Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Norge – rikt på riktigt

Väloljad ångvält. Norges långa kust har en kontinentalsockel på sex gånger landets yta långt ut i havet (källa: Norsk Petroleum). Här finns lyckosam territorialrätt till utvinning av olja och gas, vilken Norge nyttjat friskt i Nordsjön sedan Ekofisk-fyndet 1969, följt av Norska havet och på senare år alltmer i Barents hav (de arktiska rättigheterna längst norr om Svalbard, i Norra ishavet, nyttjas ej ännu). När ekonomisk boom följde på 1970- och 1980-talen väcktes tankar kring en statlig överskottsfond för olje- och gasintäkter. 1996 får fonden sin första överföring från finansdepartementet, för investering och förvaltning utanför Norge, initialt endast i statsobligationer. 1998 etableras Norges Bank Investment Management, den avdelning av Norges centralbank som i dag förvaltar fonden. Successivt tillkommer ett ökande aktieinslag, fler investeringsländer, fler kredittyper, etiska ramverk, fastigheter, och inom snar framtid även onoterade förnyelsebara energiinvesteringar. Investerandet har gått helt okej, med i snitt knappa 6 procents årlig totalavkastning (riskjusterat i linje med fondens referensindex) och låga förvaltningsavgifter på i snitt 0,08 procent. Den stora bedriften är dock skapandet av fondens strukturer, inklusive ramverk som lyckats hålla politiker borta från den växande förmögenheten. Det har hållit nere risken för överhettning av norsk fastlandsekonomi och samtidigt lyckats spara enorma, men övergående, utvinningsvinster från en ändlig fossil resurs åt framtida generationer norrmän. Vid det första kvartalsskiftet i våras uppmättes fondportföljens marknadsvärde till 8 938 miljarder norska kronor totalt, vilket motsvarar knappt 1,7 miljoner norska kronor per invånare, i vårt västra grannland.

Källa grafik: Norges Bank Investment Management (marknadsvärde), Statistisk sentralbyrå (befolkningsdata). Sammanställning och analys: Affärsvärlden.

Affärsvärlden Börsredaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom