Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"USA kan överraska positivt"

2011-01-25 21:00

Ann Grevelius är ansvarig för svensk och nordisk aktieförvaltning inom SEB med ett förvaltat kapital på 78 miljarder kronor.

<p>Låt oss anta att eurokrisen sprider sig och att det kommer stärka den svenska kronan ytterligare. Vilka svenska bolag påverkas av ett sådant scenario?</p> <p>- Problemet med valutafrågan, som tenderar att poppa upp på marknaden med jämna mellanrum, är att det inte finns något enkelt svar. Bolagen exponeras ofta mot flera valutor, arbetar med hedgar och påverkas indirekt av till exempel valutors inverkan på råvarupriser. Det är alltså många komplexa samband att ta hänsyn till om man ska kunna dra några kvalificerade slutsatser av en enskild valutas förändring. </p> <p>Okej, det är mycket att hålla reda på. Men vilka bolag är mer känsliga för valutasvängningar? </p> <p>- Den enkla slutsatsen är att exportbolagen drabbas av såväl en svagare euro som en svagare dollar. Men effekten är inte alls lika stor som för 10-15 år sedan när vi ofta hade produktion och kostnader i lokal valuta och intäkter i utländsk. I dag har bolagen i mycket högre utsträckning både produktion och försäljning i samma valuta och därmed har en del av den tidigare obalansen försvunnit.</p> <p>Vilka gynnas av en stärkt krona gentemot en svag euro?</p> <p>- Det enkla skulle vara att säga att det är bra för retailbolag och vissa mediebolag. Men till exempel H&M är ett specialfall med stor försäljning i euro, vilket neutraliserar effekten. Mindre retailers kommer däremot ut som vinnare, såsom Hemtex, RnB, Kapp-Ahl och MQ. Däremot får man inte göra analysen för enkel och stanna här, för samtidigt drabbas dessa bolag just nu av rekordhöga bomullspriser och stigande transportkostnader. </p> <p>Och förlorarna?</p> <p>- Bolag som Holmen och SSAB som har relativt hög andel intäkter i euro och kostnader i kronor. </p> <p>Hur troligt är scenariot att kronan fortsätter uppåt?</p> <p>- Fundamentala faktorer talar för en fortsatt stark krona. Sverige växer betydligt snabbare än eurozonen, har rejäla handelsöverskott och goda statsfinanser. </p> <p>Och dollarn?</p> <p>- Jag tror till skillnad från många andra att USA kan överraska positivt under 2011. Att vi faktiskt får se en stabilisering på bostads- och arbetsmarknaden och att landets viktiga privatkonsumtion kommer i gång, vilket sin tur ger kan ge dollarn lite mer luft under vingarna. </p> <p>Euron då?</p> <p>- Problemen är stora, men också väl kända. Fundamentalt kommer det att vara fortsatt motigt för euron, men fallhöjden är inte jättestor. SEB:s prognos är att en euro kostar 8,60 kronor vid årets slut.</p> <p>Kollapsar eurosamarbetet?</p> <p>- Det tror jag inte. Det skulle dra med sig för mycket av banksystemet i Tyskland. Det går inte och kommer inte att hända. </p> <p>Om vi glömmer valutor för en stund, vilken är din favoritaktie just nu? </p> <p>- Ska jag bara välja en får det bli Investor. Intressanta portföljbolag, fortsatt hög rabatt och ett ökat fokus på onoterat och private equity.</p>

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom