Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Utom allt tvivel att vi vinner”

2011-11-15 21:00

Sarah McPhee, vd på pensionsjätten SPP, är övertygad om att SPP vinner i rätten över kunden Svenskt Näringsliv.

Hur känns det att bli stämd av er kund Svenskt Näringsliv för att ni inte skrivit upp pensionerna med inflationen?

–?Det är bra att vi får utrett vad som gäller.

Andra bolag har dock klarat att värdesäkra, hur kommer det sig?

–?Allt hänger på portföljens ekonomiska hälsa. När Storebrand köpte SPP från Handelsbanken fanns portföljen som det gäller med. Den kommer ursprungligen från Alecta. Portföljen hade haft en mycket svag ekonomisk utveckling, men sedan Storebrand köpte SPP 1 januari 2008 har vi avkastat 17,7 procent jämfört med Alectas 9 procent. Vi har återställt en väsentlig del av den ekonomiska hälsan, men inte tillräckligt mycket för att värdesäkra.

Vilken påverkan kan stämningen få på branschen?

–?Det skulle kunna bli en viktig princip för hur man ska värdesäkra, men det står utom allt tvivel att vi vinner och då har det ingen effekt.

Ändå har ni delat ut 470?miljoner kronor till er ägare, norska Storebrand, hur går det ihop?

–?Vi fördelade pengar mellan enheterna, men det var aldrig fråga om att ge pengar till utomstående aktieägare eller om att föra pengar över Sveriges gräns. Det finns en tydlig regel för vad aktie­ägarna och kunderna har rätt till. Våra kunders tillgångar är helt intakta.

Varför var Storebrand tvungen att skjuta till 1,5 miljarder under tredje kvartalet för att klara er solvens?

–?Vi ser de lägsta räntorna i Sverige sedan 1918 och det största räntefallet en enskild månad sedan 1936 medan vi har garantier till våra kunder på upp till 5 procent.

Ni är flexibla och kan låta aktieandelen sjunka till noll, hur parerar ni marknaderna?

–?När marknaden faller mycket säljer vi av något fortare än marknaden och när den stiger köper vi snabbt. Det är inte en bra modell när börsen går kraftigt upp och sedan ner i backen och sedan upp igen som 2010, då säljer och köper vi hela tiden. Men när marknaden trendar, upp lite och ner lite, i en svag marknad som nu, som kommer att fortsätta att vara svag, då överträffar den här modellen den mänskliga. Vår avkastning är bland de tre bästa livbolagen i hela marknaden sedan Storebrand köpte.

Hur är ni positionerade nu?

–?I september var aktieandelen 26 procent i nyteckningsportföljen, vilket är lite lägre än konkurrenterna.

SPP har fått pris för att ni gör ansvarsfulla investeringar, dina föräldrar var fredsaktivister och du var aktivist mot Vietnamkriget, hade SPP:s profil något att göra med att du tog chefsjobbet?

–?Absolut. Vi arbetar väldigt aktivt med våra investeringar när det gäller miljö och att bolagen inte bryter mot FN-konventioner. Till skillnad från våra konkurrenter har vi nio specialister anställda på heltid för det. Vi tar bort de tio sämsta bolagen i branscher som vi bedömer är mest riskfyllda, bolag som till exempel arbetar med olja eller kemikalier.

Vad tycker du om Lundin­bolaget Africa Oil?

–?Vi har gjort en analys av Lundinbolag och deras agerande och funnit att de är värda att behålla. Vi har Lundin Petroleum men inte Africa Oil.

Du var länge chef för kapital­förvaltningen på AMF Pension, men som vd för SPP har du kritiserat bolaget för dess prissättning, vad är problemet?

–?Det som är problemet är inte AMF ensamt, utan att ömsesidiga bolag kan dra av kostnader som långt överstiger avgifterna utan att kunderna vet det. Vi tycker att bolagen ska redovisa total kostnad för kunden år till år. Avgifter är irrelevanta.

Du var klasskompis på Handels med företagsaktivisten Christer Gardell, vad tycker du om honom?

–?Christer är en intressant person som alltid är värd att prata med. Han tänker.

Du är uppvuxen i Klippiga bergen. Vad är din favorit­aktivitet?

–?Att vara utomhus – på hästryggen, i kajak, till fots, till havs.

Birgitta Forsberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom