Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stenbeck har analytikerna med sig

2019-09-18 18:00

Tro och tvivel. Sedan ägarfamiljens generation två i Jan Stenbeck är Kinnevik synonymt med att långsiktigt stötta mer eller mindre våghalsiga entreprenörsplaner i framtida tillväxtbranscher, eller i nytänkande affärsmodeller. Tredje generationens Cristina Stenbeck har fortsatt den traditionen, och låtit ”sitt” Kinnevik fortsätta att konsolidera mognande investeringar för att kunna återinvestera i framtidens möjliga storbranscher. Säljsidans analytikerskara har det senaste årtiondet varit mestadels positiva till aktien, vilket illustreras av rekommendationsgrafen från Factset härintill. En tydlig period av tvivel tog dock vid från 2013, då Kinnevik på kort tid sålde sin tidigare onoterade kassaflödesmotor i kartongbruket Korsnäs till Billerud, därefter Billerud Korsnäs, bytte vd, från Mia Brunell Livfors efter åtta år till tidigare styrelseledamoten Lorenzo Grabau, och accelererade investeringarna i onoterade, snabbväxande och olönsamma internetbolag. I samband med att e-modekoncernen Zalando noterades hade Kinneviks aktiekurs dubblats på kort tid och då var tvivlarna på topp. Tron på internetinriktningen återkom dock i en allt hetare techhausse, varpå Lorenzo Grabau gjorde sorti sent 2016. Sedan mitten av 2017 är ordinarie vd Gregori Ganev och analytikerna är på det stora hela nettopositiva (trots kurstapp sedan tidigt 2018). På sidan 34 i det här numret analyseras Kinneviks aktie med Affärsvärldens glasögon. Källa: Factset.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom