Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köper billig marknadsledare

Avkastningsportföljen fortsätter att utvecklas starkt. Nu tar ett ifrågasatt verkstadsbolag plats i portföljen.

Stockholmsbörsen avslutade september månad mer eller mindre oförändrad och har inlett oktober med fallande kurser. Avkastningsportföljen har i stället fortsatt upp, och efter tre riktigt starka månader i rad är portföljen nu upp drygt 34 procent sedan starten i mitten av december i fjol.

Sedan förra uppdateringen i mitten av september är det framför allt två innehav som utvecklats starkt: Arise och Moberg Pharma.

I fallet Arise har vindkraftsbolaget tecknat avtal om försäljning av två projekt till kapitalförvaltningsjätten Blackrock. Den totala resultateffekten är cirka 110 miljoner kronor över två år (2018–2019). Att kursen lyft på dessa affärer bekräftar vårt case om att Arises projektaffär åsatts ett för litet värde av investerarna.

Moberg Pharma går från klarhet till klarhet. Läkemedelsbolaget har tecknat ett licensavtal med kanadensiska Cipher Pharmaceuticals avseende MOB-015, ett nytt preparat mot nagelsvamp, på den kanadensiska marknaden. Avtalet är värt knappt 15 miljoner dollar.

Även om aktien fortsatt är intressant är den inte lika het som vid inköpskursen på 31,70 kronor. Vikten i portföljen på drygt 16 procent framstår i det ljuset som väl hög. Knappt halva innehavet, 1 500 aktier, såldes därför på 62 kronor den 28 september.

Exit blev det också i hotellbolaget Radisson Hospitality där det finns potential till bud på högre nivåer, men där det också kan bli ett långdraget svälta räv-spel. Aktien säljrekommenderades nyligen i tidningen. Positionen på 5 000 aktier såldes på 36,45 kronor den 28 september, vilket låser in en vinst på 58,8 procent.

Knappt hälften av kapitalet som dessa avyttringar frigjorde gick till en investering i bilsäkerhetsföretaget Autoliv.

Efter avknoppningen av Veoneer, verksamt inom aktiv säkerhet, har ”gamla” Autoliv utvecklats mycket svagt på börsen. Värderingen är nu nere på nivåer som framstår som överdrivet pressade för ett välskött verkstadsbolag.

Autoliv är marknadsledare inom passiv bilsäkerhet med nära 40 procents marknadsandel. Bra ordermomentum under 2015–2017 talar för god omsättningstillväxt de närmaste åren, givet 18–36 månaders ledtid.

I ett längre perspektiv talar bland annat ett klart lägre säkerhetsvärde per bil på tillväxtmarknader för fortsatta goda tillväxtutsikter.

Balansräkningen är stark med en nettoskuld ungefär i paritet med ebitda-resultatet, och värderingen är klart pressad vid ev/ebit på cirka 9 respektive 8 gånger konsensusprognoserna för 2018 och 2019.

De prognoserna bygger på en ebit-marginal på cirka 11 respektive 12 procent, att jämföra med ledningens ambition att nå 13 procent till 2020.

Kortsiktigt ger valuta och råvarupriser viss motvind, men efter kursnedgången är mycket negativt redan inprisat.

Avkastningsportföljen köpte 150 aktier i Autoliv till stängningskursen den 5 oktober (741 kronor).

Affärsvärlden Börsredaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom