Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ömsom vin, ömsom vatten

2019-01-30 18:00

Avkastningsportföljens köp av cykliska aktier har kortsiktigt visat sig korrekt. Tyvärr har de mer ocykliska innehaven Mekonomen och Oriflame samtidigt fallit tungt.

Senaste gången Avkastningsportföljen redovisades i papperstidningen, i nummer 1-2/2019, löd rubriken ”Våga välja cykliska aktier”.

Tre veckor senare kan konstateras att de som vågade på kort sikt har blivit rikligt belönade.

Portföljens köp av cykliska aktier före jul har nämligen betalat sig. Industribolagen SKF och Trelleborg har stigit med 14,7 respektive 10,7 procent på bara en dryg månad. Positionen i vitvarujätten Electrolux från i augusti låg tidigare hyfsat på minus, nu är den upp 7,3 procent. Även bilsäkerhetsföretaget Autoliv har kommit tillbaka starkt, även om positionen är svagt på minus sedan inköpet.

Om Avkastningsportföljen prickat någon större botten eller bara hängt med i en kort upprekyl återstår att se. Om amerikanska centralbanken Fed skickar lite mer duvaktiga signaler samtidigt som Kina rör sig åt stimulanser finns det hopp om att uppgången kan hålla i sig. Om det i stället fortsätter att redovisas data som pekar på en global konjunkturnedgång är det inte omöjligt att några av de cykliska aktierna avyttras.

Sämre har utvecklingen varit för bilfixarkedjan Mekonomen samt i kosmetikaföretaget Oriflame, vilka båda vinstvarnat.

I fallet Oriflame är det nästan så att ”vinstvarning” är en felaktig beskrivning, detta då resultatet inte avvek alls mycket från konsensusprognosen. Snarare handlar det om mixförskjutning, där det viktiga tillväxtmarknadssegmentet Asien & Turkiet minskade omsättningen med 8 procent i lokal valuta. Övriga geografier växte med 5–7 procent.

Samtidigt aviserades att utdelningen lämnas oförändrad på fjolårsnivån 1,60 euro per aktie, motsvarande cirka 16,40 kronor. Det ger en direktavkastning på över 8 procent, vilket är mycket attraktivt.

Sammantaget är bilden att kursfallet i Oriflame är en överreaktion och positionen behålls.

I fallet Mekonomen flaggade bolaget för ett rörelseresultat om 105–115 miljoner kronor under fjärde kvartalet, vilket var långt under konsensusförväntningarna vid 172 miljoner.

”Vi har sett en onormalt svag marknad i hela Europa under det fjärde kvartalet. Vår bedömning är att vi har behållit våra marknadsandelar och vi tror på en stabilare marknad framåt”, kommenterade vd Pehr Oscarson i pressmeddelandet.

Historiskt har Mekonomen uppvisat en väldigt stabil vinstutveckling, där enstaka kvartal då och då stuckit ut av olika skäl. Kanske är det så även denna gång. Att nedgången är så pass bred som hela Europa väcker emellertid en del frågor om det är något strukturellt som förändrats.

Innan vinstvarningen handlades aktien kring 7–8 gånger på ev/ebitda-prognoser för 2019–2020, jämfört med ett historiskt snitt kring 10. Givet det kan vinstprognoserna sänkas relativt kraftigt utan att aktien blir dyr.

Mekonomen paniksäljs inte på dessa nivåer, men om bolaget inte börjar leverera under 2019 så lär positionen åka ut.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom