Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lång väg kvar för NCC

2019-06-26 18:00
Tomas Carlsson tillträdde som vd för NCC i maj förra året. Foto: Tobias Ohls

Inget tyder på en snabb återhämtning för lönsamhetspressade NCC. Affärsvärlden avvaktar tills det i hårda siffror visar sig att vd Tomas Carlsson får ordning på verksamheten.

VÄNTA NCC ägnade för mycket uppmärksamhet åt digitalisering och hållbarhet och för lite kraft på kärnaffären, sa vd Tomas Carlsson när han i slutet av maj intervjuades av Affärsvärlden i nummer 22/2019. Den felprioriteringen bidrog enligt Carlsson till att 2018 blev ett förlorat år och att han under sitt första vd-år – Tomas Carlsson tillträdde i maj förra året – tvingades göra nedskrivningar på totalt 1,6 miljarder i form av bland annat omvärdering av tvister med kunder och garantier samt projektnedskrivningar. Bolagets bristande fokus har framför allt kommit till uttryck i för svag styrning av anbudsprocesser och projektledning, och NCC har i likhet med många andra byggbolag fått göra upprepade projektnedskrivningar.

I grund och botten har NCC ett lönsamhetsproblem. 2018 slutade med ett minus på drygt 750 miljoner kronor, vilket till stor del berodde på nedskrivningarna under tredje kvartalet. Bolaget har dock haft sjunkande lönsamhet under flera år och man får gå tillbaka till 2015 för att hitta en anständig rörelsemarginal (5,1 procent).

Tomas Carlssons metod för att komma ur detta kan delas in i två delar: den ena delen handlar om specifika åtgärder för att göra en turnaround i särskilt svaga områden, hit hör Building Nordic, byggverksamheten i Finland, Norge och Danmark som visat röda siffror två år i rad. Hit hör också delar av Infrastructure, NCC:s största affärsområde med 32 procent av intäkterna. Lönsamhetsproblemen finns här framför allt inom den snabbväxande verksamheten i Norge samt inom Road Services, som gått dåligt i tio år och som enligt planerna ska säljas under 2019. Den andra delen är generella åtgärder som går ut på att NCC ska ta mindre risk, dels genom en mer systematisk riskbedömning, dels genom att oftare säga nej till projekt där villkoren är för dåliga eller osäkra.

Som en konsekvens av detta har tillväxtmålet på 5 procent per år skrotats. I stället är det målet om att få upp rörelsemarginalen till 4 procent som är allenarådande. Det som kanske talar mest för att målet ska infrias är Tomas Carlssons imponerande insats som vd för Sweco; under hans fem år mer än fördubblades omsättningen vilket med stabil rörelsemarginal gjorde att börsvärdet steg från 8 miljarder till 22 miljarder.

Men det är långt till målet om 4 procents rörelsemarginal. Underliggande ser 2019 inte bättre ut än 2018. Första kvartalets resultat var i nivå med 2018, och Thomas Carlsson får nog vara glad om bolaget når 2 procents rörelsemarginal i år. Risken för att det ramlar nya lik ur garderoben i form av projektnedskrivningar kvarstår också, Tomas Carlssons storstädning till trots.

NCC är med det nya åtgärdsprogrammet på rätt väg. Det är dock svårt att se någon snabb återhämtning av lönsamheten, vilket gör att värderingen ser hög ut både för 2019 (p/e 16) och 2020 (p/e 12). Lägger man till det en ökad konjunkturrisk ser det bäst ut att avvakta med köp till dess Tomas Carlssons NCC börjar visa konkreta resultat.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom