Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Man behöver en mental rast”

2018-11-14 22:00
Namn: Oskar Almén. Plats: Commune, Virginia Beach, USA. ”Grymt bra närprodu­cerad frukost”.

Du sitter med i juryn i Årets Ledare, vad har ni pratat om i juryn?

– En sak som vi reflekterade över är komplexiteten i att anpassa sitt ledarskap efter en global organisation. Det är imponerande med ledare som lyckas klara sådana organisationer och sammanhang. I mitt fall, i mina olika roller, har jag alltid haft medarbetare som suttit i andra länder och i andra städer. Med åren har jag reflekterat över hur man ska säkerställa att människor syns och hörs när man inte träffas så ofta.

Vad har du kommit fram till?

– En lärdom är att försöka utveckla en inneboende egenskap av att vara närvarande med personer man träffar, komma ihåg folks namn. Inte bara fladdra förbi, utan att man verkligen tar sig tid för sina medarbetare, för det skapar engagemang. Jag har lärt mig att man ska ringa det där extra samtalet eller ta det senare flyget hem. Det kanske låter som en mindre sak men jag ser upp till andra som har den egenskapen och tror att sådana saker uppskattas av mina medarbetare.

I en globaliserad värld ökar också kraven på tillgänglighet, hur påverkar det ledarskapsrollen?

– Jag har reflekterat över hastigheten på beslut och hastigheten på information. Det verkar inte finnas vare sig acceptans eller ursäkt för att inte vara uppkopplad. Att inte få en mental rast kommer att bli ett större arbetslivsproblem framöver. Tänk när man skickade brev till en kund, det tog flera dagar innan man fick svar, eller man flög någonstans och träffade en kund, sedan tänkte man på mötet på vägen hem.

Nu kan man lämpa över ett problem på en kollega genom att skicka ett mejl och sedan fråga förvånat: Läste du inte mejlet?”

Vilken är den tydligaste trenden inom ledarskap just nu?

– Mångfald. Jag är stolt över att vara vår diversity manager på PA Consulting, där vi har en tydlig plan både vad gäller jämnare könsfördelning och etnisk mångfald. Det kan låta banalt men jag har insett under de senaste fem tio åren hur stor skillnad det är på olika personers möjligheter, men även hur framgång kommer från att släppa loss kraften ur mångfalden. Vi gråhåriga medelålders män utgör ett glastak och en etablerad struktur. De strukturerna ändras inte över en natt men vi måste bli bättre på att se hur olikheter ger styrka och agera i både stort och smått. Jag var länge chef på Vattenfall och det är ett ingenjörsdrivet manligt företag men för att få fram fler tjejer där jobbar man väldigt strukturerat med mentorprogram och chefsprogram. Det bidrog till en ökad medvetandegrad, och numera har man en betydligt bättre balans. Men det är ett långt dedikerat arbete som ligger bakom och lång väg kvar att gå.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom