Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nya defensiva köp

2019-06-19 18:00

Stockholmsbörsen fortsätter att gynna dippköpare när en ursvag majmånad följts av snabb återgång till övermoget rally i cyk­liska segment. Nordiska Värdeportföljen hänger återigen inte med, men ser till att ompositionera mellan defensiva case.

Mönstret upprepar sig för den defensivt överviktade Nordiska Värdeportföljen, som missat cyklisk uppgång via en defensiv taktisk positionering samt tappat mark i framför allt näst största innehavet Pandora (15 procents portföljvikt). Indexledningen för 2019 som Affärsvärlden Analys+ modellportföljen visade upp för tre veckor sedan har förbytts i en eftersläpning med 4 procentenheter mot Stockholmsbörsens breda OMXSGI. Portföljens indexledning sedan start (2017-12-15) står i knappt 9 procentenheter.

Modellportföljen har dock inte grämt sig åt det missade sencykliska risktagandet. I stället har portföljen systematiskt omplacerat mellan lågvärderade värdecase.

Först och främst har den stora vinnaraktien Eolus Vind fortsatt att rusa i pris, nu närmast exponentiellt. Därför har portföljen i steg sålt ned vindkraftsinnehavet, då risken för besvikelser blivit klart högre än på tidigare lägre värderingsförväntningar. Att en marginell bevakningsposition på 1 procent av portföljvärdet behålls uttrycker en tro på och vilja att bevaka Eolus stora projektpotential i närtid. Därtill har portföljen kvar positionen i den mer elproduktionsexponerade branschkollegan Arise (5 procent), vars projekt implicit fås på köpet borträknat egen vindkraftsproduktion.

Portföljen valde att öka på i och göra Millicom (20 procent) till klart största innehav efter kursnedgång på att storägaren Kinnevik meddelat en tänkt avyttringsplan. Aktien återhämtade därefter en stor del av tappet sedan Kinnevik inom tio dagar drog tillbaka förslaget. Vi fortsätter att se god potential i Millicom som fristående, i och med börsens mycket låga värdering av dess allt starkare nationella och regionala marknadspositioner. I den mån börsen inte velat uppvärdera har bud från en större operatör, eller från riskkapital, alltid varit en möjlighet, och vi synar Kinneviks agerande som ett sätt att signalera att Millicom är en billig tillgång satt i spel.

Ett nytt innehav är Tokmanni (8 procent), en finländsk lågprishandelskollega och samarbetspartner till vår norska position Europris (7 procent). Till Affärsvärldens aktuella riktkurs är Tokmanni en potentiell dubblare till relativt sett låg konjunkturrisk. Därmed är totalt 15 procent av portföljen parkerad i ett recessionståligt litet börshörn av lågvärderade lågpriskedjor dit konsumenterna flockas i sämre tider.

Samtidigt ökas i norska teknikkonsultinnehavet Multiconsult (8 procent), en mindre men mer Norgetung version av Sweco eller ÅF Pöyry som är inne i en lönsamhetssvacka. Det senare beror dels på bolagsspecifika projektmissar, men också på branschproblem med en hög underliggande lönekostnadsinflation i Norge. Affärsvärlden ser möjlighet till nära tvåsiffrig marginal lagom till nästa konjunkturuppgång. Aktien kan då stå betydligt högre, särskilt givet att intjäningsprofilen på orderbok och ramavtal har relativt låg risk, med betydande andel stora, mångåriga offentligfinansierade transportprojekt.

Kassaandelen har ökat till 5 procent. Den kommer sannolikt att sättas i arbete i andra lågvärderade nordiska aktier inom kort.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom