Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stefan Ingves huvudvärk

2018-06-06 18:00

FÖR PRENUMERANTER. Finanssystemets sårbarhet är långt högre än både vid 90-talskrisen och den globala finanskrisen 2008.

Sårbara. Riksbankens färska finansiella stabilitetsrapport är lätt oroande läsning. Svenska hushålls höga skuldsättning har inte slutat att öka snabbare än inkomsterna, prisfallet på bostäder sedan i höstas till trots. Kombinerat med en strukturell sårbarhet i Sveriges banksystems ”storlek, koncentration, sammanlänkning, begränsade kapitalnivåer och låga motståndskraft mot likviditetsrisker” så finns här god anledning till oro. Indikatorn i grafen är en av centralbankens indikatorer över hur pass stabilt eller bräckligt Sveriges finansiella system är över tid. Den baseras på underliggande indikatorer som avvikelsen från trend i bankutlåningen till företag och hushåll relativt BNP, reala huspriser samt förhållandet mellan icke-stabil och stabil finansiering av bankernas utlåning. Sårbarheten vid senaste mätpunkten från i november i fjol överträffas endast av den närmast föregående augustimätningen. Finanssystemets sårbarhet är långt högre än både vid 90-talskrisen och den globala finanskrisen 2008.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom