Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Se upp, regeringen

2011-09-20 21:00

Idag (fredag 23 september) valdes Annie Lööf till Centerns partiledare. I en intervju med Affärsvärlden tidigare i veckan flaggar hon för att flera av partiets fyra statsråd kan få lämna regeringen. Och så efterlyser hon skattesänkningar för de rika.

(OBS! Artikeln gjordes innan dagens utnämning till partiledarposten)

<p>Annie Lööf verkar ha en Carl Bildt-liknande otålighet med svammel. Under fotograferingen utanför riksdagens plenisal frågar Affärsvärlden, mest för att slippa plågsam tystnad, om den blivande Centerledarens fotbollsbakgrund (fotbollsgymnasium och målvakt i division 2-laget IFK Värnamo): </p> <p>- Var du en bra målvakt?</p> <p>- Om jag inte var bra skulle jag inte ha spelat i division 2.</p> <p>Så var det samtalsämnet uttömt. </p> <p>Enligt sin egen historieskrivning beställde en 18-årig Annie Lööf partiprogram från samtliga riksdagspartier och valde därefter vilket hon skulle gå med i. Centerns ungdomsförbund vann. Kanske inte så överraskande ändå med tanke på att hon är uppvuxen på en gård i Maramö i mörkaste Småland. </p> <p>Under de följande tio åren avancerade hon raskt i partihierarkin. För fem år sedan kryssade Jönköpings läns Centerväljare in stjärnskottet i riksdagen. I valet förra hösten fick hon hela 30 procent av Centerns personvalskryss i hemmalänet. Det senaste året har hon varit ekonomisk-politisk talesperson för partiet. Lööf besitter uppenbarligen den egenskap som amerikanerna kallar "electable", valbar, en person som väljarna gärna lägger sin röst på. </p> <p>För några år sedan buntades Lööf ihop med "Stureplanscentern", en generation yngre centerpartister med en då lätt provocerande liberal (nyliberal, säger en del) politisk grundsyn och ett oproblematiskt förhållande till invandring, samkönade äktenskap, sociala medier och barmingel, med den karismatiske Fredrick Federley som främste representant. Han är för övrigt god vän till Lööf. I dag är Stureplanscentern ett begrepp som används allt mer sällan. Rörelsen, om den ens fanns, har nu blivit en del av Centerpartiets etablissemang.</p> <p>Affärsvärlden träffar Annie Lööf två veckor efter att en enig valberedning föreslagit henne som ny partiledare. Det är för övrigt också två veckor sedan hon försvarade sin examensuppsats på juristprogrammet i Lund. Hon kan därmed titulera sig juris kandidat. ("Ett hektiskt dygn", säger Lööf.) </p> <p>Diskussionen om henne efter nomineringen har mest handlat om hur gammal hon är (28 år), hennes påstådda politiska åskådning (nyliberal, enligt kritikerna) och hennes politiska idol (Margret Thatcher). Samt om hennes traktamenten och bostadsersättning från riksdagen, efter en artikel i Aftonbladet. I den här intervjun skippar vi dessa nu väl genomlysta frågor och försöker i stället få en bild av vilka frågor Sveriges nästa statsråd och partiledare tänker driva. </p> <p>Annie Lööf är noga med att hon ännu inte är vald, att det är stämman, inte valberedningen som utser partiledaren. Men om det inte blir en chockartad kupp, väljs hon till ny Centerpartiledare efter Maud Olofsson i Åre nu på fredag morgon.</p> <p>Lööf är tydlig med att hon tycker att ledaren för ett regeringsparti ska sitta i regeringen. Det betyder att minst ett av Centerns fyra statsråd får finna nya arbetsuppgifter inom kort. Lööf vill inte säga vems portfölj hon tänker ta över, mer än att det ska vara en "ministerpost som också möjliggör att vara partiledare". </p> <p>På frågan vilka områden hon brinner för (ett förslaget försök av Affärsvärldens utsände att få en ledtråd om vilken ministerpost hon är mest sugen på) målar hon ett brett svar. Annie Lööf säger att hon först och främst är centerpartist, med miljöpolitik, småföretagarpolitik och landsbygdspolitik som traditionella kärnfrågor. Och påpekar att hon varit både ekonomisk-politisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Svårt att triangulera en ministerpost på den informationen. </p> <p>Annie Lööf öppnar däremot för en större ombildning av Centerns regeringsgrupp. Vid sidan av näringsminister Maud Olofsson har partiet miljöminister Andreas Carlgren, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och it- och regionminister Anna-Karin Hatt i regeringen. Visserligen är det formellt statsminister Fredrik Reinfeldt som utser regeringen, men i praktiken disponerar Centern över "sina" taburetter under mandatperioden.</p> <p>- Det är helt naturligt att en partiledare formar sitt lag. Vi måste då blanda erfarenhet med nytänkande, säger hon.</p> <p>Centerpartiet befinner sig i ett alarmerande läge med dåliga opinionssiffror, slår hon fast.</p> <p>- Då handlar det inte bara om en politisk förnyelse och bli mer tydliga, utan det handlar om personell förnyelse också. Så det kommer att vara en del personer som får nya uppgifter. </p> <p>Är det naturligt att Maud Olofsson sitter kvar i kabinettet?</p> <p>- Personfrågor kommenterar jag först när jag är vald. </p> <p>Dagen före intervjun hoppar partiet upp hela 2,2 procentenheter i Skops väljarbarometer och skulle, enligt undersökningen, få 5,9 procent av rösterna om det var val i dag. Lööf är givetvis nöjd med siffran, men tonar ned betydelsen. Hon talar i stället om att det behövs en långsiktig positiv trend. Hon tolkar opinionssiffrorna som att partiets öppna process att välja partiledare har slagit igenom. Att det skulle vara en Annie Lööf-effekt tror hon inte. </p> <p>- Jag tror att det beror på att Centern har synts mer i media. En personell förändring innebär något spännande och något nytt. Det får givetvis gensvar i opinionen. Men om det är en långsiktig trend får vi se först vid valet om tre år.</p> <p>En fråga som jagat Maud Olofsson i hennes roll som näringsminister är Saab Automobiles allt svårare kris. Annie Lööf konstaterar att Saab aldrig hade fått lånen från EIB om inte staten hade garanterat dem och öser beröm över den avgående partiledarens hantering av Saab-frågan.</p> <p>- När andra partier gastade att staten skulle köpa Saab stod hon pall och sa att vi ska hitta andra former att stötta Saab och de anställda. Det kan vara genom kreditgivning, täta kontakter med ägarna för att försöka hitta en framkomlig väg och genom att ha arbetsmarknadsresurser i de områden Saab verkar.</p> <p>Är det viktigt att Sverige har en biltillverkare i Trollhättan eller är en nedläggning av Saab en del av en naturlig strukturomvandling? </p> <p>- Det får framtiden visa. Under få år det senaste decenniet har Saab gått med vinst. Och ska man tillverka bilar i Sverige handlar det också om att ha ett intresse bland konsumenterna, för det är konsumenterna som ska köpa bilarna, för att man ska kunna fortsätta producera dem.</p> <p>Annie Lööf sade nyligen i en SVT-intervju att Centern är "Sveriges mest otydliga parti". Den verkliga utmaningen blir att förklara för väljarna hur Centerpartiet sticker ut från de andra tre borgerliga regeringspartierna, kanske framför allt gentemot de allt mer dominanta Moderaterna. Hon lyfter fram Centerpartiets historia, med grunden i Bondeförbundet, och nämner "en stark frihetsträvan" och en "småföretagartradition". </p> <p>Hon hävdar att det finns tre konkreta områden i regeringsarbetet där Centern har starkare fokus än de andra allianspartierna: 1) En grön klimatpolitik. 2) En passionerad småföretagarpolitik. 3) En politik för de allra mest utsatta i samhället.</p> <p>Enligt Annie Lööf, alltså. </p> <p>Vad gäller miljöpolitiken ser Annie Lööf sig som en "möjlighetsinriktad optimist" och säger själv att det kan uppfattas som provocerande. </p> <p>- Många andra tenderar att prata i mörka termer, man pratar om hot som kommer, om översvämningarna, om svälten. Jag ser alla de här hoten, men jag tycker det är viktigt att vi som politiker ser vilka möjligheter vi har att ställa om till en hållbar ekonomi. </p> <p>Konkret vill hon få ned användningen fossila bränslen i transportsektorn genom att stimulera fler människor att köpa klimatsmarta bilar, driva på utvecklingen av andra generationens drivmedel och bygga höghastighetståg. Hon talar om möjligheterna att starta gröna miljöteknikbolag, att exportera svenskt miljöteknikkunnande.</p> <p>Skatter är ett annat område där partiet sticker ut. Lööf vill sänka den statliga inkomstskatten från första brytpunkten (i år för dem med en årsinkomst över 396 000 kronor) med 1 procent per år under fem år "eftersom Sverige har världens högsta marginalskatter". Till skillnad från de andra tre borgerliga partierna prioriterar Centern detta före en avskaffad värnskatt, som gynnar dem som nått den andra brytpunkten (en inkomst över 561 000 kronor). Det ska vara lönsamt att göra karriär, bli chef, driva sitt företag, tycker hon.</p> <p>- Det ska löna sig att arbeta, oavsett inkomst. Och därför är det viktigt att fortsätta med jobbskatteavdragen, men också sänka den statliga inkomstskatten. Där har vi en lite annorlunda skattepolitik än de andra borgerliga partierna. </p> <p>Och så vurmar Centern, som sagt, för småföretagaren. Annie Lööf är sannerligen inget undantag. Under intervjun nämner hon "småföretagare" tio gånger. Debatten om småföretagande handlar för det mesta om de problem som finns med att driva mindre företag. Har Annie Lööf, som slagit fast att hon vill vara en möjlighetsinriktad optimist, förståelse för den problemfokuserade diskussionen? Hon säger att det är politikernas skyldighet att "lyssna in vardagen" för småföretagare. </p> <p>- Det är därför det pågår ett febrilt arbete att sänka regelbördan. Det är därför Centerpartiet har drivit sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter i varenda budgetförhandling. Det är därför vi tittar på modeller att bygga ytterligare broar mellan näringsliv och småföretagande, genom att satsa på skola, yrkeshögskola och liknande satsningar som handlar om kompetensutveckling. </p> <p>En annan förändring för ett bättre småföretagarklimatet är att reformera Lagen om anställningsskydd, Las. Lööf refererar till en rapport från intresseorganisationen Företagarna, som visar att en majoritet av småföretagen saknar kollektivavtal. </p> <p>- De större företagen har inget problem med Lagen om anställningsskydd. De har oftast goda relationer med facket och kan avtala bort Las med kollektivavtal. För många mindre företag krävs en mer flexibel Las för att skapa mer arbetstillfällen i Sverige.</p> <p>Annie Lööf sitter i finansutskottet, det av riksdagens utskott dit riksbankschefen Stefan Ingves rapporterar. Därmed vill hon inte recensera Riksbanken. Inte mer än att hon tycker att det var en klok bedömning att i början av september låta styrräntan ligga still. Skuldkrisen i Europa är i ett "alarmerande läge" anser hon och är glad att Sverige står utanför euron i dagsläget. </p> <p>- Jag tillhörde dem som röstade nej 2003. Vi är nu det enda EU-landet med överskott. Vi har möjlighet med Riksbanken att styra inflationen och räntorna. Jag har svårt att se i överskådlig framtid att Sverige ska gå med i euron.</p> <p><b>Nyutexaminerad jurist</b></p> <p>Namn: Annie Lööf (Fram till 30 juli i år hette hon Annie Johansson. Då gifte hon sig med sambon Carl-Johan och bägge bytte namn.)</p> <p>Ålder: 28 år.</p> <p>Född: Maramö utanför Värnamo.</p> <p>Bor: I Värnamo och Stockholm.</p> <p>Aktuell: Föreslagen som ny partiledare för Centerpartiet. Väljs, om inget oförutsett inträffar, på fredag av stämman. </p> <p>Utbildning: Jurist sedan 31 augusti. Då försvarade hon examensarbetet "Ett svenskt kronvittnessystem? - billighetsskälen och en ny strafflindringsgrund". Annie Lööf avvisar där idén om ett kronvittnessystem även i Sverige.</p> <p>Karriär: Riksdagsledamot sedan 2006 (då riksdagens yngsta ledamot). Fram till i maj 2007 1:e vice förbundsordförande i CUF. Sedan i höstas Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse.</p>

Erik Wahlin

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom