänna beredning. Men inte på regeringsluncherna som Wessberg.

Han reser i princip aldrig någonstans. HG Wessberg har gjort det till en regel att alltid finnas på plats i statsrådsberedningen och sköta politiken.

Han följde inte ens med till Bryssel när resten av statssekreterarna åkte dit för att förbereda Sveriges ordförandeskap i EU. Turerna i förhandlingarna om Saab gjorde att han stannade hemma.

HG Wessberg är svensk politiks sir Humphrey med mycket stort inflytande över såväl långsiktig strategi som när snabba ställningstaganden tvingas fram. Men han har gjort en poäng av att inte synas och att aldrig ställa upp på intervjuer.

Kontrasten mot hans företrädare Ulrica Schenström, som fick avgå för drygt ett år sedan, kunde inte vara större.

Schenströms röda hårman fanns ständigt i Fredrik Reinfeldts närhet i riksdagen och var statsministern än befann sig. Ändå talade hon, enligt egen uppgift med statsministern 25 gånger om dagen i telefon. Politiskt innehåll var aldrig Ulrica Schenströms starka sida, utan marknadsföring och mediekontakter. Till dess hon föll på för mycket vin tillsammans med en tv-reporter.

Wessberg går dock över Strömmen från Rosenbad till riksdagen en gång i veckan, när Moderaternas riksdagsgrupp har möte. Han går in till statsministern en gång om dagen och drar det viktigaste. Den kontakten räcker normala dagar. Han har tillsatt en presschef som får sköta sitt och ägnar sig i stället åt innehållet i politiken.

När Hans Gustaf Wessberg efterträdde Ulrica Schenström hade Fredrik Reinfeldt ett skriande behov av att få ordning på styrkorna. Mediestormarna hade stått som spön i backen med Schenströmaffären som kulmen.

Reinfeldts kansli bestod av unga moderater födda på 1960-talet och kallades ungdomsgården i resten av kanslihuset. Statsministern valde det säkra före det osäkra och HG Wessberg höjde medelåldern avsevärt när han tog över.

En erfaren moderat som i dag hunnit bli 56 klev in i maktens innersta boning, trots att man kunde sätta stora frågetecken kring hur ny moderat han egentligen var. Bara någon månad tidigare hade han åkt ut från försvarsdepartementet när Mikael Odenberg förlorade striden mot finansminister Anders Borg om försvarsanslagen.

En som var med vittnar om hur förbannad HG Wessberg var när han förhandlade med Borgs budgetstatssekreterare Hans Lindblad. Wessberg var illröd och högljudd när han mötte den kyliga Lindblads von oben-attityd. De som var med från de andra allianspartierna kunde då inte begripa hur Moderaterna skulle kunna bli överens om försvaret.

Till HG Wessbergs gemyt kan nämligen också läggas ett ganska hett temperament. Och man kan väl knappast gå omkring och skälla ut folk om man ska få statsministerns kansli att fungera?

Andra frågetecken för hur HG Wessberg skulle klara Reinfeldtlinjen var att han som vd för Industriförbundet och vice vd för Svenskt Näringsliv inte direkt hyllat arbetsrätten med kollektivavtal och lagen om anställningsskydd. På den tiden var han också mycket bestämd om att värnskattens avskaffande var en prioriterad skatteförändring.

Men så här drygt ett år efter hans entré i Rosenbad är det bara att konstatera att inget av detta märkts. Motsättningarna om försvaret verkar inte ha spelat någon roll och inte Wessbergs andra åsikter heller.

HG Wessberg har klivit in i rollen av lojal politisk tjänsteman som medverkat till att regeringen numera håller sig med genomarbetade strategier när det brakar loss. Han är inblandad i alla riktigt stora frågor och effektuerar det som regeringen måste ta itu med.

Finanskrisen och regeringens policy att försöka spela ansvarskortet så väl som möjligt är ett exempel som hittills lett till stigande opinionssiffror.

Hanteringen av Saabkrisen är följdriktig utifrån ansvarspolicyn. Redan före jul bestämde det inre kabinettet att GM och Saab skulle hållas kort. I dag vet ingen vad Saab egentligen är. Går det över huvud taget att koppla loss varumärket från GM och vad innehåller det i så fall?

Så länge det inte finns en ny trovärdig ägare som tar över Saab ska inte staten ställa upp med pengar för att hålla verksamheten under armarna. Det vore att kasta pengarna i sjön. Och analysen pekade mot att det var kört för Saab. Om inte GM klarade av det kan inte regeringen heller göra det. Därför är det bättre att använda pengarna till nya verksamheter som har en chans att överleva. Motfrågan till Socialdemokraterna och facket skulle vara: "Vill ni äga Saab"? "Vill IF Metall köpa aktier i Saab?"

Och säga vad man vill. Det policybeslutet har regeringen hållit sig konsekvent till, och en av dem som spelat störst roll för att utarbeta policyn är HG Wessberg.

Likadant är det med energiuppgörelsen som i kanslihuset anses långsiktigt mycket viktigare än hanteringen av krisen i fordonsindustrin.

Efter partiledarnas middag inleddes förhandlingar om energi- och klimatpolitiken, som alltså pågick i ett år innan kompromissen var klar. Centern övergav sitt benhårda nej till nya kärnkraftsreaktorer och fick i utbyte höjda mål och ökade subventioner till förnybara energikällor, framför allt vindkraft.

Förhandlingarna fördes i statsrådsberedningens samordningskansli. Men Centerns chefsförhandlare, statssekreterare Anna-Karin Alterå, vittnar om hur hon talade minst lika mycket med HG Wessberg som med chefen för Moderaternas samordning, Mikael Sandström. Centerns Alterå förhandlade direkt med statsministerns Wessberg, vilket inte är normalt.

HG Wessberg praktiserar "management by walking around" i korridorerna på sjunde våningen i det rosa Rosenbad intill Strömmen. I ena änden med fönster ner mot Tegelbacken och Stadshuset sitter Fredrik Reinfeldt och hans kansli. Upp mot Drottninggatan ligger samordningskanslierna på rad i en kvartersformad korridor. HG Wessberg vandrar i båda.

En vd för ett stort börsbolag skulle förmodligen känna igen sig på statsministerns kansli. Den delen av statsrådsberedningen är chefens styrinstrument på lång och medellång sikt, samt naturligtvis när det brinner till akut. Medarbetarnas uppgift är att ta fram underlag och sedan medverka till att driva politiken i den riktning som chefen Fredrik Reinfeldt landar i. Kansliet inom statsrådsberedningen finns för att Reinfeldt ska kunna ta egna initiativ.

När statsministern identifierat ett problem vänder han sig till HG Wessberg eller ofta till finansminister Anders Borg. Sedan sätts en process i gång för att hitta en lösning, under överinseende av Wessberg som har stort inflytande som Reinfeldts springpojke.

Det handlar om att "vinna varje dags mediala slag", som den förre statsministern Göran Persson formulerade statsrådsberedningens uppdrag. Men helst ska den dagliga bataljen vinnas från en uttänkt långssiktig strategi.

Fredrik Reinfeldt ser sig själv mer som långsiktig strateg än kortsiktig taktiker. Det skulle då vara i kontrast till företrädaren Persson.

Statsrådsberedningen skiljer sig också från de andra av departement genom av att det vimlar av politiker. Normalt är högst 5 procent av personalen politiskt tillsatt, i statsrådsberedningen är det 50 procent. Och då har ändå andelen minskat sedan det nya kansliet för krishantering tillkommit och när EU-samordningen flyttades över från EU.

I dag jobbar ungefär 170 personer i statsrådsberedningen. Bland annat sitter förvaltningschefen för alla departement där med sitt kansli sedan hela regeringskansliet blev en myndighet under den förra s-regeringen.

Det har successivt skett en radikal centralisering av makten i regeringskansliet sedan 1960-talet och Tage Erlanders dagar. Då hade statsministern en sekreterare, en vaktmästare och en assistent, den första var Olof Palme.

Men så kom Wennerströmaffären och Erlander förstod att han inte fått veta något om de spionmisstankar mot Stig Wennerström som funnits i regeringskansliet sedan 1940-talet. 1964 fick statsministern och därmed statsrådsberedningen för första gången en statssekreterare i Valfrid Paulsson, senare mest känd som Naturvårdsverkets förste generaldirektör.

Och i en borgerlig koalitionsregering stärks betydelsen ytterligare i och med att alla frågor ska samordnas mellan de fyra partiernas samordnare. Normalt ska 90 procent av alla frågor klaras ut av de politiskt sakkunniga i samordningen. 10 procent lyfts till de fyra samordningsstatssekreterarna som ska lösa minst 90 procent av dessa. Resten får partiledarna lösa. Men på senare tid har inte så många ärenden behövt gå till högsta nivå för avgörande.

Det betyder inte att finansdepartementets makt minskat i den borgerliga regeringen. Många gånger drar inte samordningen i gång förrän finansen sagt ja. Det är ingen idé.

Men en skillnad finns jämfört med tidigare socialdemokratiska enpartiregeringar. De politiska prioriteringarna sker nu i högre grad i statsrådsberedningen.

Samordningen sker från obetydligaste interpellationssvar i riksdagen, över centrala debattartiklar, till budgetpropositionen. När försvarsminister Sten Tolgfors ska träffa riksdagsjournalisterna och dra siffror om försvaret blixtinkallas samordnarna timmen innan för att alla ska vara överens.

Allt för att undvika sprickor som genast uppmärksammas av medierna. Samordningskanslierna får därmed ett dubbelt uppdrag, dels att driva det egna partiets uppfattning, dels att värna den borgerliga alliansen.

Lätt schizofrent, alltså. Det kanske inte är så underligt att personalen i Centerns samordningskansli var på kurs nyligen.

ANDERS JONSSON

redaktion@affarsvarlden.se

____________________________________________________________

De dolda makthavarna

Statssekreterare i statsrådsberedningen

Valfrid Paulsson 1964-1967

Ingvar Carlsson 1967-1969

Hans Alsén 1969-1971

Thage G Peterson 1971-1975

Vakant 1975-1976

Gösta Gunnarsson 1976-1978

Daniel Tarschys 1978-1979

Göran Johansson 1979-1982

Odd Engström 1982-1983

Ulf Larsson 1982-1985

Ulf Dahlsten 1983-1986

Kjell Larsson 1986-1991

Peter Egardt 1991-1994

Hans Dahlgren 1994-1997

Pär Nuder 1997-2002

Lars Danielsson 1999-2006

Jan Larsson 2004-2006

Lars-Olof Lindgren 2006-2006

Nicola Clase 2006-2008

Ulrica Schenström 2006-2007

HG Wessberg 2007-

Gustaf Lind 2008-

___________________________________________________________

Planerat två valrörelser

Född: 1952.

Familj: Gift med Marianne Reimers-Wessberg som han träffade redan som studentpolitiker i slutet av 1970-talet. Hon är läkare gör just nu gör AT-tjänst i Småland. De har tre barn.

Utbildning: Fil.kand. i statskunskap, historia och kommunikation. Reservofficer med majors grad inom marinen.

Karriär: Informationschef i försvarsstaben, tillika ÖB:s talesman, informationsdirektörsjobb i SIAB och för Industriförbundet, där Industriförbundet. Blev vice vd i fusionen med Svensk Näringsliv blev HG Wessberg, men drog inte jämt med VD:n Ebba Lindsö som gav honom sparken. Därefter generaldirektör i Bolagsverket. Blev efter valsegern först statssekreterare i försvarsdepartementet, men fick avgå när Mikael Odenberg förlorade sin budgetkamp med finansminister Anders Borg. HG Wessberg blev statssekreterare på UD:s handelsavdelning i tre veckor innan han efterträdde Ulrica Schenström på statsrådsberedningen.

Övrigt: Har varit ordförande för moderaterna i Stockholms kommun. Har i den egenskapen planerat två valrörelser ihop med Fredrik Reinfeldt som haft motsvarande funktion i Stockholms län.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom