Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Laddar för nya storaffärer

2018-02-07 18:00
Tom Erixon är Alfa Lavals koncernchef sedan två år tillbaka. Foto: Jenny Leyman

Efter två år i toppen planerar Alfa Laval-chefen Tom Erixon för nya förvärv. Aktien noteras på rekordnivåer men har goda förutsättningar att fortsätta stiga.

KÖP Nu i dagarna är det fyra år sedan Lundabaserade Alfa Lavals dåvarande vd Lars Renström tog till ett grepp som skulle rendera en hel del höjda ögonbryn. Alfa Laval köpte norska Bergenbolaget Frank Mohn, ett familjebolag som specialiserat sig mot olje- och gasindustrin samt till shipping. Ganska snart visade det sig att affären inte alls gick som på räls. Bland annat var ägar­familjen oense om säljplanerna, en omständighet som fick stort utrymme i affärspressen.

De flesta kritikerna sköt in sig på att prislappen på 13 miljarder norska kronor för ett bolag som omsatte 3,4 miljarder norska kronor var i högsta laget, inte minst som råoljepriserna vid den tidpunkten redan hade börjat dala från de tidigare topp­nivåerna. Visst var tidpunkten för storaffären en smula olycklig men förra veckans bokslut visar att koncernen nu ser ut att få utdelning på affären. I vd-ordet förklarar koncernchefen sedan två år, Tom Erixon, att nybeställningen av fartyg på världens varv ökade med 50 procent under fjolåret jämfört med nivån 2016. Detta fick en betydande effekt på orderingången inom Marine-divisionen under året liksom i det fjärde kvartalet, skriver Tom Erixon.

Marine-divisionen, som står för en knapp tredjedel av koncernens fjolårsomsättning på 35,3 miljarder kronor, tappade 11 procent av försäljningen under fjolåret. Men med Erixons ord på näthinnan talar mycket för att botten är passerad och för framtiden ser det som sagt ljusare ut. Redan under senaste kvartalet var försäljningen i nivå med motsvarande kvartal 2016 samtidigt som lyftet i order­ingången under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet slutade på goda 26 procent.

Vändningen uppåt är såklart angelägen och visar att också dyra strukturgrepp kan bli en bra affär och samtidigt bli den utlösande faktor som Alfa Laval-ledningen behöver för att motivera nya köp eller strukturaffärer. Bolaget, som tidigare var en förvärvsmaskin, har legat lågt på den fronten och avstått från väsentliga förvärv efter storaffären 2014. I stället har vinsterna under de senaste åren använts för att beta av på lånen.

Ledningen väntar sig nu att koncernen under 2018 är tillbaka på samma skuldsättningsgrad som före förvärvet av Frank Mohn. Då, om inte förr, kan det bli aktuellt att öka skuldsättningen igen genom att iscensätta nya affärer.

– Vad gäller intressanta företag så är vi öppna så länge det finns en affärslogik kopplad till vår befintliga verksamhet. Vi har gjort förvärv i energi och marin, så utifrån det perspektivet gör vi gärna förvärv inom Food & Water, kommenterar bolagets informationschef Peter Torstensson.

Food & Water är koncernens största affärsområde, med 31 procent av koncernomsättningen.

Aktien har under de senaste veckorna noterat rekordnivåer. Direktavkastningen på 2 procent lockar inte till köp men med Affärsvärldens relativt optimistiska syn på framtiden handlas årets och nästa års vinster till 24 respektive 20 gånger pengarna (p/e 24 rep 20). I tabellen här­intill räknar vi dock inte in eventuella kommande förvärv utan gör bedömningen att bolagets organiska försäljning skjuter fart.

Den som beaktar att Alfa Laval under de senaste åren har betalats med en premie jämfört med andra verkstadsbolag inser att aktien ändå kan vara köpvärd. Vd Tom Erixon var den senaste insynspersonen som tryckte på köpknappen – för snart ett halvår sedan köpte han 10 000 aktier. Analytikerna är överlag positiva till Alfa-aktien. Åtta ger rådet köp, två vill sälja. Affärsvärlden sällar sig till majoriteten. I vår senaste rekommendation (Affärsvärlden nr 23/17) var vi väl försiktiga och bedömde att aktien skulle komma att utvecklas som börsen som helhet. Vi höjer till köp. Riktkurs om ett år är 241 kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom