Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ta rygg på insiders

2019-06-26 18:00

Bravidas ledande marknadsposition och relativt ocykliska verksamhet lockar till köp. Men den historiskt höga värderingen gör att det är läge att ta rygg på insynspersonerna.

SÄLJ Installationsbolaget Bravida har sitt ursprung i det svenska bygg- och installationsbolaget BPA och är verksamt inom el och vvs. Bolaget är en av Norden största leverantörer inom installation och service och omsatte drygt 19 miljarder kronor och hade 11 000 anställda förra året. Mer än hälften av intäkterna kommer från huvudmarknaden, Sverige, där Bravida är marknadsledande. Norge och Danmark står för 41 procent av omsättningen, medan den nyaste marknaden, Finland, utgör cirka 6 procent.

Bravida är ett i raden av populära förvärvsbyggen på Stockholmsbörsen. Installationsbranschen är fortfarande mycket fragmenterad, men Bravida är långt ifrån ensamma om sin idé att köpa upp mindre, undervärderade bolag för att sedan dra nytta av synergier till en högre värdering på börsen.

I nummer 20/2018 gav Affärsvärlden förvärvsmaskinen, tillika Bravida-konkurrenten, Instalco en köprekommendation. Det mid cap-listade Instalco utklassar det betydligt större Bravida i både tillväxt och lönsamhet, även om Bravida å sin sida har lyckats betydligt bättre med riskspridningen i verksamheten. Bravida kan stoltsera med en rad olika branscher i kundbasen, till skillnad mot Instalco som har relativt stor exponering mot bygg- och fastighetsbranschen. Ett bevis på Bravidas stabilitet är finanskrisåren 2008–2009 då rörelsemarginalen som lägst var nere på 5 procent. Det är stabilt för ett bolag verksamt i en konjunkturkänslig bransch, även om det ligger en bra bit från målet på en justerad ebita-marginal över 7 procent.

I dag ser det desto bättre ut på lönsamhetsfronten. Bravidas rörelsemarginal har de senaste åren legat stabilt på nivåer strax över 6 procent, vilket gör att lönsamhetsmålet nu ser ut att vara inom räckhåll. Bolagets ledord är marginal före volym, vilket kanske är det som historiskt har satt käppar i hjulet för den organiska tillväxten.

I fjol låg tillväxten exklusive förvärv och valutaeffekter på 4 procent. Det är under målsättningen på 5 procent, och klart under sektkorkollegan Instalco på 7 procent. Jämförelsen haltar då Bravida är ett avsevärt större bolag, men klart är att Bravida har fått konkurrens på den tidigare mycket fragmenterade marknaden. Fördelen med Bravidas storlek är dock att de har bäst förutsättningar för större uppdrag, till exempel det treåriga avtalet med Förbifart Stockholm som tecknades i fjol.

Sedan årsskiftet är Bravida-aktien upp hela 40 procent och aktien värderas nu en bra bit högre än när aktien synades senast, i nummer 26–32/2016. Då handlades aktien till ett p/e-tal på 14,5 för helåret, medan ev/ebit låg på 13, justerat för den stora nettoskulden om 2,4 miljarder kronor.

I dag värderas aktien till ett p/e-tal på 18,3 respektive 16,9 på prognoserna för 2019 respektive 2020. Det är övervärderat relativt inhemska konkurrenter som Instalco, men också över genomsnittet för internationella jämförelsebolag. Affärsvärlden ser inte uppvärderingen som bestående i och med den växande konkurrensen på marknaden och en stundande konjunkturavmattning.

Aktiviteten i insynslistorna lockar inte heller till köp. En rad insynspersoner har sålt stora positioner i Bravida de senaste månaderna. Enligt ägartjänsten Holdings har nettoförsäljningen varit över 50 miljoner kronor de senaste tre månaderna. Enligt vd Mattias Johansson är det en slump att försäljningarna har kommit så tätt, och som bekant finns det aldrig ett bra tillfälle att sälja aktier i det egna bolaget. Innan Johansson sålde av 25 procent av aktieinnehavet i maj hade han inte sålt en enda aktie sedan 2001.

Bravida är ett stabilt bolag, och den marknadsledande positionen lockar till köp. Men den historiskt höga värderingen i kombination med snabbväxande konkurrens gör att Affärsvärlden tar rygg på de säljande insynspersonerna. Ta hem vinsten i Bravida och köp tillbaka på nivåer under 70 kronor.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom