Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Själv är bäste dräng i PPM

2013-02-12 21:00
Foto: Maja Suslin / SCANPIX

Aktiva PPM-sparare klarar sig bättre än dem som har anlitat proffshjälp. Närmare hälften av de som låtit en fondförvaltare placera premiepensionen har förlorat på det, visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Sedan starten har fondbytena inom PPM-systemet ökat kraftigt från cirka 100 000 år 2001 till omkring 4,6 miljoner 2011. En orsak till detta är förvaltningsföretagen, som mot en avgift åtar sig att välja lämpliga fonder åt PPM-spararen.

Men det är stora skillnader i hur landets blivande pensionärer utnyttjat möjligheten att välja placering för PPM-delen.

Av samtliga PPM-sparare är det drygt en av tio som är aktiv och själv placerar om pengarna mellan olika fonder. De har lyckats bäst.

Knappt en av tio anlitar i stället en extern förvaltare för att göra jobbet.

Det stora flertalet gör ingenting. Fyra av tio har pengarna kvar i samma fonder som när de gick in i PPM-systemet. Lika många har valt att inte välja alls, vilket har gjort att deras pengar hamnat i Sjunde AP-fondens Såfa, också kallad Soffliggarfonden.

– Bland dem som är aktiva är majoriteten högutbildad med goda inkomster, säger Daniel Hallberg, utvärderingschef vid ISF.

När det gäller dem som tar hjälp av en extern förvaltare är bilden mer splittrad. Där finns allt från personer som har låg utbildning och som i högre utsträckning har arbetslöshetsersättning till dem som har företagsinkomster, privat pensionssparande eller höga inkomster.

– Orsaken till att dessa sparare anlitat externa förvaltare ger inte denna undersökning svar på, men en förklaring kan vara att det handlar om sparare som förmodligen har tätare bankkontakter än andra. Detta kan i så fall ha bidragit till att de i större utsträckning har erbjudits tjänster av fondförvaltare och banker, säger Daniel Hallberg.

Att personer är passiva eller anlitar en extern förvaltare kan enligt honom tyda på att de inte tycker sig kunna eller helt enkelt inte har lust att bevaka och byta fonder. Det visar även att PPM-systemet kräver både kunskap och intresse.

– Ju sämre det gick för en sparare som själv valde fonder, desto större var benägenheten att anlita en extern förvaltare, säger Daniel Hallberg.

Närmare hälften, 47 procent, av dem som bytte till en extern förvaltare förlorade dock på det.

Men i genomsnitt har det lönat sig något att anlita en extern förvaltare, även om avgiften för tjänsten, som uppskattningsvis ligger på mellan 400 kronor och 1 000 kronor per år, dras av. De individuella skillnaderna är dock stora.

Räknat före avgiften uppskattar rapporten att de PPM-sparare som valt extern förvaltare i genomsnitt fått 1 790 kronor mer i årlig avkastning, jämfört med när de själva försökt placera pengarna. Beräkningen utgår från en modell för skillnaden i avkastningen före och efter det att samma individ anlitat en extern förvaltare.

Tidigare undersökningar har visat att en del av de vinster som den här gruppen har gjort kan ha skett på bekostnad av övriga pensionssparare. Det handlar bland annat om negativa kursförändringar och ökade förvaltningskostnader till följd av förvaltarnas robotstyrda massbyten.

Enligt rapporten, som gäller åren 2001 till 2010, gjordes år 2010 omkring 60 procent av alla byten av olika externa fondförvaltare. Vid sidan av de största, Swedbank Robur och Monetar Pensionsförvaltning, fanns enligt Pensionsmyndigheten ytterligare tolv mindre aktörer.

Sedan dess har de robotstyrda massbytena avskaffats vilket kraftigt begränsat förvaltarnas möjlighet att placera kundernas PPM-pengar. Till skillnad från tidigare är det i dag också möjligt att byta till ickevalsalternativet för den som prövat att själv välja fond. Hur dessa förändringar påverkar PPM-spararna återstår att se.

Karin Anrell

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom