Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Smartare att teama upp”

2018-04-12 10:44

Heidi K Gardner föreläser inom juridik och ledarskap på Harvard Law School. Hon är övertygad om att advokatbyråer behöver både fördjupad kunskap om sina klienter och breddad expertis.

Det är i slutet av januari och advokatbyrån Hannes Snellman anordnar en konferens, Nordic General Councel Summit, för chefsjurister på Stockholmskontoret vid Kungsträdgården. Dagens huvudtalare är Heidi K Gardner, filosofie doktor vid Harvard Law School. Till vardags föreläser hon inom juridik och ledarskap på Harvard Law School och har även tjänstgjort vid Harvard Business School. Innan dess -arbetade hon som managementkonsult på McKinsey och som manager på Procter & Gamble. Heidi K Gardner har författat samt varit medförfattare till ett stort antal böcker, artiklar och fallstudier. Hennes första bok, Leadership for Lawyers: Essential Strategies for Law Firm Success, publicerades år 2015.

Under årens lopp har hon arbetat brett med olika typer av konsultbyråer, från teknikkonsultbolag till arkitektkontor, revisions- och advokatbyråer men även andra typer av bolag. När hon betraktar den nordiska advokatmarknaden så sticker den ut i ett internationellt perspektiv.

– En unik utmaning för Norden är att marknaden är liten, vilket innebär att advokater inte kan specialisera sig i lika hög utsträckning som de kan i exempelvis Hongkong eller London, säger hon och fortsätter:

– För en advokat i New York som -löser liknande problem vecka efter vecka -uppstår en fördjupad kunskap. Det står i kontrast till en advokat på den nordiska marknaden som stöter på samma uppgift mer sällan.

En trend som Heidi K Gardner ser på de största marknaderna är att enskilda advokater inte enbart specialiserar sig inom ett visst juridiskt område utan samtidigt även inom en viss sektor.

– Här finns inte lika många möjligheter till denna specialisering. Och den som inte vid upprepade tillfällen arbetar med exempelvis biotech får svårare att förstå vad som händer runt hörnet.

Men en mindre marknad innebär också fördelar som inte finns i samma utsträckning inom världens största advokatcentra, nämligen möjligheten att utveckla affärsmässiga relationer över lång tid. Dessutom kan man se att den jämförelsevis höga private equity-aktiviteten i Norden har bidragit till specialisering och professionalisering på hemmaplan.

Heidi K Gardners forskningsarbete inom ”smart collaboration” visar dock att samarbeten mellan disciplingränserna och breddning av erbjudanden blir alltmer avgörande om en advokatbyrå ska leverera ett konkurrenskraftigt erbjudande.

– Advokater måste tänka bredare och även på vad som rör sig i periferin hos sina klienter. Vad är det för tekniska utmaningar de stöter på? Vad finns det för trender inom nya affärsmodeller och hur kan det påverka min klient i framtiden? Det som klienter efterfrågar är inte bara legala svar och råd utan en bredare rådgivning.

Heidi K Gardner tror att advokater ”måste följa sin passion”. Har man Starbucks som kund innebär det att man ”åker ner till kaffeplantager på semestern och lär sig hela kedjan fram till att kaffet serveras i en pappersmugg”. Att få ökad förståelse för den värld inom vilken ens klienter verkar blir allt viktigare, menar hon, eftersom inköparna av juridiska tjänster blir mer och mer sofistikerade.

– Det sägs att ens klient är den värsta konkurrenten, och över hela världen fortsätter avdelningarna för bolagsjuristerna att växa, och kunskapsnivåerna inom flera områden höjs. Man anlitar också experter från motsvarande riksdag och departement.

I en tid då klienterna blir bättre rustade innebär det att det blir tuffare på advokatbyråerna och därför måste de samarbeta eller anställa personer med en annan typ av expertis för att kunna ge renodlade kommersiella eller exempelvis ekologiska råd i en juridisk kontext. Och även om dessa experter inte får vara delägare i byrån finns ett stort utrymme för byråerna att kunna hitta andra sätt att kompensera dem på, anser hon.

Gardners senaste bok Smart Collaboration: How Professionals and Their Firms Succeed by Breaking Down Silos publicerades av Harvard Business Press i januari förra året.

I boken använder Gardner bland annat advokatbyråer som exempel när hon argumenterar för att konsult-företag i allt högre utsträckning behöver lösa alltmer komplexa problem. Den nya tidens mer komplexa problemlösning kräver interdisciplinära team och kompetenssamarbeten, anser hon.

I samtalet på Hannes Snellmans kontor återkommer Heidi K Gardner till förkortningen VUCA (en akronym som står för volatility, uncertainty, complexity, ambiguity).

– Världen är mer VUCA nu än tidigare. Och vill man vara en bra rådgivare kan man inte bara se på den legala aspekten av någonting, utan komma med mer holistiska lösningar, och därför måste advokater teama upp med andra experter från helt andra områden. l

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom