Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kulturförståelse gav nytt jobb

2015-02-03 21:00

MBA Executive-utbildningen ledde till att Karin Broman fick ett toppjobb på kinesisk-svenska CEVT i Göteborg.

Karin Broman är specialiserad på immaterialrättsfrågor och juridik inom fordonsindustrin.

Sedan juli 2014 arbetar hon på CEVT, China Euro Vehicle Technology AB, ett helägt dotterbolag till Geely som bland annat ska utveckla en ny fordonsplattform. Hon är intellectual property- och innovationschef.

– En kinesisk studiekollega och jag skrev en uppsats om Geelys förvärv av Volvo Cars och det gav mig kontakter här.

Tack vare utbildningen har hon fått en bättre förståelse för den kinesiska kulturen. Som till exempel vikten av kontakter och nätverk, ”guang chi”, hierarkiska strukturer samt synsätt grundade på planekonomiska i stället för marknadsekonomiska principer.

– Nu har jag en verktygsportfölj som gör att jag lättare kan manövrera i vår organisation och bättre förstå orsaken till vad som händer, säger hon.

– Asien var en intressant vinkel på hela utbildningen. Det sker ju en stark förskjutning av utlandsinvesteringar från EU till Asien och tillväxthastigheten är högre där.

Utbildningen har också gett henne ökade kunskaper inom finans, HR och organisation.

– MBA-utbildningen är ett utmärkt sätt att skaffa sig övergripande kunskaper, teorier, modeller och exempel från andra företag, för att kunna konstruktivt bidra i ledningsgruppsarbete med hantering av ett brett spektrum av frågor.

Av: Cajsa Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom