Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Man måste titta utanför Sveriges gränser”

2012-11-17 07:00
Roger Johanson arbetar för Skandia Liv. Foto: Jörgen Appelgren

Med en portfölj på 7,5 miljarder kronor är Skandias Roger Johansson en av Sveriges största investerare i riskkapitalfonder. För Affärsvärlden berättar förvaltaren om de mest intressanta bolagen just nu.

Du investerar i riskkapitalfonder och infrastruktur. Vilka andra gör det i Sverige?

– Det är främst vi och AP-fonderna.

Vad ändrades när du tog över Skandias förvaltning av riskkapitalinvesteringar 2005?

– Då började vi investera i Europa och USA. Innan dess hade Skandia bara investerat i Sverige. 2008 började vi med infrastruktur enligt samma modell.

Varför?

– Är man en större investerare måste man titta utanför Sveriges gränser.

Hur går en investering till?

– Vi tittar på minst 300 möjliga investeringar på ett år. Vi träffar drygt 100 förvaltare och gör tre till fem investeringar.

Hur mycket kan du investera?

– Det är två mandat som sammanlagt når upp till cirka 15 miljarder kronor. Men det är inte ristat i sten.

Då har du alltså investerat hälften nu. Var investerar ni?

– 95 procent ligger i Europa och USA och 5 procent i Asien.

Märker du av krisen i Europa?

– Utvecklingsbolag är mindre känsliga för den finansiella kris som finns här och nu. Venture-bolag bygger på nya tekniker och skapar framtida produkter för nya marknader. Bra innovationsbolag kommer alltid fram.

Bra hedge mot aktiemarknaden?

– Ja, det är därför vi gör det här. Det är även en bra diversifiering mot räntemarknaden.

Avkastningskrav?

– 300 punkter mer än ett globalt aktieindex.

Omkring 10 procent alltså. Når ni era mål?

– Jag räknar med att vi kommer ha tvåsiffrig avkastning även i år.

Hur investerar ni?

– Vi investerar i förvaltare som sedan investerar direkt bolagen. Så vi investerar i exempelvis Healthcap eller Creandum som sedan investerar i bolag som Algeta eller Spotify.

Hur många riskkapitalbolag har ni i portföljen?

– Omkring 1 500. Och alla dessa skulle vi aldrig kunna investera i själva. Den kompetensen har vi inte.

Var finns din kompetens?

– Att hitta bästa möjliga förvaltare. Vårt arbete skiljer sig från en aktiefond främst genom våra långa åtaganden. Vi måste förstå hur marknaden utvecklas och hitta de bra förvaltarna och de bra teamen.

Utveckla.

– En investering i utvecklingsbolag görs i produkter som inte finns. Lite som när man kör bil så har man en stor ruta för att titta framåt och en liten för att hålla koll på historien. Utmaningen ligger i att förstå hur det ser ut framåt på vägen.

Vad är det senaste tillskottet i infrastruktur-portföljen?

– Via en fransk förvaltare så är det en investering i en höghastighetsjärnväg i Frankrike.

Låg risk?

– Ja, men även lägre avkastningskrav än venture. Stabila långsiktiga tillgångar tycker vi passar ett livbolag.

Vilken tidshorisont har ni?

– Det handlar om årslånga processer innan vi gör en investering. De fonder vi investerar i är på tio år eller mer.

Avkastning?

– Bolagen i de fonder vi investerat i växer eller säljs. Det blir vår avkastning.

Vilka typer av bolag är intressanta?

– Inom venture så har sociala mediebolag varit hypade. Fokus nu är stordataanalysbolag och att arbeta mobilt. Där finns stora möjligheter tack vare molnet.

– Även bolag inom läkemedel och medicinteknik. Där finns det alltid utveckling.

Inga oljebolag?

– Nej. Inom infrastruktur sker många investeringar i sol-, vatten- och vindenergi samt naturgas. De tre stora sektorerna i den portföljen är transport, förnybar energi och naturgas.

Hur förvaltar du dina egna pengar?

– Innan jag började här jobbade jag som vd för venturebolaget Medicarb, så jag har en del som jag aktivt förvaltar själv. Men den stora grundplåten till min pension ligger i Skandias livportfölj.

Roger Johanson

Arbetar: Kapitalförvaltningen för Skandia Liv.

Förvaltat kapital: 5 miljarder kronor i riskkapitalbolag, 2,5 miljarder kronor i infrastruktur.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom