Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Qliro lyfter portföljen

2019-04-24 18:00

Avkastningsportföljen gynnades av förra veckans rapportrally i Qliro. Men portföljen är ändå något efter index sedan årsskiftet.

Avkastningsportföljen tog påskledigt med en avkastning på 18,5 procent sedan årsskiftet. I abso­luta tal mer än godkänt, men relativt börsens 19,7 procent är det något svagt.

Givet portföljens fokus på ratade och ifrågasatta bolag med dåligt momentum är det inte helt överraskande att den är lite trög när börsen rusar. Förhoppningen är att portföljens redan pressade bolag ska klara sig bättre i ett där investerarnas aptit på risk minskar.

Qliros rapport för det första kvartalet togs emot på bästa sätt på börsen. Aktien steg med 10,5 procent. Affärsvärlden hade redan före rapporten, på Analys+, berört det goda inflödet av nya externa kunder hos Qliro Financial Services (QFS), något också Qliros vd Marcus Lindqvist berörde i rapportens vd-ord.

Den sammantagna bilden är att tillväxten var god inom samtliga delar: QFS +26 procent, Nelly +10 procent och Marketplace +36 procent (för externa handlare, vilket är det bolaget fokuserar på). Lägg därtill resultatförbättringar inom samtliga affärsområden under det säsongsmässigt svaga första kvartalet.

Efter onsdagens kursrally handlas aktien kring 11 kronor, vilket motsvarar b aisse ­ caset i summan-av-delarna-analysen från Affärsvärlden nummer 4/2019. Bascaset var ett värde på 14 kronor per aktie och h aussecaset hela 17 kronor per aktie. Onsdagens rapport ger stöd för vår analys och aktien känns given att behålla. Intresset för aktien lär också öka i takt med att renodlingen rycker närmare.

”Koncernledningen fokuserar på att göra bolagen börsfähiga samt att utvärdera potentiella transaktioner. Arbetet pågår med att separera bolagens it- och ekonomisystem och bolagen bedöms vara operativt och strukturellt självständiga under första halvåret 2019 samt börsfähiga under andra halvåret”, skrev vd Marcus Lindqvist i rapporten.

Vi skulle inte bli förvånade om någon del avyttras, mest troligt modehandlaren Nelly.

Läkemedelsbolaget Moberg Pharmas vd Peter Wolpert meddelade nyligen att han lämnar vd-posten i bolaget efter hela 13 år. Han kommer dock stanna kvar som arbetande styrelseordförande.

Förändringen ändrar inte Avkastningsportföljens syn på aktien, som stannar kvar i portföljen. Hade Peter Wolpert lämnat bolaget helt och hållet och/eller sålt sitt aktieinnehav hade det haft ett helt annat signalvärde.

Vad gäller hans aktieinnehav så är det än så länge oförändrat, enligt ägartjänsten Holdings. Peter Wolpert är sjätte störste aktieägare i Moberg Pharma med 2,5 procent av aktierna, en post värd drygt 28 miljoner kronor.

Tar över på vd-posten gör finanschefen Anna Ljung. Att hon har varit med i bolaget sedan starten 2006 ser vi som positivt.

Portföljen fortsätter att ligga lågt med transaktioner, då planen är att syna delårsrapporterna i samtliga innehav. Därefter är det troligt att det blir någon eller några affärer, för trots den heta börsen saknas inte intressanta aktier som kan ta plats i portföljen om något innehav skulle tappa stilen eller bli fullvärderat.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom