Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nordenbankernas dans

2019-11-27 18:00

Svajigt. De nordiska storbankerna kapitalförräntningar och börsvärderingar har varit ganska långt ifrån stabila sett över 2000-talet fram till nu. Efter periodens start med it-yra på börsen, följt av recession och sedan superkonjunktur sattes en lågvattenpunkt för ungefär tio år sedan, då delar av nordisk banksektor krävde statliga garantier och nyemissioner för att överleva finanskrisens svallvågor, inte minst vad gällde utlåning i Baltikum (Swedbank och SEB). Nuläget, som visas i grafen, präglas av svällande penningstvättsosäkerhet kring baltisk verksamhet i först Danske Bank, sedan Swedbank och nu, åtminstone av vad banken själv kommenterat i skrivande stund, mot SEB via SVT:s Uppdrag granskning. Som ses har SEB en sektorpremie (p/b-premie) medan i synnerhet Danske Bank straffats med p/b-rabatt för osäkerhetsrisker och dalande avkastning på eget kapital (roe). Minst variation i avkastning och värdering har präglat norska DNB, följda av historiskt högavkastande Svenska Handelsbanken vars börspremie dock är stadigt dalande.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom