Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Valutavindar styr avkastning

2018-11-28 21:30

För svenska investerare har amerikanska aktier varit ett bra val senaste året. Men det handlar nästan bara om valutaeffekter.

Härdsmältan i Faang-aktierna och Federal Reserves räntehöjningar till trots: USA har varit bästa aktiemarknaden för en svensk investerare under det senaste året. Trots höstens kursfall är MSCI:s USA-index upp 11 procent sedan november 2017, efter att ha toppat på 24 procent under sommaren. Men uppgången är nu nästan helt och hållet valutarelaterad, dollarn har stigit med drygt 9 procent mot kronan på ett år.

Men där slutar också det roliga. Alla övriga större börser ligger, i kronor räknat, på en negativ årsavkastning. Sämst utveckling har Kina, där bland annat kombinationen av lägre tillväxtutsikter och oro kring handelskriget med USA har sänkt index med drygt 12 procent, och då har ändå den kinesiska valutan stigit något mot kronan.

Tyskland och Frankfurtbörsen, ofta synonymt med ekonomisk stabilitet, har haft ett osedvanligt svagt börsår. Den allmänna globala oron med stigande räntor och sämre konjunkturutsikter påverkar i hög grad det exportberoende Tyskland. Dessutom har den tyska aktiemarknaden pressats av en svagare fordonsindustri och ökad intern politisk osäkerhet som delvis hänger samman med Angela Merkels besked att hon inte ställer upp för omval som partiordförande och att hon lämnar politiken. Trots hjälp från en starkare euro (upp drygt 4 procent mot kronan på ett år) är MSCI Tyskland ned 11 procent på ett år.

Japan är världsbörsernas mellanmjölk och klarar sig, trots en relativt stor andel cykliska bolag, lite bättre. Med hjälp av en starkare yen är MSCI Index Japan på ett år strax under nollstrecket, alltså klart bättre än att ha haft pengarna på Stockholmsbörsen.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom