Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sex frågor: Clein Johansson Ullenvik, vd

2013-09-03 21:00

Det här är din första vecka på nya jobbet som vd i Swedol. Vad ser du som din viktigaste uppgift i det korta perspektivet?

– Det är sällan man har ett så tydligt uppdrag som här och det är att få ordning på lönsamheten. Vi måste stabilisera de störningar som vi har upplevt efter centrallagerflytten.

Förutom den redan påbörjade åtgärdsplanen, vilka ytterligare åtgärder planerar du?

– Det är lite för tidigt att uttala sig om. Jag reser just nu runt i koncernen och skapar mig en överblick. Men med ett väl fungerande centrallager löser sig mycket av kostnadsproblematiken.

Finns det fler problemområden att ta tag i?

– Att få logistikapparaten att fungera 100 procent igen är det absolut viktigaste. Förutom det är det lite motvind i marknaden, men det problemet har konkurrenterna också.

Hur utvecklas expansionen i Norge?

– Den är inte riktigt enligt plan, men försäljningen nästan fördubblades under andra kvartalet. Det tar dock ett antal år innan en butik är riktigt lönsam. Vi pratar ofta om att det kan ta över fem år innan en butik är riktigt mogen.

I år har ni bara öppnat en ny butik. Har ni lagt expansionsplanerna på hyllan?

– Absolut inte, men vi har en del interna hemläxor att lösa först. Vi har ju långsiktiga tillväxtmål som vi har fastlagt men först måste vi få fast mark under fötterna.

Vilka starka och hållbara konkurrensfördelar har Swedol?

– Vår position är att sälja kvalitetsprodukter till ett vettigt pris till små och medelstora kunder. Vi har ett starkt varumärke, stort butiksnät, stark historik och en fantastisk position. Sedan breddar vi sortiment och geografi successivt för att växa.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom