Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpt två nya aktier

2019-10-09 18:00

Avkastningsportföljen utnyttjar konjunkturoron till att köpa en duo där för mycket pessimism prisats in.

Efter april månads fantastiska +14,2 procent har Avkastningsportföljen likt börsen varit en relativt stillsam historia de senaste månaderna. Det gäller även hittills i oktober. Den stökiga starten på oktober, med börsen ned 3,0 procent, har portföljen hanterat väl med en uppgång på 0,3 procent.

Danska tobaksbolaget STG slog till med ett större förvärv häromveckan. Förvärvsobjektet Royal Agio Cigars är ett nederländskt bolag med en stark position inom cigarrer i Europa. 2018 omsatte Royal Agio 133 miljoner euro med ett ebitda-resultat på 18 miljoner.

På skuldfri bas värderas Royal Agio till 210 miljoner euro, vilket motsvarar nära 12 gånger fjolårets ebitda-resultat. Det kan jämföras med STG:s multipel på cirka 8 gånger fjolårets ebitda-resultat. Spontant ser det ut som ett relativt högt pris, vilket sannolikt förklarar den ljumma reaktionen på börsen.

Mot det ska ställas att Royal Agio har väsentligt sämre lönsamhet än STG (knappt 14 procents ebitda-marginal jämfört med cirka 20 procent i STG). Rimligen finns en hel del synergier inom bland annat inköp och centrala kostnader. Lägg därtill att en mer välkonsoliderad marknad ger mindre konkurrenstryck och bättre pricing power – ett av tobaksbranschens adelsmärken. Lyckas STG lyfta Royal Agio till sin egen lönsamhetsnivå så faller också förvärvsmultipeln till STG:s värderingsnivå, kring 8 gånger ebitda-resultatet. STG:s ledning räknar med att affären påverkar vinsten per aktie positivt från två år efter förvärvstidpunkten.

Moberg Pharma överraskade positivt med att höja höstens stora inlösenbelopp till 46,50 kronor per aktie, från tidigare uppskattade 43–45 kronor. Inlösenlikviden väntas komma aktieägarna till del i slutet av november. Dessutom har forskningsbolaget tecknat ett nytt licensavtal för Mob-015 (mot nagelsvamp), denna gång i Japan.

Efter kursuppgången valde Avkastningsportföljen att avyttra en tredjedel av innehavet i Moberg Pharma. 1 000 aktier såldes i förra veckan på 77,80 kronor. Även om vi fortsatt är optimistiska kring Mob-015:s fas 3-studie är cirka 4 procents portföljvikt, vilket blir fallet efter höstens stora utdelning, mer rimligt för en aktie med så hög risknivå.

Avyttringen ökade kassan till cirka 12 procent. Vad göra med den?

Tecknen på sämre konjunktur blir allt fler, såväl på hemmaplan som i stora ekonomier som USA och Tyskland. Ur det perspektivet framstår cykliska aktier som riskabla. Samtidigt har en hel del konjunkturokänsliga bolag, såsom Ica och Essity, redan utvecklats så starkt att det kan diskuteras hur bra skydd de aktierna ger i ett läge med försämrad riskaptit.

Avkastningsportföljen försökte finna en gyllene medelväg i ett par cykliska bolag vars kursfall innebär (1) en underskattning av bolagens förmåga att möta sämre tider samt (2) en underskattning av bolagens förmåga att öka vinsten över tid. Valet blev då att ta position i två cykliska bolag som köprekommenderats av Affärsvärlden det senaste året: dels polymerkoncernen Trelleborg med köprekommendation i nummer 23/2019, dels hissbolaget Alimak med köpråd i nummer 39/2019. På Factsets konsensusprognoser för nästa år handlas bolagsduon till p/e 10,3 respektive 13,3, eller ev/ebit 10,5 respektive 12,0.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom