Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Kinas underrättelselag väger tyngre än svenskt sekretssavtal”

2019-10-22 10:51
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT, Mehdi Chebil/TT

Kinesiska CRTG, med kinesiska staten som huvudägare, vann första upphandlingarna i Region Stockholms tunnelbaneprojekt och har goda chanser att vinna flera. Nu varnar Kinaexperter för att säkerhetsklassad information kan hamna hos kinesiska staten.

I början av oktober meddelade Region Stockholm att kinesiska China Railway Tunnel Group, CRTG, vunnit en av de första upphandlingarna i det väldiga byggprojektet. Huvudägaren till CRTG:s moderbolag är kinesiska staten. Det rör sig om uppförandet av de arbetstunnlar varifrån arbetet med de nya linjerna ska utföras. I dessa arbetstunnlar finns ingen säkerhetsskyddsklassad information. Men fortfarande återstår en rad upphandlingar inom projektets ramar. Totalt beräknas utbyggnaden av Stockholms tunnelbana kosta 30 miljarder kronor. Och vid varje upphandling måste hänsyn tas till säkerhetsskyddsklassad information. Det rör sig exempelvis om var vatten- och avloppstunnlar, fjärrvärmetunnlar, el- och telekablar och bergrum som militären förfogar över, finns.

Enligt Emma Sahlman, pressansvarig på Region Stockholm, skulle sådan typ av säkerhetsklassad information inte medföra några hinder från att tilldela CRTG ytterligare projekt.

-Vi ställer krav i upphandlingen på att entreprenören ska vara beredd att teckna ett säkerhetsskyddsavtal, enligt gällande lagstiftning. Om det finns säkerhetskyddsklassad information skriver vi ett säkerskyddsavtal med entreprenören, där regelverk och regler för till exempel informationshantering och besök i anläggningen tydligt framgår. Denna hanteringen skiljer sig inte åt mellan CRTG och andra bolag, utan alla behandlas likadant, säger hon.

Enligt Emma Sahlman är det avgörande vem som lämnar bästa budet. Och sannolikheten för att CRTG kan lägga ett bud som ligger betydligt lägre än konkurrenternas är stor. I upphandlingen av de tre arbetstunnlarna låg det närmaste budet 70 procent över CRTG:s anbud; I en intervju med Dagens Industri kallade konkurrenten Subterra Sverige kinesernas bud för ett ”rent underpris”.

Frågan är om ett signerat säkerskyddsavtal skulle hindra statligt kontrollerade CRTG från att dela med sig av säkerhetsskyddsklassad information till Kinas försvarsmakt? Säpo har tidigare varnat för Kinas växande underrättelseinhämtning. Det sker via landets civila och militära underrättelsetjänster men också ”via civila kinesiskägda företag” som måste dela med sig av den teknologi och kunskap man har till landets försvarsmakt. Säpo förklarar att även kinesiska medborgare enligt lag är skyldiga ”att vara landets underrättelsetjänster behjälpliga, om så krävs.”

Cecilia Malmsten, marknadschef på CRTG, säger att företaget kommer att följa Sveriges lagar och regler.

-CRTG är ett kommersiellt bolag och vi agerar utifrån kommersiella principer. Huvudägaren till vårt moderbolag CREC är kinesiska staten. Men CREC är börsnoterat på Hong Kong-börsen, drivs utifrån kommersiella principer och lyder under börsreglerna.”

Men kan bolaget vägra lämna ifrån sig säkerhetsklassad information om kinesiska staten begär detta?

-Vi kommer att utgå ifrån de regler och förordningar som gäller i Sverige och avtalets utformning. Det kommer att vara vägledande för hur vi genomför projektet.

Kina-kännaren Torbjörn Lodén, professor emeritus vid Stockholms universitet, tror inte att ett kinesiskt bolag kan vägra lämna ut säkerhetsskyddsklassad information.

-Jag tvivlar på att kinesiska staten skulle bry sig om ett sådant avtal, säger han.

Lodén pekar på Kinas växande stormaktsambitioner, den ökade maktkoncentrationen och det faktum att högste ledaren Xi Jinping i praktiken kan styra Kina på livstid.

-Upphandlingsreglerna är alldeles för generella. Man måste kunna ta hänsyn till specifika saker – som att CRTG kontrolleras av den kinesiska staten – samma stat som instiftat underrättelselagen. Detta borde föras upp på regeringsnivå.

Torbjörn Lodén får stöd av Kinaexperten Karl Hallding, forskningsledare på Stockholm Environment Institute och expert på bland annat Kinas enorma infrastrukturprojekt ”Belt and Road”.

-Kina är ju ingen rättsstat och underrättelselagen väger så tungt. Min bedömning är att ett sekretssavtal inte spelar någon roll om kinesiska staten vill åt information. Det där är ju det stora underliggande problemet med all affärsverksamhet med kinesiska parter, säger han.

När Affärsvärlden frågar utrikesminister Ann Linde om det är i linje med regeringens nya Kinastrategi att Region Stockholm kan tänka sig att ge ut säkerhetsklassad information till ett företag som har rapporteringsskyldighet till den kinesiska staten, låter hon via pressekreterare hälsa att utrikesministern inte kan kommentera enskilda upphandlingar.

Men i regeringens nya Kina-strategi – som publicerades dagen efter det blev känt att CRTG vunnit upphandlingen – pekar man dock precis som Säpo på den kinesiska underrättelselagen. Den slår fast att kinesiska företag och medborgare har skyldighet att bistå i underrättelseverksamhet.

Regeringen skriver: ”Med hjälp av lagen kan Kina få enskilda företag och individer att agera samordnat i syfte att stärka den militära förmågan och främja landets politiska och ekonomiska ambitioner.”

Annelie Östlund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom