Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värd ytterligare en chans

2020-03-04 18:00

Förvärvsmaskinen Hexpol föll tungt på bokslutet och sen fick vd hastigt lämna. Trots osäkerheten behåller Affärsvärlden köprådet.

KÖP Köprådet på polymerkoncernen Hexpol i början av maj förra året såg inte så dumt ut kring årsskiftet, då aktien handlades kring 93 kronor och hade avkastat 30 procent på bara drygt ett halvår. Men sen kom 2020. Först rasade Hexpol 8 procent på bokslutet i slutet av januari och sen slog corona­virusoron till på börsen.

Däremellan ökade osäkerheten ytterligare när vd Mikael Fryklund hastigt fick lämna vd-posten i mitten av februari. Styrelseordförande Georg Brunstam, som i mångt och mycket byggde dagens Hexpol under sina år på vd-posten 2007–2017, talade i pressmeddelandet om flera omständigheter, men lyfte främst fram att försäljnings- och resultat­tillväxten inte motsvarat förväntningarna. Tills vidare tar finanschefen Peter Rosén över som tillförordnad vd.

Fryklunds sorti visar på det svåra att efterträda en stjärn-vd som levererat. 2016 hade Hexpol i genomsnitt 17 procents årlig tillväxt i backspegeln sedan 2007 och rörelsemarginalen hade nått rekordhöga 17,7 procent. Aktien handlades till ev/ebit 14,2 respektive p/e 20,3 på konsensusprognoserna, vilket innebar en tydlig premievärdering bland de cykliska industri­bolagen. Annat är läget i dag då ett svagt 2019 lagts till handlingarna.

I fjol växte Hexpol med 13 procent, vilket inte alls är dåligt, men tillväxten handlade uteslutande om förvärvad tillväxt och positiva valutaeffekter. Faktum är att Hexpols organiska tillväxt var -9 procent, vilket var den sämsta siffran sedan finans­krisåret 2009. Under fjärde kvartalet var motsvarande siffra -13 procent, vilket indikerar fortsatt hård motvind. Med 36 procent av omsättningen till den pressade fordonsindustrin är svagheten inte förvånande. Den vikande efterfrågan förstärks också av att vissa kunder, som har egen gummiblandnings­kapacitet, i sämre tider väljer att insourca produktion av enklare gummiblandningar.

Givet nuvarande konjunktur­utsikter är det svårt att tro att 2020 ska bli ett starkt år för Hexpol. Liksom analytikerna ser vi 2020 som ett mellanår där organiska tillväxten lär vara dålig, men stöd till omsättningen kommer från fjolårets stora förvärv i USA, Preferred Compounding, som omsätter cirka 2,3 miljarder kronor och konsoliderades först vid halvårsskiftet. Resultatet får stöd av synergier och besparingar från förvärvet på cirka 5 miljoner dollar i år och cirka 9 miljoner dollar från 2021. För 2021 ligger vår prognos högre än analytikernas då vi penslar in en viss förvärvstillväxt, något som framstår som högst sannolikt givet Hexpols förvärvsfokus samt bolagets starka balans­räkning. En nettoskuld/ebitda, exklusive leasing, på 0,8 ger gott om förvärvsutrymme.

På våra uppdaterade prognoser baserade på bolagets ebita-resultat exklusive engångs­poster handlas Hexpol till ev/ebita på knappt 11 respektive knappt 10 för 2020 respektive 2021. Redan 2021 kan Hexpol sannolikt generera ett fritt kassa­flöde kring 2 miljarder, motsvarande cirka 8 procents free cash flow-yield. För ett välskött industribolag är det attraktiva multiplar, särskilt som det sannolikt finns goda möjligheter att återställa lönsamheten när efterfrågan vänder upp igen.

Osäkerheten kring konjunkturen och vd-bytet gör Hexpol till en svårbedömd aktie på kort sikt, men för långsiktiga investerare framstår aktien som klart intressant på nuvarande nivåer. Affärsvärlden upprepar köprådet.­

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom