Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ny småbolagsportfölj i år

2019-01-23 18:00

Småbolagsportföljen tuffar på bra sedan uppstarten i slutet av 2018. Även om portföljen laggar index så har de flesta innehaven ökat i värde sedan start. Men gamblingbolaget släpar.

Personalförändringar på börsredaktionen gör att den gamla Småbolagsportföljen har ersatts med en ny. Startkurserna i den nya portföljen är från 28 december – den sista börsdagen 2018.

Småbolagsportföljen, som tidigare varit tiltad mot tillväxt, väljer nu att vikta upp i värdebolag efter höstens börsturbulens. Bland våra nya fynd återfinner vi sågverk, nischade fastighetsbolag och även några uppköpskandidater.

Bolagen känns igen av flitiga Affärsvärlden-läsare – och norrmän. Under hösten har flera norska favoriter köprekommenderats i tidningen. Turnaround-caset Zalaris, verksamt inom hr-tjänster, fick ett köpråd senast i november, och i december köpstämplades Self Storage Group, som verkar inom fastighetsnischen magasinering. Båda bolagen har stabila verksamheter med geografisk spridning, vilket lockar Småbolagsportföljen.

Även den norska lågprisjätten Europris tar plats i Småbolagsportföljen. Bolaget tilldelades köpråd i november 2017 och återfinns också i Nordiska Värdeportföljen. Den låga värderingen i kombination med vinsttillväxten frestar Affärsvärlden. Europris skulle även kunna tänkas vara ett lockande byte för ett private equity-bolag.

Andra nyheter i Småbolagsportföljen är konfektyrkoncernen Cloetta och sågverksbolaget Bergs Timber. Den sistnämnda fick köpråd tidigare i höstas, medan Cloetta-aktien har behållit sin vänta-rekommendation sedan mars i år. Sedan dess har aktien tappat 24 procent. Den låga värderingen och den ocykliska verksamheten motiverar en position i den nya, något mer defensiva Småbolagsportföljen.

Flera av innehaven känns igen från den gamla Småbolagsportföljen. Förutom långköraren Enea blir även det norska gamblingbolaget Gaming Innovation Group (GIG) ett av innehaven i Småbolagsportföljen. GIG och Bimobject blir portföljens mest tillväxtfokuserade innehav, och med tanke på den mer värdefokuserade strategin är portföljvikterna något lättare i dessa bolag. Positionerna kan komma att justeras om riskbilden i ekonomin förändras.

Portföljen har avkastat positivt sedan starten, men släpar efter index något. Den stora bromsklossen i portföljen har varit GIG, som hade ett tufft 2018 på börsen. 2019 har inte börjat mycket bättre och i år är aktien ned drygt 14 procent. Detta gör aktien till Småbolagsportföljens sämsta innehav.

Vad ser vi då i aktien, kan man fråga sig? GIG är ett relativt spretigt gamblingbolag, vilket gör det svåranalyserat för investerare. Affärsvärlden har tidigare skrivit om den ambitiösa produktbreddning som GIG genomför, vilket kostar på, och bolaget väntas redovisa nettoförlust för helåret 2018.

Dessutom fortsätter den regulatoriska risken att tynga bolaget. Inte minst är exponeringen mot USA en osäkerhet som investerarna sannolikt har ryggat för. USA är världens största spelmarknad, men onlinespel regleras på federal nivå, vilket gör att GIG:s godkännandeprocess kan dröja ytterligare. Det handlar inte om att få godkännande på en marknad – det är 50 separata delmarknader som sätter sina egna regler.

De svårtydda framtidsutsikterna i USA är sannolikt del av det som hämmar aktiens utveckling. Förhoppningsvis kan bokslutet som redovisas den 11 februari skingra några frågetecken.

Småbolagsportföljen

+3,6

procent sedan start.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom