Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Systemet som missgynnar kvinnor

2016-05-31 21:00

Varför nämner FI aldrig den orättvisa värnplikten, 5 procents skillnad i livslängd eller de offentliga system som håller kvinnor tillbaka?

"Feminismen har blivit så finstilt i regeringens budget att den nästan inte syns”, skrev FI-ledaren Gudrun Schyman förra året; ”En trovärdig politik måste utmana genuskontraktet.”

Socialdemokrater och miljöpartister försvarar sig efter bästa förmåga. De har ju en feministisk utrikespolitik. Men de vill så mycket mer. De vill ta det feministiska initiativet.

FI fick 3,1 procent av rösterna i valet 2014. Nu är stödet lägre, men MP:s handskakningsfrossa ger en nystart. Den antietablissemangsvind som gynnar SD kan ta även FI till riksdagen.

Eftersom Sverige ifråga om jämställdhet nästan saknar konservativ opposition finns knappt någon gräns för de politiska ambitionerna. Gudrun Schyman blir benchmark för budgivningen.

Ingen kan förneka att kvinnor generellt är förtryckta i dagens värld. Genom migrationen kommer problemen närmare. Men Sverige har också hemvävda olater. Våldet mot kvinnor hör dit, liksom de härskartekniker som fått uppfriskande belysning i debatterna om kulturmannen och mansplaining.

Så långt kan man inte vara annat än feminist. Men det finns en mindre frihetlig sida av saken.

SVT Debatt väckte uppseende med artikeln av en medarbetare under rubriken ”Jag köper inte era argument”. För tusende gången kunde man där läsa om vikten av att (andra) män och kvinnor tar exakt samma ansvar för bäbisar. Professorn Agnes Wold med tjugotusen följare på Twitter tycker att par som inte tänker dela lika på föräldraledigheten bör avstå från barn.

Lika ofta påtalas det skandalösa i att kvinnor tjänar nio tiondelar så mycket som män, och att de är underrepresenterade bland verkställande direktörer. Alla folkvalda vill rätta till dessa obalanser. Kvotering brukar vara ett av instrumenten.

Låt oss vända på perspektivet. I åldersgrupperna med högst inkomster har de flesta män genomgått ett års militär träning. Många blev befäl och reservofficerare – en svårslagen ledarskapsutbildning. Kvinnor missade detta snabbspår till arbetsmarknaden.

I samma ålderskategorier har kvinnor fyra år längre förväntad livslängd. Män har varit mer riskbenägna. Det avspeglas i brott, olyckor och självmord, men har också en uppsida i ett samhälle av konkurrens och kapitalism.

Om man till detta lägger rekordhöga marginalskatter som avskräcker från utbildning och karriär, en rekordlång betald föräldraledighet som lockar kvinnor från arbete och en kvinno­dominerad välfärdssektor med begränsade alternativ – ja, då framstår löneskillnaden mellan könen som förvånansvärt liten.

Allt talar för att klyftan spontant minskar ytterligare. Värnplikten är historia. Flickor gör bäst ifrån sig i skolan. De är i majoritet vid universiteten. Effekterna märks på arbetsmarknaden och kommer att följa med till direktionsrummen.

Om man ser framåt är det pojkarna som trampar vatten. Är det en jämställdhetsfråga? Nej, det är en Playstationfråga. Var och en måste ta ansvar för sina egna val.

Vad Gudrun Schyman säger när hon ”utmanar genus­kontraktet” är att kvinnor ska ha samma utfall som mans­kollektivet haft, utan dess ansvar och risker. ­Varför nämner FI aldrig den orättvisa värnplikten, 5 procents skillnad i livslängd eller de offentliga system som håller kvinnor tillbaka?

Inget skulle göra mer åt det ekonomiska glappet mellan könen än kortare föräldraförsäkring, knuten till individen, och sänkt löneskatt. Det är inte det patriarkala systemet som missgynnar kvinnor utan det matriarkala.

Problemet med rättvisefeminismen är inte att den hotar männen som grupp. Vi klarar oss nog. Det trista är att den fördröjer sann jämställdhet genom krav på särbehandling, och förminskar kampen mot riktigt kvinnoförtryck.

Hjässan ska ha sitt

Vad ska man ha på huvudet i sommar? Hofer har ju gjort för tyrolerhatten vad Erdo?an gjort för fezen, Le Pen för baskern, Mossack Fonseca för panamahatten och Trump för kepsen med ”Make America Great Again”.

Niklas Ekdal

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom