Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oktogonen by the sea

2019-09-18 18:00

Förmånliga skatteregler gör Portugal attraktivt för svenska pensionärer med höga inkomster. Senast i raden av utflyttare är Handelsbankens tidigare vd Anders Bouvin.

I den portugisiska hamnstaden Cascais växer den svenska befolkningen i procent snabbare än i någon av Sveriges kommuner. På tio år är tillväxten 750 procent, till 690 personer, med tidigare Handelsbanksanställda som ett väsentligt inslag. Senast i raden inflyttade märks förre Handelsbanks-vd:n Anders Bouvin.

Cascais har blivit en svensk gräddhylla vid Atlantkusten någon mil väster om Lissabon. Låg kriminalitet, mycket sol och låg skatt lockar nu välbärgade pensionärer från länder med motsatsen: lite sol och mycket skatt och kriminalitet.

Även om Portugal inte har mer sol än Spanien, södra Frankrike eller Italien är det Portugal som är det snabbast växande målet för svenska utvandrare, med just Cascais som populäraste ort. Under de senaste tio åren har den totala invandringen till Portugal ökat med 6 procent och den till Cascais med 14 procent. Invandringen från Sverige har ökat med 680 procent under perioden, till 786 personer under fjolåret.

Totalt finns det nu drygt 4 000 svenskar i Portugal, varav ungefär hälften bor längs Algarves kust och den andra hälften kring Lissabon, enligt Björn Jacobsen, chef på Fastighetsbyrån i Lissabon och Cascais.

Svenskar har svarat för 20 procent av inflyttningen till Cascais den senaste tioårsperioden. Antalet svenskar i Cascais ökar ungefär lika snabbt som invånarantalet i till exempel Norrköping.

Trots den snabbt ökande svenska invandringen till Portugal är både Frankrike och Spanien större svenskmål i faktiska tal. Till Spanien flyttade i fjol 1 800 svenskar, en uppgång på 77 procent från den för tio år sedan. Skillnaden kan förklaras med de olika skattereglerna. Om en svensk skriver sig i Spanien eller Portugal så beskattas löneinkomster av svenska staten med 25 procents så kallad sinkskatt (”särskild inkomstskatt för utomlands bosatta”). Utöver det tillkommer eventuell lokal inkomstskatt. I båda fallen är lokal inkomstskatt väsentligt mindre än den svenska. För den som uppbär lön är det generellt förmånligare skatt än i Sverige. Men för den som uppbär tjänstepension eller har egen pensionsförsäkring är den i princip obeskattad i Portugal, enligt deras skattelag för invandrare, NHR, som antogs 2009.

Pensionsbeskattningen är den stora strömdelaren. Till Spanien flyttar yngre människor i karriären.

Enligt organisationen Svenskar i Världen var medelåldern för några år sedan för de svenskfödda utvandrare som flyttade till Portugal 58 år, den högsta för alla länder. Yngst medelålder hade de som utvandrade till Norge, med bara 28 år.

En strid ström av svenska pensionärer som nyss lämnat näringslivets högsta höjder har sökt sig till Portugal och Cascais de senaste åren. Bland de medialt kända pensionärerna märks exempelvis tidigare Telia Sonera-vd:n Lars Nyberg, före detta Assa Abloy-vd:n Johan Molin och finansmannen Kjell Nilsson.

I Cascais bor redan en rad kolleger till Anders Bouvin från Handelsbanken. Här finns till exempel såväl Michael Zell och Stefan Oxenborg som i likhet med Anders Bouvin alla varit chef för Handelsbankens New York-kontor.

En av orsakerna till att just så många Handelsbankspensionärer sökt sig till Portugal heter Oktogonen, det vinstandelssystem banken haft sedan 1973. Varje anställd i banken har andelar i Oktogonen. Ju längre man jobbat i banken, oberoende av position, ju fler andelar kan man ta ut när man fyllt 60 år. För dem som varit anställda länge i banken handlar det om miljonbelopp utöver sedvanliga tjänstepensioner. För Anders Bouvin med nära 35 år i banken kan det handla om cirka 5 miljoner kronor. Tas de ut i Sverige skattas de som lön. Tas de ut i Portugal är det också lön men med 25 procents sinkskatt, i stort sett bara hälften mot om man bott i Sverige.

Efter sinkskatten räckte Oktogonen-andelen fram till för några år sedan för många till att köpa en bra lägenhet i Cascais. Fler utbetalningar från Oktogonen och kurstapp på dess huvudtillgång, aktier i Handelsbanken, har urholkat värdet samtidigt som fastighetspriserna i Portugal stigit brant, speciellt i Cascais. Kronans tapp mot euron har försämrat kalkylen ytterligare.

– För att få ut i storlek 1,5 till 2 miljoner kronor krävs nu att du arbetat heltid i banken 15–20 år, säger Jan-Erik Höög, Oktogonens ordförande.

Oktogonen-pengarna räcker därmed inte längre lika långt i Cascais.

– Vill man bo med svensk standard och promenadavstånd till strand och service så handlar det om 4 miljoner kronor för en trea på 80 kvadratmeter, säger Björn Jacobsen på Fastighetsbyrån.

För ett mindre attraktivt läge räcker 2 miljoner kronor till en motsvarande lägenhet. Skattefri tjänstepension– med eller utan Oktogonen-pengar – är naturligtvis ett lockande alternativ. Alltför lockande, tycker finansminister Magdalena Andersson som länge kämpat för att Portugal ska ändra sina skatteregler mot Sverige. Regler som gäller för alla andra EU-länder och inte enbart Sverige.

Magdalena Andersson har hunnit en bit på väg genom att få till ett avtal med åtminstone 25 procents sinkskatt även på tjänstepensioner.

Enligt avtalsförslaget kan Sverige beskatta också tjänstepensioner med 25 procents skatt från tidigast år 2020. Om Portugal inför egen skatt inträder svensk beskattning först från år 2023.

Men avtalet har ännu inte röstats igenom i det portugisiska parlamentet. Mycket talar för att det heller aldrig kommer att ske. Finland skrev ett liknande avtal med Portugal för några år sedan som Portugal aldrig ratificerade.

– NHR är en fantastisk reform som attraherat utländskt kapital till Portugal, och svenskarna är inte bärande för reformen, så av strikt ekonomiska skäl vore det förvånande om Portugal skrotar systemet helt för att blidka Sverige, säger Björn Jacobsen.

Ett troligt scenario kan vara att Portugal till år 2021 reviderar sina NHR-regler och inför en låg pensionsbeskattning på 5–10 procent inom några år.

Enligt en intervju med Magdalena Andersson för Sveriges Radio är ett avtal med Portugal mer en symbolisk rättvisefråga än att Sverige ska få in mera pengar. Enligt SVT:s Uppdrag granskning var den genomsnittliga årsinkomsten för pensionärer som flyttade till Portugal knappt 1 miljon kronor. Multiplicerar man det med antalet svenskar i Portugal är det i så fall cirka 4 miljarder kronor som Sverige inte beskattar. I SVT:s siffra på 1 miljon ingår dock sannolikt också den allmänna pensionen, vilken beskattats med 25 procent innan den skickats till Portugal.

För tidigare höginkomsttagare gör de skattefria tjänstepensionerna en avsevärd skillnad. Något samlad statistik på hur stora dessa skattefria tjänstepensioner är totalt saknas dock, liksom hur många eller stora utbetalningar Oktogonen och pensionsbolag gör till Portugal.

Skattefri pension

Om man är bosatt i Portugal betalas ingen skatt på tjänstepension vare sig i Sverige eller Portugal. Finansminister Magdalena Andersson vill ändra på detta genom en skatt i Sverige på 25 procent av det som svenska tjänstepensionsbolag betalar ut till någon i Portugal.

Uttag från Oktogonen beskattas som lön med sedvanlig svensk skattesats för den som är bosatt i Sverige. För bosatt i Portugal blir det 25 procent sinkskatt i Sverige och ingen skatt i Portugal.

Hans Westerberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom