Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sommaren med Oniva

2014-09-02 21:00
Vice styrelseordförande Carl-Magnus Hallbergs analys är dels att intäkter hade bokats upp till överbelopp, dels att framtida intäkter från fleråriga kontrakt hade bokförts på årets resultat. Foto: Christian Rhen

Uppumpade räkenskaper, reviderade rapporter, inställd nyemission, storägare som sålde, sparkad vd och en aktiekurs som packade ihop. Kasta in en märklig finansdeal med en hedgefond och du har internetbolaget Oniva.

Klockan var halv åtta på kvällen lördagen 19 juli i år. Carl-Magnus Hallberg, arbetande vice ordförande i det First North-noterade internetbolaget ­Oniva Online Group, satt med familjen i utomhuscafeterian ett stenkast från poolen på hotellet Alcudia Pins på Mallorca. Han väntade sig inget jobbsamtal där han satt i den medelhavsljumma kvällsluften, och absolut inte från Onivas kontor i Stockholm. Men nu ringde det ändå.

Det var den nye finanschefen Thomas Broberger. Han hade ägnat lördagen hemma i Sverige åt att gräva ned sig i bokföringen inför Onivas halvårsrapport, som var tänkt att publiceras några veckor senare. Det han berättade kom som en chock för Carl-Magnus Hallberg. Intäkterna i bolaget var systematiskt uppblåsta sedan ett halvår.

– Resten av tiden där nere satt jag bara på hotellrummet.

Thomas Broberger hade hyrts in bara några veckor tidigare, i slutet av juni. Han kallades in i all hast sedan företrädaren gripits av Ekobrottsmyndigheten, misstänkt för otillåten insynshandel. Nu hade Thomas Broberger fullt sjå med att begripa Onivas bokföring. Den stämde helt enkelt inte.

– Jag har arbetat i många bolag, men det här är nog det värsta jag har sett, säger Broberger i dag.

***

Torsdagen 24 juli, en knapp vecka efter det dramatiska samtalet, offentliggjordes att Oniva hade systematiska fel i redovisningen. Tidningen Expressens framsida dominerades denna dag av att SMHI utfärdat en klass 2-varning för den extrema hettan och av budskapet att ”Nu blir det ännu varmare”. Men börsen reagerade med iskyla på Onivas nyheter. Aktiekursen halverades under dagen och nådde snabbt en ny bottennivå, 12 kronor. Så sent som i februari hade den stått i 69 kronor.

Bolaget informerade om att bokslutsrapporterna både för det fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014 behövde revideras. Dessutom ändrades helårsprognosen för 2014. Det förväntade resultatet före skatt skulle bli 16 miljoner kronor, en femtedel av den tidigare vinstprognosen på 85 miljoner. Omsättningsprognosen sänktes till 280 miljoner kronor från 363 miljoner kronor – nästan en fjärdedel av årets förväntade intäkter försvann alltså i ett penndrag.

Bland de större ägarna i Oniva finns finans­matadorer och entreprenörer som attraherats av vad som har beskrivs som norra Europas största bolag i sitt slag, med webbhotell och internetmarknadsföring som specialitet. I ägarförteckningen finns namn som Magnus Böcker, vd för Singapore­börsen, förre Oriflamechefen Sven Mattsson liksom finansmannen Tedde Jeansson Jr. Där fanns också Björn Algkvist, grundare av it-bolaget Intentia, och fastighetshajen Rutger Arnhult.

Men vad hade egentligen hänt? Carl-Magnus Hallbergs analys är dels att intäkter hade bokats upp till överbelopp, dels att framtida intäkter från fleråriga kontrakt hade bokförts på årets resultat.

– Det har skett under förra ledningen, ­säger han.

Carl-Magnus Hallberg pekar därmed ut förre vd:n Urban Johansson, förre affärsutvecklingschefen Mattias Kaneteg samt förre finanschefen, som alla har lämnat bolaget.

Enligt Affärsvärldens källor har intäkter regelmässigt överskattats, med upp till 70 procent. Onivas nuvarande ledning har kontaktat Ekobrottsmyndigheten, som dock inte har inlett någon förundersökning i skrivande stund.

***

För förre vd:n Urban Johansson har sommaren varit allt annat än skön. Han är synbart skakad där han sitter i ett konferensrum på Affärsvärldens redaktion. Det är den 19 augusti och han har just blivit kritiserad av besvikna aktieägare i samband med att Oniva höll ytterligare en stämma, den tredje denna sommar.

Rösten stockar sig när han på norrländska säger att han just nu genomlider den värs­ta perioden hittills i sitt liv. Enligt Johansson låg bolaget så illa till när han tillträdde år 2012 att han tvingades låna in 5 miljoner kronor av egna medel för att det skulle överleva. Han säger att han fortfarande tror på bolaget och inte har sålt sina aktier trots nedgången.

– Jag har inte gjort något avsiktligt fel och är själv en av de största förlorarna. Jag är tredje största ägaren så det som inträffat är en personlig katastrof för mig.

Han ifrågasätter inte uppgifterna från den nya ledningen om att intäkterna har överskattats.

– Jag har inte varit med i den processen utan litar på ledning och styrelse och på den prognos som de har tagit fram.

Johansson medger också att han inte har haft full kontroll över räkenskaperna.

– Vi rekryterade en erfaren finanschef som tidigare har jobbat på Ericsson. Han hade tydliga riktlinjer att följa. Och både för mig och styrelsen var det en chock när det här uppdagades. Jag har inte varit tillräckligt duktig på att göra uppföljningen av ekonomifunktionen utan där har jag litat på den kompetens som vi har rekryterat. Så jag har väl varit lite naiv och godtrogen.

Den tidigare finanschefen anser att bokföringen har skötts efter bästa förmåga av ekonomiavdelningen enligt de principer som beslutats av styrelsen.

– Den har godkänts av vd och styrelse, och granskats av revisorerna utan erinran. Självfallet har jag inte gjort några medvetna fel. Frågor om periodisering med mera har diskuterats öppet med vd, styrelse och revisorer, skriver den tidigare finanschefen i ett mejl till Affärsvärlden.

Han avvisar helt uppgifterna om att intäkterna skulle ha överdrivits.

I mitten av juni lämnade Urban Johansson vd-posten och några veckor senare, i juli, tvingades han lämna bolaget helt och hållet. Samtidigt vidtog Onivas nya ledning den ovanliga åtgärden att stoppa utbetalningarna av hans fallskärm. Enligt flera personer med insyn i bolaget gjordes detta på grund av misstankar om att Urban Johansson hade tagit privata utgifter på företagets konto. Minst fyra transaktioner utreds nu internt på Oniva, bland annat huruvida Urban Johansson lät firman betala en bil till hans son, som just då var i Kalifornien. Carl-Magnus Hallberg vill inte bekräfta detaljerna men säger:

– Vi har en person anställd för att gå igenom närståendetransaktioner under förre vd:n. Som ett resultat av den granskningen hävde vi hans anställning och innehöll uppsägningslönen. Vi anser oss ha fog för att göra detta.

Urban Johansson kommenterar saken med att han och Oniva nu, sedan fallskärmen har klippts av, är i en förhandlingsposition där de två parterna försöker komma överens om vem som är nettoskuldsatt gentemot den andra parten.

– Jag vill inte kommentera enskilda saker under pågående diskussioner, men allt jag vidtagit har varit avstämt med bolaget, ingenting har dolts utan allt har redovisats öppet, säger han.

Enligt Johansson har Oniva inte i tid betalat tillbaka lånet han gett på 5 miljoner kronor. I stället har lånet återbetalats i omgångar genom avräkning.

– En avstämning i dag skulle visa att bolaget är skyldig mig pengar och inte tvärtom.

Oavsett hur det förhåller sig med just dessa poster så kan man konstatera att Onivas sidoaffärer med bolagets chefer redan tidigare var betydligt mer omfattande än vad som hör till vanligheterna i noterade bolag. I noterna till den tättskrivna årsredovisningen för 2013 ägnas mer än en halvsida åt att förklara alla turer.

Tredje person i den förra ledningsgruppen är Mattias Kaneteg, en av grundarna till det som i dag heter Oniva.

Kaneteg beskrivs som en person med stor arbetskapacitet och som är snabb i tanke och handling. Han har köpt och sålt bolag i snart 20 år och har enligt egen uppgift förvärvat omkring 30 bolag. Flera i bolaget pekar ut Mattias Kaneteg som den som kände bolaget bäst och också den som regisserade redovisningen.

Själv accepterar han inte den bilden och svär sig fri från anklagelserna. Han säger att han tvärtom inte hade någon insyn i bokföringen, vare sig under hösten 2013 eller våren 2014. Han var inte ens anställd under den perioden.

– Jag har inte varit med vid något av de styrelsemöten som har fastställt resultatet vare sig sista kvartalet 2013 eller första kvartalet i år. Mitt avtal gick ut vid årsskiftet.

Den senare uppgiften överensstämmer dock inte med bolagets årsredovisning. Enligt den var Mattias Kaneteg åtminstone fram till i april i år Onivas affärsutvecklingschef och ingick i ledningsgruppen.

Urban Johansson, som var vd under hela perioden, säger att Kaneteg visst ingick i ledningsgruppen åtminstone fram till april 2014. Men Mattias Kaneteg bestrider alltså detta.

– Jag hjälpte bolaget med att stänga ett par affärer, bland annat Golden Pages, Irlands Eniro, efter årsskiftet men var absolut inte med i ledningsgruppen.

Kaneteg säger också att han utgår från att redovisningen har varit korrekt.

– Jag kände inte till att den var felaktig och fram till dess att man har bevisat motsatsen så tror jag inte att den är felaktig.

***

Över huvud taget har 2014 varit ett bedrövligt år för Oniva. I våras granskade poddradioprogrammet Börspodden Onivas räkenskaper. Podden gick hårt fram med hur vinsten redovisades i bokslutskommunikén tidigare i år och kallade en stor del av vinsten för bokföringsluft. Hela 47 miljoner av resultatet 2013 kan ha utgjorts av sådan luft, hävdade Börspodden. Enligt årsredovisningen gjorde bolaget under fjolåret en vinst efter finansiella poster på 31 miljoner kronor. Enligt Börspodden härstammade hela denna vinst och lite till ifrån två bok­föringsmässiga förändringar i redovisningen.

En förändring påverkade bolagets affärsområde som driver webbhotell. Oniva bokade från och med i vintras upp 25 procent av intäkterna från ett avtal i resultaträkningen direkt vid ordern, resterande 75 procent periodiserades över året. I fjärde kvartalet för 2013 förbättrade detta resultatet med 21 miljoner kronor. Motsvarande periodisering görs inom segmentet ”sökordsoptimering”. Där tar bolaget 90 procent av intäkterna på en gång och delar upp övriga 10 procent på återstoden av året.

Bokföringsändringarna gjorde sammantaget att bolagets framtidsutsikter såg ljusare ut och det fick aktiekursen att stiga.

Hur dessa förändrade principer senare kunde förvandlas till rena felaktigheter har Onivas ledning inte lyckats förklara. Kanske är de en konsekvens av många personers mindre misstag, påtryckningar på revisorer och felbokade affärer som tillsammans har lett till fram till dagens problem.

Varför revisorn Anders Meyer på Grant Thornton inte reagerade är oklart. ­Revisorerna var nyvalda från stämman 2013 och borde kanske ha haft anledning att sätta sig in i räkenskaperna särskilt noggrant ­under det första verksamhetsåret de ansvarade för.

– Det har inte varit helt lätt att hitta felen men man kan tycka att de borde ha sett dem, säger Thomas Broberger, Onivas nuvarande ekonomichef.

Revisorn Anders Meyer är bunden av tystnadsplikt och vill därför inte uttala sig.

Ett annat bakslag för Oniva var när flera välrenommerade namn med finansiell bakgrund försvann ur styrelsen.

Så i juni greps, som nämnts, finanschefen. Det skedde i en gryningsräd där Ekobrottsmyndigheten slog till mot kontoret och mot hemmet. Medarbetare kunde bara se på när polisen tog med sig finanschefens tillhörigheter. Han är misstänkt för otillåten insynshandel. Exakt vad misstanken består i är inte känt. Inget åtal hade väckts när den här artikeln gick i tryck.

– När det gäller brottsmisstankarna mot mig har jag på inget sätt ägnat mig åt insiderhandel, vare sig genom köp eller försäljning, skriver den förre finanschefen i ett mejl till Affärsvärlden.

När så redovisningen reviderades och vinstprognosen sänktes i juli blev det droppen för aktiemarknaden. Oniva höll precis på att genomföra en emission på 48 miljoner kronor när de dåliga nyheterna presenterades. Teckningskursen var fastställd till 24 kronor per aktie, men den blev omöjlig att genomföra när aktien gick att köpa över börsen för 12 kronor. Emissionen sköts därför upp och genomförs i stället nu i september.

***

Den 19 augusti hölls Onivas andra ext­rastämma för sommaren, i anslutning till lokalerna på Kungsholmen, ett stenkast från Essingeleden, Sveriges mest trafikerade väg.

Det var en föga upplyftande tillställning. Robert Sandin, vd för huvudägaren, investmentbolaget Parkerhouse, hade fastnat i bilköer. Irritationen var påtaglig när stämman inte startade förrän 20 minuter efter utsatt tid. Stämningen blev knappast bättre av att inga nya detaljer om vad som egentligen hänt med bolagets bokföring kom stämman till del.

Ordförande Peter Kopelman sa på sin breda malmöitiska att nu ska ”ordning och reda” införas i bolaget – det upprepade han ungefär 20 gånger. Dessutom framkom att Oniva överväger juridiska åtgärder mot revisionsbyrån Grant Thornton.

– Så långt som till en stämning har vi inte kommit till än men det är något vi beaktar. Sedan felen upptäcktes har vi en bra dialog med revisorn, sade Peter Kopelman.

Senare lade ordföranden till:

– Är det någon vi kan stämma, och bolaget gagnas av det, så kommer bolaget att stämma dem.

***

När de, som det skulle visa sig, uppumpade kvartalsresultaten fick aktiekursen att stiga under vintern, passade två av huvud­ägarna på att sälja.

De båda grundarna Mattias Kaneteg och Åke Eriksson minskade bägge sina innehav i Oniva drastiskt under slutet av 2013 och början av 2014. De hade enligt ägarlistor i kvartalsrapporterna tillsammans omkring 2,7 miljoner aktier i höstas och det antalet hade halverats per den 31 mars. Kaneteg hade gått från 620 000 aktier till nära noll. Med försäljningarna har de två huvudägarna räddat i storleksordningen 30 till 50 miljoner kronor, jämfört med om de hade haft kvar aktierna i dag, enligt Affärsvärldens beräkningar.

Ingen av de två anser sig ha skott sig på försäljningen, snarare tvärtom. Mattias Kaneteg påpekar att fler än han har inflytande i familjens bolag och talar samtidigt om att intäkterna inte är så stora.

– Min familjs bolag sålde merparten av sina aktier innan rapporterna lämnades till marknaden och därför tog vi inte del av någon uppgång. Flera i styrelsen och personer runt bolaget har köpt aktier av Kaneteg Group på nivåer runt 20 kronor, säger Mattias Kaneteg.

Åke Eriksson har enligt egen uppgift investerat mer än 100 miljoner kronor i Oniva genom åren. Exakt hur mycket han ligger back vill han inte berätta.

– Det är så mycket att jag skäms, säger han.

Att Åke Eriksson sålde aktier under vintern beror på att de var belånade och att Swedbank tvingade fram en försäljning.

– Min försäljning har jag själv inte varit initiativtagare till. Jag lyckades inte ens lösa hela skulden med försäljningen.

Mattias Kaneteg säger att han och familjens bolag sedan 2012, när Oniva-koncernen i dess nuvarande form bildades, har varit tydlig med att de planerade att göra sig av med sina aktier. Detta för att få tillbaka de pengar som han i samband med en utköpsaffär 2008 gick in med som lån.

Bland förlorarna när aktien packade ihop märks främst Bo Göransson, tidigare storägare i inkassoföretaget Intrum Justitia. Genom sitt holdingbolag Parkerhouse köpte han i februari i år 16 procent av Oniva. Sedan dess har kursen fallit med mer än 70 procent, vilket indikerar att Bo Göransson har gjort en orealiserad förlust kring 100 miljoner kronor.

– Jag kan bara konstatera att det är tråkigt att det har uppstått fel i redovisningen och att aktiekursen har sjunkit från tidigare högre nivåer. Vi har dock fortsatt förtroende för bolaget och ser mycket positivt på dess affärsverksamhet och nya ledning som försöker få ordning och reda i bolaget, säger Parkerhouses vd Robert Sandin.

En annan investerare som har råkat i kläm är den i finanskretsar välkände fondförvaltaren Jon Jonsson, med bakgrund i Goldman Sachs och Carnegie. Han driver den New York-baserade hedgefonden SSE Opportunities med ungefär 1 miljard kronor under förvaltning.

Hedgefonden spekulerade tidigare i år i en nedgång i Oniva-aktien och blankade aktien. Trots det närmade sig Onivas finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance under försommaren Jon Jonssons hedgefond för att höra sig för om han var intresserad av att teckna en större portion aktier i samband med den emission som då planerades. Jon Johnssons SSE köpte 1 miljon aktier för 24 kronor styck, samma pris i den då planerade företrädesemissionen till aktieägarna. Nio dagar senare kom beskedet om den felaktiga bokföringen, som halverade kursen.

– Jon Jonsson blev arg, säger Carl-Magnus Hallberg.

– Vem skulle inte bli det? Men vi kände inte till problemet när affären gjordes upp.

För att kompensera gjorde hedgefonden och ledningen upp om att fonden skulle få köpa ytterligare drygt 1 miljon aktier, men denna gång till priset 1,50 kronor. De andra aktieägarna som deltar i den vanliga nyemissionen betalar 12 kronor per aktie. Därmed blir hedgefondens genomsnittliga anskaffningskostnad nästan densamma som för de övriga aktieägare som deltar i företrädesemissionen.

På stämman i augusti protesterade organisationen Aktiespararnas representanter mot beslutet. De ansåg att lagens krav på likabehandling kringgås om enskilda aktieägare kompenseras för sina dåliga affärer.

– Fonden tog en risk och de visste helt ­säkert vad de gjorde. Det här är ingen likabehandling, sa Aktiespararnas bolagsbevakare Svante Hezekielsson på stämman.

En av dem som i så fall borde ha haft mest anledning att klaga, Robert Sandin, vd:n vid Bo Göranssons investmentbolag, klagar emellertid inte. Han röstade för kompensationsemissionen trots att Parkerhouses ägande späds ut.

Enligt den arbetande vice styrelseordföranden Carl-Magnus Hallberg fungerar verksamheten nu överraskande bra och störs inte påtagligt av skriverierna kring bolaget.

– Kunderna är nöjda. Nu återstår att få tillbaka förtroendet från kapitalmarknaden.

Aktörerna

Nuvarande ledning och styrelse:

• Carl-Magnus Hallberg, vice ordförande och nuvarande talesperson.

• Peter Kopelman, ordförande.

• Thomas Broberger, Onivas nuvarande finanschef.

• Åke Eriksson, grundare, storägare och styrelseledamot.

• Anders Meyer, Onivas huvudansvarige revisor.

Har lämnat bolaget:

• Urban Johansson, före detta vd.

• Mattias Kaneteg, före detta affärsutvecklingschef och storägare. En av grundarna.

Ägande i Oniva Online Group

30 juni 2014 Antal aktier

• Parkerhouse (Bo Göransson) 1 839 766

• Vattenormen (Åke Eriksson) 1 165 351

• SSE Opportunity Fund 1 000 000

• Anders Aleborg 591 183

• Urban Johansson 546 836

• Robur 448 652

• BNY Mellon 350 000

• Humle Småbolagsfond 313 369

• Magnus Böcker 300 000

• Tibia 251 346

Källa: Bolaget

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom