Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Uppläxad av de lärde

2013-10-22 21:00

Det som verkligen gör att idiotidéer får fäste i Sverige är om de kan förgyllas med vetenskap.

Varför, O varför, måste varje idiotidé tas på allvar i Sverige?

Häromveckan var idén att läxor borde förbjudas. Den omedelbara orsaken bestod i en förälder och lärare i Karlstad som anmält en lokal skola till Skolverket. Skolan utdelar läxor, trots att det inte finns säker vetenskaplig grund för att läxor gör nytta. Därför, menade anmälaren, strider läxor mot skollagens krav på att skolarbetet ska vara baserat på ”vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet”. Dessutom leder läxor till ojämlikhet, eftersom alla inte har föräldrar som kan hjälpa.

Den läxkritiska forskning anmälaren själv åberopade är gjord av en docent i pedagogik vid Linköpings universitet. Docenten råkar också vara ordförande i Vänsterpartiet i Finspång, men det har säkert inget med saken att göra.

I samhällen som präglas av trygg och enkel självkänsla, blir udda idéer av det här slaget sällan breda samtalsämnen. De kravlar sig inte upp ur de källarlokaler där bittra radikaler tråkar ut varandra. Men i Sverige anses de särskilt lämpade för allmän debatt. Och debattens mittfåra blir helst det som står i strid med all konventionell visdom.

En viktig del i att göra idiotidéer till allmängods är att undvika alltför kniviga följdfrågor. Som vad ett läxförbud egentligen betyder. Innebär det att det ska vara förbjudet att plugga i hemmet inför ett prov? Det måste det väl rimligen göra. Måste man i så fall förenkla proven, för att ge eleverna en chans? Eller ska man ta bort proven också?

Får man uppmuntra elever att läsa romaner på fritiden, eller är det osolidariskt? Får de bara läsa romaner som inte tas upp i undervisningen?

Och ojämlikheten: det verkar finnas en underliggande idé om att akademikerföräldrar skulle sluta tala studier med sina barn, om det inte fanns några läxor. Tror ni på det? Eller kan det snarare vara så att mindre privilegierade elever skulle mista den möjlighet de har att tala studier med sina föräldrar, om läxorna försvinner?

Men det som verkligen gör att idiotidéer får fäste i Sverige är om de kan förgyllas med vetenskap. För inget gör en svensk underdånig över gränsen till det imbecilla, som ett vetenskapligt forskningsresultat. Visar vetenskapen att läxor är ineffektiva, måste en sann svensk överge vett och omdöme. Skulle jag peka ut en orsak till att den svenska skolan sjangserat, så är det just denna devota syn på vetenskap.

Välfungerande samhällsinstitutioner är nämligen sällan eller aldrig resultatet av vetenskap och forskning. De är följden av århundraden eller, vad gäller överföring av kunskap, årtusenden av erfarenhet. Forskningen kan försöka beskriva den komplicerade sociala väv som gör överföring av kunskap möjlig. Men när forskningen i stället blir aktivist, med ambitionen att avskaffa eller spegelvända valda delar av vad praktisk erfarenhet mejslat fram, blir vetenskapen destruktiv.

Precis så har vi haft det i Sverige under hela efterkrigstiden. Vetenskaplig studie har lagts till forskningsrapport och många har lett till ingrepp. Tillsammans har det resulterat i att vi förstört kunskapsöverföringens ekologi. Hela det fin­maskiga nät som möjliggör lärande är i trasor.

Så går det om man låter ”vetenskaplig forskning” övertrumfa allt, inklusive flertusenårig ”beprövad erfarenhet”, så snart någon gjort en statistisk analys.

Förresten, om det bästa sättet att lära elever något är att låta akademiska pedagoger vetenskapligt bestämma formerna, borde den ojämlikhet läxkritikerna klagar över inte finnas. Akademikerbarn borde snarare ha en nackdel i skolan, eftersom deras föräldrar stör dem med ovetenskapliga och förlegade pedagogiska traditioner.

Som till exempel att man ska göra sina läxor. l

Johan Hakelius

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom