Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sotheby's-indikatorn blinkar orange

2019-01-09 18:00

Lätt fånget. Uppgångsperioder i världsekonomin föder nya grupper av superrika.

En del sugs in i konstsamlandets värld, där de med miljarder på fickan bidrar till nya budrekord på såväl klassiska mästare som senaste vågens modealster. När världsekonomin överhettats färdigt så dämpas köpsuget förutsägbart och konstfebern slutar i kalldusch. Som världens största auktionshus är Sotheby’s inte sällan platsen för skådespelet.

Affärsvärlden vill dock slå ett slag för Sotheby’s som ledande börsindikator globalt. Utgås från aktiens toppkurs så hade ett kursfall på 33 procent utlöst för tidiga signaler för att fånga hela toppen på it-yran, med varningar redan våren 1998 samt sensommaren 1999, när bland annat 1990-talets färska miljardärer i Asien och Ryssland åkte på hemmabryggda kriser.

50-procentsnivån för kurstapp lyste däremot illrött med perfekt tajming i januari år 2000, varefter inte minst dotcom-miljarder gick upp i rök. Inför superkonjunkturens stora bubbeltopp varnade 33-procentsnivån senhösten 2007 och 50-procentsnivån tidig vår 2008.

De som agerade på det nervösa konstsentimentet då frigjorde krigskassa i rättan tid inför finanskrisens kulmen. Senaste 33-procentssignalen? Den 5 november 2018.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom