Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köper två nya aktier

2019-05-22 18:00

Småbolagsportföljen fyller på med nytt bränsle för att återigen köra ifrån index. Två nya aktier tar plats i portföljen samtidigt som en vinst säkras.

Småbolagsportföljen fortsätter upprätthålla ett litet försprång relativt index. Modellportföljen är upp 19,6 procent hittills i år, att jämföra med OMXSGI:s starka utveckling på 19,3 procent.

Ett avgörande tapp i Småbolagsportföljens försprång relativt index så här långt kom i slutet av förra veckan. Då meddelade portföljsänket GIG att gamblingbolaget skulle betala motsvarande 2,5 miljoner euro i en uppgörelse med den brittiska spelmyndigheten UKGC. De eventuella böterna var kända sedan tidigare och gamblingbolaget hade gjort reservationer för dessa i bokslutet för 2018, men ändå är aktien ned drygt 7 procent sedan beskedet.

För att ändra på portföljens relativt trista utveckling den senaste veckan stuvas det om lite i portföljen: en fin vinst säkras och två nya innehav plockas in.

Vi tackar för kaffet i det norska fastighetsbolaget Self Storage. Aktien är upp över 20 procent sedan portföljens start i slutet av 2018, och har potential att fortsätta klättra. Bolaget är välskött med en god affärsidé i grunden. Men tyvärr får detta fina innehav stryka på foten till förmån för två färska köpråd:

Den största nya positionen tar vi i Instalco, som tilldelades ett köpråd i veckans nummer av Affärsvärlden. ”Köp smart förvärvsmaskin”, löd rubriken, vilket syftade på det snillrika multipelarbitrage som gör att installationsföretaget kan bibehålla en årlig tillväxttakt (cagr) på över 70 procent, till en justerad ebita-marginal över målet på 8 procent.

Givet att den starka konjunkturen håller i sig det närmaste året värderas aktien under 10 på våra ev/ebit-prognoser för 2019 och 2020. Det är lägre än konkurrenterna, men framför allt är det billigt ur ett absolut perspektiv för ett så pass välskött bolag med trenden i ryggen.

En ny mindre position (drygt 2 procent av portföljvärdet) tar vi därtill i Recipharm, en kontraktsutvecklare- och tillverkare av läkemedel.

Även denna aktie tilldelades köpråd i förra veckans tidning, och finns även representerad i Affärsvärldens modellportfölj Avkastningsportföljen. ”Skördetid för ocykliskt tillväxtbolag” löd rubriken på analysen från förra veckan och refererade till tidigare investeringar, som borde kunna stärka bolagets lönsamhet och kassaflöden samtidigt som bolaget kan fortsätta uppvisa god organisk tillväxt. Den ökade konsolideringen i branschen, där Recipharm skulle kunna vara en möjlig uppköpskandidat, är en bonus som inte är inprisad i aktien.

De nya innehaven bidrar dessutom till den ökade diversifieringen av portföljen. Byggrelaterade installationsbolag med konglomeratstruktur och snabbväxande läkemedelsbolag har vi inte tidigare haft i Småbolagsportföljen. Instalco har tidigare bevisat sig som ett relativt stabilt alternativ till exponering mot byggsektorn, där endast 20 procent av intäkterna kommer från nybyggnation. Bolaget har dessutom fått ned sin exponering mot den svenska marknaden till drygt 75 procent genom expansion till våra nordiska grannländer.

Med Recipharm får vi exponering mot en ocyklisk tillväxtaffär i läkemedelssektorn. Ledningen räknar även med att nå målet om en omsättning på 8 miljarder kronor 2020 och lönsamhetsmålet om minst 16 procents ebitda-marginal redan i år. Resan på börsen kan dock bli volatil, varför Affärsvärlden tar en relativt blygsam position i bolaget.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom