Obligationskungens nya favoritmarknad

2013-02-05 21:00 Johan Högberg

Med rekordlåga räntor i stora delar av västvärlden blickar även obligationsförvaltarna alltmer mot tillväxtmarknaderna. Där är räntorna högre och skuldsättningen lägre.

Under senare år har det dykt upp alternativ till vanliga aktieindex. Investerare har ställt sig frågan: Varför ska aktieindex viktas efter börsvärde och inte efter omsättning, vinst eller någon annan mer fundamental parameter? Studier har också visat att det långsiktigt är lönsamt att vikta ner i högt värderade bolag med liten försäljning och/eller vinst – förhoppningsbolag, kort sagt. I spåren av finanskrisen håller nu ett liknande tänk på att sprida sig bland världens obligationsförvaltare.

Medan många aktieindex har en bra bit kvar till topp­nivåerna före finanskrisen har obligationer gynnats av dels investerarnas flykt till säkra papper, dels centralbankernas statspappersköp, vilket bidragit till att pressa ner räntorna.

Obligationsförvaltarna kan alltså skryta med bra avkastning under de senaste åren, men med nuvarande låga ränteläge blir det svårt att leverera lika god avkastning framöver. I många fall är räntenivåerna så låga att det är rimligt att förvänta sig negativ real avkastning framöver.

Om aktieindex viktade efter börsvärde kan anses ha sina brister, framstår det som närmast bisarrt att obligationsindex normalt viktas efter hur stor en obligationsmarknad är. Detta innebär alltså att länder som har stora lån, och därmed en stor obligationsmarknad, får en större vikt i obligationsindexen. I ett läge där många utvecklade länder sitter med alltmer ifrågasatta skuldberg är frågan hur lukrativt det är att låna ut till dem, i många fall till mycket låga räntor. Ta Barclays Global Treasury Bond Index till exempel. Det är ett index över statsobligationer där Japan väger tyngst med 29 procent följt av USA på 27 procent.

En investerare som talat sig varm för nya viktningsprinciper, och till och med erhållit ett patent för en sådan, är världens mest inflytelserika obligationsförvaltare, Bill Gross. Han var med och grundade Pimco 1971 och förvaltar världens största obligationsfond, Pimco Total Return Fund med drygt 285 miljarder dollar i förvaltat kapital. Patentet, vilket bygger på en BNP-viktning, ligger till grund för ett index kallat Global Advantage Bond Index.

Barclays har lanserat ett liknande index, vilket i fjol avkastade 6,9 procent, jämfört med 4,3 procent för ett traditionellt obligationsindex, den största skillnaden på mer än ett decennium. Och nyligen rapporterade nyhetsbyrån Bloomberg att flera andra tunga investerare, som den norska oljefonden och kapitalförvaltningsfirmor som Fidelity och Blackrock, i allt högre utsträckning tänker i liknande banor. Den senare ska ha lagt 3 miljarder dollar i förvaltat kapital i en strategi som baserar viktningen på kreditvärdighet.

Bill Gross twittrar sig varm för i synnerhet brasilianska och mexikanska statsobligationer. Länderna har klart lägre skuldsättning i förhållande till BNP än många västländer och ekonomierna i stort framstår närmast som ”underskuldsatta” i relation till BNP per capita (se diagram på sidan 47).

Tabellen här till höger visar att flera tillväxtländer har högre räntor än mer mogna ekonomier. Samtidigt är inflationen högre, men den är ändå inte på några alarmerande nivåer. För svenska placerare som under lång tid inte dragit sig för att köpa aktiefonder med inriktning på Östeuropa, Asien och Latinamerika kan nästa trend vara att även bli mer tillväxtorienterad i sitt obligationssparande.

Johan Högberg

Premiumnyheter

Aktuellt inom