Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vänta med kursförloraren

2019-02-27 18:00
Foto: Jaap Arriens/TT

Med trend i ryggen, fina finanser och en kompetent ledning är det lätt att föreställa sig köpläge efter kurstapp i MSAB. Men halverad rörelsemarginal och insiderförsäljningar talar för det motsatta.

VÄNTA Inget gör väl en investerare så glad som en tillfällig kurssvacka i ett kvalitetsbolag. Exempelvis en negativ rapportreaktion kan skapa strålande köplägen, inte minst om bolaget i fråga laddar om för nya lanseringar.

Det var just ett sådant ingångsläge som Affärsvärlden för ett år sedan såg i Micro Systemation (MSAB), verksamt inom forensisk teknologi. 2017 års bokslut var rekordartat, med flera stora order som bidrog till en tillväxt på 25 procent. Trots det föll aktien då marknaden förmodligen tog fasta på rapportens sjunkande rörelsemarginal, som pressades av ökade personal- och utvecklingskostnader.

Ett år senare står vi här igen. I början av februari släppte MSAB sin bokslutskommuniké för 2018 och fick återigen fick ett svalt mottagande av marknaden. Helt befogat då fjolårets rörelsemarginal och resultat hade halverats från 2017. Omsättningstillväxten var samtidigt negativ i lokala valutor.

Som ett resultat av det förlorade året 2018 är aktien ned 30 procent sedan Affärsvärldens senaste köprekommendation. Är det ett nytt, bättre ingångsläge vi ser?

En hel del tyder på det. Rapporten beskriver hur de ökade utvecklingskostnaderna planeras leda till framtida tillväxt. Grundbehovet av forensisk teknologi väntas växa när alltfler brott sker med mobil teknologi. Med polis och militär som dagens största kundgrupp blir det framförallt allt viktigare för MSAB att kunna undersöka digitala enheter snabbt på plats, för att inte förlora värdefull tid.

Därför har MSAB investerat i decentraliserade lösningar som de kallar Frontline, bestående av tre olika produkter. Ett genombrott för denna mjukvara skulle kunna lyfta MSAB:s marginal något, efter att under 2018 ha varit pressad av en produktmix som innehållit mer icke-skalbar hårdvara.

MSAB har trots det försämrade resultatet och den trista tillväxttrenden därtill lyckats behålla balansräkningen i ett fint skick. Låg belåning, inga balanserade utvecklingskostnader och en kassa på 100 miljoner kronor bidrar här till stabilitet.

Det finns dock osäkerhetsfaktorer kring MSAB.

Samtidigt som vd Joel Bollö var förberedd på kostnadsökningen kom den sjunkande omsättningstillväxten mer som en överraskning. De senaste fem åren har MSAB haft en genomsnittlig tillväxt på 17 procent medan 2018 stannade på endast 1,6 procent. Kunderna betalar en licensavgift vid nyförsäljning och en förnyelseavgift för att få tillgång till uppdateringar under året. Förnyelsegraden är hög och utgjorde hälften av den totala omsättningen under 2018. Alltså har nyförsäljningen varit låg, något som dock Bollö menar kommer förbättras via investeringarna i säljavdelningar utomlands.

Något som ändå hade kunnat stärka den optimistiska tesen om en temporär formsvacka hade varit förhoppningsingivande insiderköp från befattningshavarna i MSAB. Tyvärr pekar trenden åt helt motsatt håll. Finansmannen Robert Ahldin, storägare och styrelseledamot sedan 2013, sålde av en tredjedel av sitt innehav i september. Därtill sålde vd Joel Bollö och styrelseledamoten Örjan Gatu stora poster redan i februari förra året.

Trots kurstappet är inte MSAB ännu i närheten av ett fynd. På Affärsvärldens optimistiska prognoser återgår tillväxten till 17 procent medan rörelsemarginalen ligger kvar på strax över 10 procent, fortsatt pressad av högre personalkostnader samt ökad hårdvaruandel i försäljningen. Trots de starka tillväxtantaganden handlas aktien då till p/e-tal på 33 för 2019 och 27 för 2020, vilket är väl dyrt för ett bolag med dagens grumliga utsikter. Affärsvärlden råder att invänta tydliga tecken på vändning innan aktieköp i MSAB.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom