Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tillväxtresan fortsätter

2018-11-07 18:00
Entrén till Bahnhofs serverhall, belägen i ett bergrum på Renstiernas gata 37 på Södermalm i Stockholm.

Bahnhofs tillväxt fortsätter att imponera. Aktien är inget direkt fynd, men inkluderar optionen på värderingen av dotterbolaget Elementica som börsnoteras andra kvartalet 2019.

Bredbandsoperatören Bahnhof har haft ett bra år på börsen. Aktien satte nytt kursrekord i augusti på 38 kronor, men har efter börsoron i oktober rekylerat ner till 30-kronorsnivån. Den senaste rapporten var återigen ett rekordkvartal, även om alltmer nu pekar på att tillväxttakten börjar krypa nedåt.

Med en omsättningstillväxt på 15 procent under tredje kvartalet och 14 procent under andra kvartalet, så landar årets nio månader på 16,5 procent jämfört med föregående år. Bolagets omsättninsprognos på 1,2 miljarder kronor för helåret innebär dock en tillväxt på 20 procent, varför det krävs mer under fjärde kvartalet för att nå prognosen. Tillväxten är dock alltjämt imponerande och har i genomsnitt legat kring 30 procent per år sedan noteringen på Aktietorget 2007. De senaste fem åren är motsvarande siffror 20 procent. Bolaget har en historik av att nå sina prognoser, vilket i år även innefattar ett rörelseresultat på 145 miljoner kronor.

De senaste åren har lönsamheten, mätt i rörelsemarginal, haft en svagare period givet de stora investeringarna som bolaget har haft i ett eget stamnät, som är i drift sedan förra året. Lönsamhetsmässigt toppade Bahnhof på nära 15 procent under 2014 och marginalen föll sedan till knappt 12 procent under 2016–2017. Utvecklingen pekar nu i rätt riktning med drygt 14 procents marginal under tredje kvartalet.

Trots att det har varit lite smolk i bägaren under 2018 med fiberutrullningen i Sverige, så har det främst drabbat leverantörer och installatörer som Transtema och Hexatronic, men rimligen även Bahnhof. Zoomar man ut är förutsättningarna för Bahnhof fortsatt mycket positiva och bolaget gynnas av tillväxten för såväl privatpersoner som företagskunder. Regeringens mål om 95 procents fiberpenetration år 2020 eldar på.

Kanske står expansion i övriga Norden för dörren. I alla fall om man ska tro på bolagets vision om att Bahnhof inom fem år ska vara en av de stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det kommer kräva rejäl expansion alternativt strukturaffärer.

Företagsledningen står konsekvent bakom försvaret av yttrandefrihet och integritet på internet. Många kunder ser därför Bahnhof lika mycket som ett politiskt ställningstagande som en bredbandsleverantör. Det skapar en lojal kundbas och dämpar churn, vilket är bra för lönsamheten.

Ett bra exempel är lagen Cloud Act som klubbades igenom i USA tidigare i år. Lagen innebär att amerikanska molnleverantörer kan tvingas lämna ut data till amerikanska myndigheter oavsett var servrarna står i världen, inklusive Sverige. Det ökar företagskundernas argument att välja Bahnhofs molnlösningar om de vill undvika att riskera att lämna ut affärskritisk information till USA.

Likaså har Bahnhof lämnat in en ansökan hos Post- och telestyrelsen för att påbörja projekt kring 5g. Bahnhof propagerar för ett öppet 5g-nät och på sikt kan det kanske bli ett nytt affärsområde. Närmast till hands är dock byggstarten av den omtalade datahallen för dotterbolaget Elementica, där Bahnhof äger 73 procent. Det finns en stor efterfrågan på centralt belägna datahallar. Dessutom ska överskottsvärmen säljas till energibolag, vilket bör förbättra lönsamheten ytterligare. Bahnhof har nu meddelat att Elementica kommer att börsnoteras andra kvartalet 2019, inkluderat en nyemission för att finansiera etableringen.

Att sätta ett värde på Elementica är svårt, givet att det inte finns några siffror att räkna på i dagsläget. Ett värde på upp till 3 miljarder kronor nämndes i förhandsspekulationerna när det var som hetast för några år sedan, vilket framstår som väldigt optimistiskt. Det är dock en intressant krydda och rimligen inte en obetydlig andel av Bahnhofs nuvarande värdering.

Det förklarar också att nuvarande värdering är lite svårare att räkna hem på egna ben, givet p/e 28 och ev/ebitda 16 på vår prognos för 2018. Det innebär en premie relativt jämförbara operatörskonkurrenter. Bahnhof har dock flera spännande plattformar för tillväxt. I värderingen ingår också Bahnhofs 73 procent i Elementica, vilket kan bli en trigger när bolaget börsnoteras under andra kvartalet 2019. Det är en spännande option och Bahnhof är därför en fortsatt spännande tillväxtaktie att ha i portföljen. Affärsvärlden behåller köprekommendationen.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom